Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1247 [Najdu v dané příručce určitou informaci?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-20/36
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13300
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Jak v Internetové jazykové příručce vyhledám výklad k užití tří teček?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Informace o užití tří teček naleznete ve stejnojmenné kapitole IJP, v oddíle Pravopis – interpunkce. Přímý odkaz je zde: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=166.
Poslední užití: 10.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12515
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu výklad ke slovu průvodce?
Klíčové slovo: vazebnost
Odpověď: Přes Internetovou jazykovou příručku lze vstupovat do výkladových slovníků, jako jsou Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého, ty obsahují výklad významu daného slova i související doklady.
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12118
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Obsahuje Česká technická norma (ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory) informace o nevhodných výrazech na konci řádků?
Klíčové slovo: úprava
Odpověď: Ano, tyto informace jsou obsaženy v bodě 12.6 nazvaném Pevná spojení a výrazy, které nemají stát na konci řádků.
Poslední užití: 9.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12052
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Na které straně Akademické příručky českého jazyka najdu řešení shody přísudku s podmětem ve větě: Toto řešení však bylo/byla pouze z nouze ctnost?
Klíčové slovo: shoda přísudku s podmětem
Odpověď: Daná problematika je řešena v kapitole Složitější případy shody přísudku s podmětem, oddíl 156.18 Čas jsou peníze. Ve druhém, rozšířeném vydání APČJ tuto pasáž naleznete na straně 500, přičemž text je možné číst i online, ve stejnojmenném oddílu výkladové části Internetové jazykové příručky.
Poslední užití: 7.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11982
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu poučení o 5. pádu příjmení?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Informace o skloňování osobních jmen (a tedy i o tvarech 5. pádu osobních mužských jmen) naleznete ve výkladové části Internetové jazykové příručky (https://prirucka.ujc.cas.cz/) ve stejnojmenném oddílu.
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11946
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu ve Slovníku spisovné češtiny slovní druh u všech slov, která jsou v něm uvedena?
Klíčové slovo: slovní druh
Odpověď: Ano, Slovník spisovné češtiny uvádí u jednotlivých heslových slov i jejich slovnědruhovou charakteristiku.
Poslední užití: 5.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11378
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Internetové jazykové příručce informace o morfematické stavbě slova?
Klíčové slovo: dělení slov
Odpověď: Poučení o morfematice jako jazykovědné disciplíně a jejích základních pojmech podává stejnojmenná kapitola Internetové jazykové příručky (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=778). Aspektům morfematické stavby slova se dílčím způsobem věnuje i kapitola Dělení slov na konci řádku (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=135&dotaz=d%C4%9Blen%C3%AD%20slov#nadpis12).
Poslední užití: 6.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11326
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu pravidla psaní-d- a -dd-?
Odpověď: Internetová jazyková příručka (a tištěná podoba její výkladové části Akademická příručka českého jazyka) není koncepčně pojata ani jako výkladový slovník, ani jako mluvnice. Ve své výkladové části se zaměřuje především na oblasti českého jazyka, které činí uživatelům jazyka obtíže. Problematika psaní -d- a -dd- v Internetové jazykové příručce zastoupena není, právě proto, že většina pisatelů dokáže rozpoznat slova, kdy se dvě -dd- setkávají na tzv. morfematickém švu předpony a kořene slova (oddíl, oddálit ap.) a kde píšeme -d- jen jedno.
Poslední užití: 10.10.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11321
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde najdu v Internetové jazykové příručce výklad ke psaní a významu spřežek?
Klíčové slovo: spřežka
Odpověď: Oddíl nazvaný Psaní spřežek a spřahování je v Internetové jazykové příručce podřazen kapitole Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=130).
Poslední užití: 10.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11209
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Internetové jazykové příručce přehled situací, kdy se před „a“ píše čárka?
Klíčové slovo: interpunkce
Odpověď: Internetová jazyková příručka zahrnuje i problematiku užívání interpunkce, zaměřuje se však zejména na problematické, popřípadě často dotazované případy. Pro obecný přehled vám doporučujeme vyhledat danou problematiku v mluvnici, v kapitolách, které se věnují skladbě.
Poslední užití: 29.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11137
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde najdu v Internetové jazykové příručce výklad o správném psaní zkratek a. s., s. r. o.?
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: Výklad ke zkratkám a. s., s. r. o. a dalším najdete v Internetové jazykové příručce na více místech, neboť je možné zaměřit se na ně z různých hledisek: ve vztahu k psaní čárky o nich pojednává kapitola Pravopis – psaní interpunkce (podkapitola Psaní čárky ve větě jednoduché, oddíl 13 Přístavek), ve vztahu k zápisu zkratek se jim věnuje kapitola Zkratky, značky, čísla a číslovky (podkapitola Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)).
