Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1262 [Příručky a další zdroje ve vztahu k činnostem ÚJČ].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11172
Užití:
1 1 0
Dotaz: Příručky a další zdroje ve vztahu k činnostem ÚJČ
Konkrétní dotaz: Ústav pro jazyk český by měl vydat slovník anglicismů, které jsou zbytečné a které lidé nemají používat.
Odpověď: Ústav pro jazyk český vyvíjí aktivity k podpoře kultivovaného projevu, a to formou doporučení – ať už v podobě popularizačních textů, či vystoupení v médiích, prostřednictvím přednášek pro veřejnost, v neposlední řadě vydáváním jazykových příruček. Součástí informací o slovech a slovních spojeních zařazených do slovníků a dalších jazykových příruček bývá obvykle i jejich stylová charakteristika, která upřesňuje, do jaké komunikační sféry daný výraz náleží. Není nám známo, že by existoval nebo byl připravován slovník, který by se zaměřil pouze na slova, která nejsou vhodná pro formální komunikaci a zároveň jde o přejímky z angličtiny, jednotlivé koncepce jazykových příruček vycházejí z jiných kritérií.
Poslední užití: 28.2.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11004
Užití:
1 1 0
Dotaz: Příručky a další zdroje ve vztahu k činnostem ÚJČ
Konkrétní dotaz: Připravuje se slovník neologismů?
Klíčové slovo: neologismus
Odpověď: Co je nám známo, aktuálně je v oddělení současné lexikologie a lexikografie připravován slovník, který bude zaměřen na vrstvu nové slovní zásoby. Neologismy jsou rovněž zpracovávány i z hlediska jednotlivých tematických oblastí (například potraviny, odívání ap.), výsledky výzkumu jsou pak publikovány v odborných časopisech a monografiích.
Poslední užití: 28.2.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9115
Užití:
1 1 0
Dotaz: Příručky a další zdroje ve vztahu k činnostem ÚJČ
Konkrétní dotaz: Je Ústav pro jazyk český autorem aplikace Slovo v kostce?
Klíčové slovo: Slovo v kostce
Odpověď: Nikoli, autorem aplikace Slovo v kostce je Ústav Českého národního korpusu.
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4093
Užití:
1 1 0
Dotaz: Příručky a další zdroje ve vztahu k činnostem ÚJČ
Konkrétní dotaz: Jsou autoři výkladových slovníků češtiny soukromé osoby, nebo jsou slovníky vytvářeny za Ústav pro jazyk český?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výkladové slovníky, jako jsou například Slovník spisovného jazyka českého nebo Slovník spisovné češtiny pro školy a veřejnost, vznikaly (a v případě aktuálně vytvářeného Akademického slovníku současné češtiny vznikají i v současnosti) jako zaměstnanecká díla ÚJČ.
Poslední užití: 31.1.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?