Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1261 [Bibliografické údaje o příručkách].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/3, položky: 11-20/28
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11387
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Jak se jmenuje tištěná podoba Internetové jazykové příručky a kdy byla vydána?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Výkladová část Internetové jazykové příručky se jmenuje Akademická příručka českého jazyka. Zatím vyšla její dvě vydání: první v roce 2014, druhé, upravené a rozšířené v roce 2019.
Poslední užití: 10.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11384
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Jaké je poslední vydání knihy Čeština – řeč a jazyk?
Klíčové slovo: mluvnice
Odpověď: Poslední vydání, které máme v jazykové poradně k dispozici, je z roku 2014. Bohužel nám není známo, zda v následujících letech vyšly další dotisky.
Poslední užití: 10.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Čeština – řeč a jazyk. Čechová. 2002. (platí od 2002)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11381
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Z kterého roku je poslední aktuální vydání České mluvnice od autorů Havránka a Jedličky?
Klíčové slovo: mluvnice
Odpověď: Česká mluvnice Bohuslava Havránka a Aloise Jedličky vyšla naposledy v roce 1983. Po vydání Pravidel českého pravopisu (PČP) v roce 1993, resp. 1994, však tato kodifikační příručka pro oblast tvarosloví již nebyla v souladu s nově zavedenou kodifikací, a to jak z hlediska pravopisného, tak tvaroslovného. Současné kodifikační zásady reflektuje Stručná mluvnice česká (1996), kterou dle platných PČP připravil Alois Jedlička, vycházeje z výkladu a koncepce České mluvnice.
Poslední užití: 10.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Česká mluvnice. Havránek – Jedlička. 1981. (platí od 1981)
Jazykový zdroj: Stručná mluvnice česká. Alois Jedlička. 1996.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9783
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Jak se jmenuje nedávno vydaná příručka pro učitele, jejímž autorem je Stanislav Štěpáník?
Klíčové slovo: učebnice
Odpověď: Uvedená kniha se jmenuje Školní výpravy do krajiny češtiny (didaktika českého jazyka pro ZŠ a VG), byla vydána v roce 2020 a jejími autory jsou S. Štěpáník a kolektiv.
Poslední užití: 3.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9114
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Pokud budu citovat Slovník spisovného jazyka českého a Slovník spisovné češtiny, mám je uvádět s velkým písmenem? Jsou to jejich názvy?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, tyto publikace se jmenují Slovník spisovného jazyka českého a Slovník spisovné češtiny (s dovětkem: pro školu a veřejnost).
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9083
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Která publikace je novější? Naše místní jména a jak jich užívat, nebo Statistický lexikon obcí?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Kniha Aleny Polívkové Naše místní jména a jak jich užívat byla vydána nejprve v roce 1985, poté v roce 2007; Statistický lexikon obcí vychází pravidelně, vždy po několika letech, naposledy v roce 2013.
Poslední užití: 7.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Naše místní jména a jak jich užívat. Polívková. 2007. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9082
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdy vyšla publikace Místní jména v Čechách od Antonína Profouse?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Pětisvazkový slovník Místní jména v Čechách: jejich vznik, původ, význam a změny, který napsal Antonín Profous ve spolupráci s Janem Svobodou a Vladimírem Šmilauerem, vyšel v letech 1947–1960.
Poslední užití: 7.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Místní jména v Čechách. Profous. 1954-1960. (platí od 1954)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8794
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdy proběhla poslední změna Pravidel českého pravopisu?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: K poslední úpravě pravopisných pravidel došlo v roce 1993, změny byly popsány v tehdy vydaných Pravidlech českého pravopisu.
Poslední užití: 6.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8497
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Je Nový encyklopedický slovník dílem Ústavu pro jazyk český?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Na přípravě Nového encyklopedického slovníku češtiny se podílelo 19 pracovníků ÚJČ, kteří zpracovali hesla z oblasti dialektologie, etymologie, fonetiky, onomastiky, kontaktové lingvistiky, textové lingvistiky, sociolingvistiky, analýzy diskurzu a mnohých dalších. Na této obsáhlé příručce však pracovala i řada dalších odborníků z jiných institucí.
Poslední užití: 8.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6982
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Které nakladatelství vydalo Příruční mluvnici češtiny a knihu Čeština – řeč a jazyk?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Příruční mluvnici češtiny vydalo Nakladatelství Lidové noviny, publikaci Čeština – řeč a jazyk vydalo nejprve ISV nakladatelství, pozdější vydání bylo pod SPN-pedagogickým nakladatelstvím.
Poslední užití: 13.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Jazykový zdroj: Čeština – řeč a jazyk. Čechová. 2002. (platí od 2002)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.