Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #159 [Alomorfie].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položka: 1/1
Stav:
#10492
Užití:
1 1 0
Dotaz: Alomorfie
Konkrétní dotaz: Jsou příbuzná např. slova pych, pyšný nebo býk a býčí, když paní učitelka říká, že slova příbuzná mají stejný kořen? Řekla bych, že tato slova příbuzná jsou, na druhou stranu ale nemají stejný kořen. Jak je to?
Klíčové slovo: příbuzná slova, kořen, alomorfie
Odpověď: Dvojice slov typu pych, pyšný nebo býk, býčí (a další obdobné dvojice) tvoří slova příbuzná. Jejich kořen je stejný, jen se v různých slovních tvarech vyskytuje ve svých různých variantách. Tomuto jevu se říká alomorfie a je v češtině velmi běžný. Každý kořen je vlastně tvořen množinou svých možných realizací (někdy je jednoprvková), tyto jednotlivé realizace se označují jako alomorfy či varianty téhož kořene. Z uvedeného plyne, že definice je nepřesná, příbuzná slova nemusejí mít kořen realizovaný stejnou variantou (jako je tomu u dvojice býk, býkův), ale „jen“ variantami téhož kořene (např. býk, býčí).
Poslední užití: 22.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika, bod 1.2 Pojem morfému

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?