Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1260 [Doporučujete užívání dané příručky?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/2, položky: 11-16/16
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#7233
Užití:
1 0 1
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Čerpám informace z vaší Internetové jazykové příručky, ale bylo mi naznačeno jazykovou poradkyní, že ne vše zde musí být v pořádku. Je to pravda?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového zdroje
Odpověď: Otázky týkající se českého jazyka můžete s Internetovou jazykovou příručkou konzultovat bez obav. Je pravda, že i v IJP je stále možné najít drobná opomenutí, nejčastěji však jde o překlepy, které průběžně opravujeme, neměla byste narazit na chyby zásadního, systémového charakteru.
Poslední užití: 23.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#7221
Užití:
1 0 1
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jsou platná Školní pravidla českého pravopisu do každé aktovky od nakladatelství Lingea (2009)?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového zdroje
Odpověď: Tato pravidla, která uvádíte, nejsou kodifikační a závazná pro jazykovou výuku ve školách. Doporučujeme pouze Pravidla českého pravopisu z nakladatelství Fortuna.
Poslední užití: 23.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6900
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Mám vydání Pravidel českého pravopisu z roku 2000, je stále platné?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového zdroje
Odpověď: Ano, k poslední úpravě pravopisných pravidel došlo v roce 1993, vydání Pravidel českého pravopisu z roku 2000 je tedy stále platné.
Poslední užití: 5.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6687
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Máme doma Pravidla českého pravopisu z roku 1993. Jsou stále aktuální, nebo od té doby byly nějaké změny?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového zdroje
Odpověď: Ano, vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993 je stále platné, od té doby k zásadním změnám nedošlo.
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6197
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Z kolika procent je ještě platná Česká mluvnice autorů Bohuslava Havránka a Aloise Jedličky z roku 1981?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového zdroje
Odpověď: Je obtížné platnost příručky vyjádřit procenty, jelikož i současné mluvnice, které vyšly jen několik málo let po sobě, se mohou lišit v přístupu k jednotlivým mluvnickým jevům, například v klasifikaci slovních druhů, ve stylovém hodnocení některých tvarů apod. Jisté však je, že od roku 1983 došlo mimo jiné ke změnám v pravopisné oblasti a ve výkladu ke slovesným vzorům. Doporučili bychom vám proto řídit se novějšími příručkami, konkrétně například publikacemi Základní česká mluvnice, Čeština – řeč a jazyk nebo Internetovou jazykovou příručkou.
Poslední užití: 6.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)
Jazykový zdroj: Čeština – řeč a jazyk. Čechová. 2002. (platí od 2002)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#5394
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Nevadí, když nemám úplně poslední vydání Pravidel českého pravopisu?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového zdroje
Odpověď: Nikoli. Pravidla českého pravopisu totiž vycházejí od roku 1993 ve stejném provedení.
Poslední užití: 1.12.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.