Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1248 [Jak mám používat danou příručku?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13248
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Co se ve Slovníku spisovného jazyka českého označuje křížkem?
Klíčové slovo: značka
Odpověď: Ve Slovníku spisovného jazyka českého se křížkem označují výrazy hodnocené jako zastaralé (tj. slova a slovní spojení, která podle tvůrců slovníku označují jevy a předměty odkazující k dřívější, již neaktuální kulturně-společenské situaci).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13246
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: K čemu odkazují zkratky „dř.“ a „zast.“ užité ve Slovníku spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: Ve Slovníku spisovného jazyka českého jsou zkratkou „dř.“ označována slova a spojení, která se vztahují k zanikajícím či zcela zaniklým jevům, typickým pro některé z dřívějších historických období, nebo která označují předměty dnes už neužívané. Zkratka „zast.“ je v SSJČ užívána u slov, která označovala jevy a předměty, které např. odkazovaly k dřívější, již neaktuální kulturně-společenské situaci (proto je užita např. u spojení „měšťanská škola“).
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12467
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Naznačuje pořadí variant uvedených v Internetové jazykové příručce i jejich preferenci? Například u hesla „nastálo“ je jako první uvedena podoba psaná dohromady. Je psaní zvlášť („na stálo“) méně doporučitelné?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Přestože pořadí má v jazykových příručkách často určitou výpovědní hodnotu (na prvním místě jsou například v Akademickém slovníku současné češtiny uváděny frekventovanější podoby), v případě spřežek, které se mohou psát i zvlášť, pořadí preferovanou podobu nenaznačuje. Jako heslové slovo je uvedena podoba psaná dohromady, protože je tak možné ji následně lépe vyhledat.
Poslední užití: 8.12.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12119
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Jsou informace uvedené v České technické normě (ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory) nařízení, nebo doporučení?
Klíčové slovo: závaznost příručky
Odpověď: České technické normy mají podobu doporučení. Na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je v sekci často kladených dotazů uvedeno, že „[n]ovela zákona č.22/1997 Sb. (provedená zákonem č.71/2000 Sb.) výslovně uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování.“ (https://www.unmz.cz/caste-dotazy/casto-kladene-otazky-technicka-normalizace/)
Poslední užití: 9.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10630
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Co znamená trojka u slova „jinak“ v rámci heslového slova „sice“ ve Slovníku spisovné češtiny a ve Slovníku spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: výkladový slovník
Odpověď: Číslice tři v obou případech odkazuje ke třetímu významu slova „jinak“, který je synonymní s významem slova „sice“.
Poslední užití: 12.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9160
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Proč je mezi vyjmenovanými slovy uvedenými v Internetové jazykové příručce i příbytek a živobytí?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Uvedené výrazy v daném odstavci nestojí jako příklady odvozených slov (proto nejsou napsány kurzivou), ale vysvětlují význam slova bydlo.
Poslední užití: 9.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9159
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Nerozumím tomu, proč jsou v Internetové jazykové příručce některá vyjmenovaná slova v závorce.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: V dané kapitole Internetové jazykové příručky jsou v závorkách uváděna slova odvozená, popřípadě významy některých výrazů.
Poslední užití: 9.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8784
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Na stránce ocestine.cz jsem našla vysvětlení psaní s-/z- na začátku slov, kterému nerozumím. V příkladech, které jsou zaměnitelné, se hovoří buď o dokončení děje, nebo o změně stavu.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ústav pro jazyk český není autorem této webové stránky, nemůžeme vám tedy pomoci s výkladem nejednoznačných pravidel, která jsou zde uvedena. Doporučujeme vám nahlédnout do příslušné kapitoly v Internetové jazykové příručce.
Poslední užití: 5.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8453
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Nemohu se vyznat v pravidlech českého pravopisu publikovaných na internetu.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetové stránky, které ve svém názvu obsahují výrazy jako „pravidla“, „(český) pravopis“, nejsou dílem Ústavu pro jazyk český, a proto nemůžeme ručit za jejich obsah ani nemáme podíl na jejich koncepci. Hledáte-li informace o češtině, doporučujeme vám naši Internetovou jazykovou příručku (www.prirucka.ujc.cas.cz).
Poslední užití: 23.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat danou příručku?
Konkrétní dotaz: Co znamenají v Internetové jazykové příručce u jednotlivých hesel pomlčky v kolonce „dělení“? Domnívám se, že by mělo jít o dělení slova na slabiky.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka sice obsahuje u každého hesla návod na dělení, to se však netýká dělení na slabiky (tj. zvukové charakteristiky slova), ale dělení slov v grafice na koncích řádků. Podrobnější informace o tomto dělení se nacházejí ve výkladové části, příslušný odkaz je u každého rozděleného slova uveden. Spojovníky (nikoli pomlčky) tedy označují místa, kde lze daný výraz v písmu rozdělit na dva řádky. Pokud jde o dělení slov na slabiky (slabikování), Internetová jazyková příručka obsahuje obecné poučení o tomto jevu, a to ve výkladové části.
Poslední užití: 22.5.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.