Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1260 [Doporučujete užívání dané příručky?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/16
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13131
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Na online skloňování jsem našla dva tvary pro 5. pád příjmení Štefek a nevím, který je správně.
Klíčové slovo: skloňování
Odpověď: Podobné internetové stránky nejsou vytvořeny pracovníky ÚJČ, proto nemůžeme ručit za jejich správnost. Při váhání nad vhodným tvarem osobního jména vám doporučujeme řídit se výkladovou částí Internetové jazykové příručky (oddílem věnujícím se skloňování osobních jmen).
Poslední užití: 27.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12624
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Mohu se v případě tvarů slov spolehnout na informace uvedené ve Wikislovníku?
Klíčové slovo: skloňování
Odpověď: Ústav pro jazyk český není autorem projektu dostupného na adrese https://cs.wiktionary.org/wiki/Wikislovn%C3%ADk:Hlavn%C3%AD_strana, nemůžeme proto ručit za správnost údajů, které jsou zde uváděny. Hledáte-li informace o češtině, doporučujeme vám naši Internetovou jazykovou příručku (www.prirucka.ujc.cas.cz).
Poslední užití: 24.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12076
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jsou informace ve Slovníku spisovného jazyka českého platné a v nich uváděné varianty slovesných vazeb kodifikované?
Klíčové slovo: kodifikace
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého vycházel v letech 1960–71. Nelze tedy tvrdit, že všechny v něm uváděné informace odpovídají současné normě. Zároveň se daná příručka od současné kodifikace odchyluje z hlediska pravopisného – aktuálně platná Pravidla českého pravopisu vyšla v roce 1993. Doporučujeme vám proto souběžně nahlížet i do Slovníku spisovné češtiny, který byl vydán v roce 1994, popřípadě do Akademického slovníku současné češtiny, který je postupně zveřejňován od roku 2017.
Poslední užití: 4.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10916
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je Internetová jazyková příručka spolehlivý zdroj?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Ano, Internetová jazyková příručka je důvěryhodný zdroj poučení o češtině, který vytvářejí a průběžně rozšiřují pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Poslední užití: 28.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10475
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 1978 stále platný? Došlo v jeho dalších vydáních k nějakým změnám?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Slovník spisovné češtiny pro školu veřejnost byl poprvé vydán v roce 1978, v roce 1994 následovalo druhé, opravené a doplněné vydání, třetí, opravené vydání pak bylo v roce 2003. (Následující vydání již vyšla v nezměněné podobě.) Jak se dozvíme z předmluvy, druhé vydání bylo upraveno ve dvou ohledech: jednak, pokud jde o pravopis, podle nového vydání Pravidel českého pravopisu v roce 1993, jednak s ohledem na novou společenskou situaci po roce 1989. Proto byla zrevidována některá hesla týkající se politiky, kultury, ekonomie, školství ap., zařazena byla i některá nová slova. Jiná slova, známá z období první republiky (jako starosta, radní, finanční úřad aj.), byla znovu zařazena. Ve třetím vydání byly opraveny zjištěné tiskové chyby a provedeny drobné úpravy v rejstříku zeměpisných jmen, zkratek a značek. Navíc přibylo asi třicet nových a frekventovaných slov, významů a slovních spojení.
Poslední užití: 9.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10266
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jsou údaje na stránce sklonuj.cz správné?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Internetová stránka sklonuj.cz není dílem Ústavu pro jazyk český, a proto nemůžeme ručit za její obsah ani nemáme podíl na její koncepci. Hledáte-li informace o češtině, doporučujeme vám naši Internetovou jazykovou příručku (www.prirucka.ujc.cas.cz).
Poslední užití: 8.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10085
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Platí ještě starší Pravidla českého pravopisu, která mám doma z doby své školní docházky?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Záleží na tom, zda máte Pravidla českého pravopisu vydaná před rokem 1993, nebo vydání z roku 1993 a pozdější. PČP vycházejí od roku 1993 ve stejném provedení.
Poslední užití: 5.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je pravda, že Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého již nejsou aktuální?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Přestože jsou dané výkladové slovníky datem starší (Slovník spisovného jazyka českého vycházel v letech 1960–1971, Slovník spisovné češtiny v letech 1978, jeho opravená a doplněná vydání v letech 1994 a 2003), jedná se o rozsáhlé příručky, v nichž je většina uvedených informací stále platná. Navíc jde o slovníky, které obsahují hesla od všech písmen abecedy (v současné době vznikající Akademický slovník současné češtiny je zveřejňován postupně (naposledy v roce 2020 hesla s náslovím C a Č).
Poslední užití: 18.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9757
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Nenašel jsem Akademickou gramatiku spisovné češtiny od Františka Štíchy v seznamu doporučené literatury, který uvádíte na vašich webových stránkách. Jde o důvěryhodný zdroj?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Akademickou gramatiku spisovné češtiny lze velmi stručně charakterizovat jako převážně teoreticky zaměřenou jazykovou příručku, která je založena na korpusových datech. Jistě ji lze doporučit pro získání informací o češtině, a to zejména pro poučenější uživatele. Záleží pouze na tom, k jakému účelu chcete danou publikaci užívat.
Poslední užití: 10.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická mluvnice spisovné češtiny. F. Štícha. 2013.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8460
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jsou údaje na stránce pravopisně.cz pravdivé?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového zdroje
Odpověď: Ústav pro jazyk český není autorem stránky pravopisne.cz, nemůžeme proto ručit za správnost údajů, které jsou zde uváděny. Hledáte-li informace o češtině, doporučujeme vám naši Internetovou jazykovou příručku (www.prirucka.ujc.cas.cz).
Poslední užití: 9.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.