Poslední užití: 4.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10789
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné v Internetové jazykové příručce vyhledat spojení „otcovy děti“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Technické nastavení Internetové jazykové příručky (IJP) umožňuje především vyhledávání jednotlivých slov, popřípadě jejich tvarů či slovních spojení, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Podaří-li se vám zadat přesné znění věty uvedené v příkladech či ve výkladové části, IJP dané heslo zobrazí, čím delší úsek však vyhledáváte, tím je nižší pravděpodobnost, že jej v IJP naleznete. Vzhledem k tomu, že spojení „otcovy děti“ v příkladech IJP uvedeno není, nenaleznete je.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10788
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné vyhledat v Internetové jazykové příručce zájmeno „mně“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, Internetová jazyková příručka umožňuje i vyhledávání jednotlivých slovních tvarů, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Zájmeno „mně“ je uvedeno v tabulce i příkladech u heslového slova „já“.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10787
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné vyhledávat v Internetové jazykové příručce věty?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Technické nastavení Internetové jazykové příručky (IJP) umožňuje především vyhledávání jednotlivých slov, popřípadě jejich tvarů či slovních spojení, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Podaří-li se vám zadat přesné znění věty uvedené v příkladech či ve výkladové části, IJP dané heslo zobrazí, čím delší úsek však vyhledáváte, tím je nižší pravděpodobnost, že jej v IJP naleznete.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Internetové jazykové příručce informaci, jaké i/y má být ve slově „Smetanov-“ ve větě „Zaposlouchejte se do Smetanov- Mé vlasti“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka (IJP) heslo „Smetanův“ (Smetanova, Smetanovo) nezahrnuje a u zpracovaných přídavných jmen přivlastňovacích jejich jednotlivé tvary neuvádí. Odpověď však můžete nalézt v kapitole 79.1, o pojmenování rodinných příslušníků příjmením rodiny, kde se píše, že ve spojeních s přídavnými jmény přivlastňovacími je tvaroslovná a pravopisná shoda stejná a kde jsou uvedeny příklady na měkké i a tvrdé y v jednotlivých pádech. V neposlední řadě je možné pracovat s přehledem tvarů vzoru „otcův“ (otcova, otcovo), který uvádějí mluvnice češtiny, a odvodit z něho správnou odpověď.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10624
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Internetové jazykové příručce informace k psaní a skloňování onemocnění covid-19?
Klíčové slovo: covid-19
Odpověď: Ano, Internetová jazyková příručka dané heslo obsahuje (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=covid), podrobné poučení ke skloňování názvu tohoto onemocnění poskytuje rovněž rubrika Zajímavé dotazy na webových stránkách Ústavu pro jazyk český (https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/200729-zajimave-dotazy-covid.html).
Poslední užití: 27.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10511
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu, jakého slovního druhu je dané slovo?
Klíčové slovo: slovní druh
Odpověď: Informace o slovních druzích jednotlivých slov naleznete ve slovníkové části internetové jazykové příručky. Jednotlivá hesla jsou rovněž propojena s výkladovými slovníky (např. Slovník spisovného jazyka českého nebo Slovník spisovné češtiny), které přinášejí podrobnější a rozsáhlejší výklad.
Poslední užití: 1.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10225
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu výklad k psaní čárky před výrazem respektive?
Klíčové slovo: respektive
Odpověď: Daná problematika je zpracována v samostatné podkapitole s názvem Psaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=157), do níž je možné přistupovat i přes slovníkovou část IJP, heslo „respektive“.
Poslední užití: 18.12.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9535
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu, jak se správně píše Divadlo Semafor?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Název d/Divadla Semafor byl do podzimu roku 2020 uveden ve slovníkové části Internetové jazykové příručky, a to v hesle „divadlo“ spolu s dalšími příklady pojmenování divadel. Bohužel, v případě tohoto divadla je situace komplikována několikerými změnami zápisu jeho jména v obchodním rejstříku (nejprve jako „divadlo Semafor“, později „Divadlo Semafor“), současně je na webových stránkách divadla užívána podoba „divadlo Semafor“. Z tohoto důvodu se autoři IJP rozhodli nahradit uvedený příklad jiným, méně problematickým.
Poslední užití: 5.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8651
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je ve Slovníku cizích slov uveden původ slova populace?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, informaci, že jde o výraz původem z latiny, uvádí v daném slovníkovém hesle například Nový akademický slovník cizích slov.
Poslední užití: 11.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.