Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1261 [Bibliografické údaje o příručkách].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/28
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13283
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Jaký je přesný název normy pro úpravu textů?
Klíčové slovo: norma
Odpověď: Přesný název dané normy je ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13250
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Je Akademický slovník současné češtiny nejaktuálnější slovník?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Z hlediska data publikování je Akademický slovník současné češtiny skutečně slovníkem nejnovějším. K červenci 2023 byla však zatím zveřejněna hesla s náslovím A–G. Naposledy kompletně zveřejněným slovníkem tak zatím zůstává Slovník spisovné češtiny (1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12634
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdo vydal normu pro úpravu písemností?
Klíčové slovo: normalizace
Odpověď: Česká technická norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory byla vydána Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Poslední užití: 21.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12342
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: V jakém nakladatelství byl vydán slovník cizích slov?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Nový akademický slovník cizích slov vydalo nakladatelství Academia.
Poslední užití: 8.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12256
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdo je autorem Českého etymologického slovníku?
Klíčové slovo: autor
Odpověď: Český etymologický slovník vytvořil Jiří Rejzek.
Poslední užití: 18.3.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12099
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdo je autorem slovníku Čeština 2.0?
Klíčové slovo: neologismus
Odpověď: Projekt Čeština 2.0 založil Martin Kavka, do samotného slovníku, respektive databáze neologismů však může přispět kdokoli. Výběr ze zveřejněných slov, který sestavili Martin Kavka a Michal Škrabal, vyšel v roce 2018 pod názvem Hacknutá čeština.
Poslední užití: 8.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12098
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Jak se jmenuje slovník nových slov, který má svůj vlastní pořad?
Klíčové slovo: neologismus
Odpověď: Máte patrně na mysli slovník Čeština 2.0, zveřejňovaný na adrese cestina20.cz, který má svůj pořad (nazvaný Hacknutá čeština) na internetové Televizi Seznam.
Poslední užití: 8.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11428
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Kdy byla naposledy vydána školní Pravidla českého pravopisu?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: K posledním změnám v Pravidlech českého pravopisu (PČP) došlo v roce 1993, PČP s tzv. Dodatkem vyšla v roce 1994. Není nám známo, ve kterém roce byl poslední dotisk školního vydání PČP, nicméně od roku 1994 jsou všechna vydání, resp. dotisky PČP platné.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11426
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Vydalo Pravidla českého pravopisu nakladatelství Academia?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Tzv. akademické vydání Pravidel českého pravopisu (PČP) vydalo nakladatelství Academia, tzv. školní vydání PČP vyšlo v nakladatelství Fortuna.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11422
Užití:
1 1 0
Dotaz: Bibliografické údaje o příručkách
Konkrétní dotaz: Jaká jsou nejnovější Pravidla českého pravopisu, která jste vydali?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Změny v Pravidlech českého pravopisu proběhly naposledy v roce 1993, v roce 1994 k nim byl připojen tzv. Dodatek. Nezáleží na tom, zda si zvolíte vydání z r. 1994 nebo pozdější. V každém případě vám doporučujeme PČP vydávaná nakladatelstvím Fortuna (tzv. školní vydání) nebo Academia.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.