Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1261 [Bibliografické údaje o příručkách].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/3, položky: 21-28/28
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6905
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdo je autorem Akademické příručky českého jazyka?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Akademickou příručku českého jazyka vytvořil kolektiv autorů. Editorkami této publikace jsou Markéta Pravdová a Ivana Svobodová.
Poslední užití: 27.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6688
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdy byly poslední změny v Pravidlech českého pravopisu? Změnilo se něco ve psaní velkých písmen, že?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: V roce 1993 došlo k poslední úpravě pravopisných pravidel, změny byly popsány v tehdy vydaných Pravidlech českého pravopisu. Došlo ke změnám zejména v oblasti psaní velkých písmen, konkrétně v psaní velkých písmen v názvech po předložkách. V případě názvů míst začínajících předložkou se od roku 1993 s velkým počátečním písmenem píše také jméno, které po předložce bezprostředně následuje.
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6330
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdo vydává Českou technickou normu? Ústav pro jazyk český?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Norem je celá řada, jednou z nich je ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, na níž se mezi dalšími autory podíleli i pracovníci ÚJČ, například Markéta Pravdová.
Poslední užití: 16.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#5022
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdy vycházel Slovník spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého nejprve vyšel ve čtyřech svazcích, a to mezi lety 1960–1971, jeho druhé, nezměněné, osmisvazkové vydání bylo v roce 1989.
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#5021
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Ve kterém roce vyšlo poslední vydání etymologického slovníku?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Poslední (třetí) vydání Českého etymologického slovníku je z roku 2015.
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4966
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdy vyšla poslední Pravidla českého pravopisu?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Poslední vydání Pravidel českého pravopisu je z roku 1993.
Poslední užití: 5.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4729
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdo jsou autoři Akademického slovníku cizích slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Akademický slovník cizích slov (1995) vytvořil kolektiv autorů pod vedením Věry Petráčkové a Jiřího Krause (dále na slovníku pracovali Růžena Buchtelová, Helena Confortiová, Vlasta Červená, Mariana Hovorková, Miloslav Churavý, Libuše Kroupová, Marie Ludvíková, Jaroslav Machač, Vladimír Mejstřík, Běla Poštolková, Miroslav Roudný, Věra Schmiedtová, Miloslava Šroufková, Vladimír Ungermann). Kolektiv autorů, který vypracoval rozšířené vydání příručky, Nový akademický slovník cizích slov (2005), vedl pouze Jiří Kraus (k autorskému kolektivu se navíc připojily Václava Holubová a Jana Klímová).
Poslední užití: 6.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3894
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kterou popularizační příručku vydal kolektiv pracovníků jazykové poradny v roce 2016?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Jde o publikaci Čeština nově od A do Ž, knižní verzi úspěšného vzdělávacího kurzu, který vycházel na jaře 2015 v Lidových novinách.
Poslední užití: 19.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Čeština nově od a do z. 2016. (platí od 2016)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.