Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1247 [Najdu v dané příručce určitou informaci?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 4/4, položky: 31-36/36
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4768
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde je v Internetové jazykové příručce uveden výklad k pojmenování rodiny?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Pojmenování rodinných příslušníků příjmením rodiny a pojmenování rodiny jako celku se věnuje kapitola IJP nazvaná Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova.
Poslední užití: 31.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4753
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Jsou v Internetové jazykové příručce i slangová slova?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka obsahuje i některá slangová slova (např. svaťák – týden volna před maturitou), jejím těžištěm jsou však výrazy ze spisovné slovní zásoby.
Poslední užití: 24.1.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4639
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nemohu najít výraz alfa samec v Internetové jazykové příručce.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Toto spojení naleznete v příkladové části u hesla alfa (rod střední).
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4635
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Akademické příručce českého jazyka i výklad k psaní velkých písmen u náboženských pojmů?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: V Akademické příručce českého jazyka najdeme ve výkladu k psaní velkých písmen některé základní pojmy z oblasti náboženství, např. b/Bůh či p/Pán ap., podrobné poučení k psaní náboženských výrazů však poskytuje v první řadě kniha Jak zacházet s náboženskými názvy.
Poslední užití: 27.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Jazykový zdroj: Jak zacházet s náboženskými výrazy. 2004. (platí od 2004)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4118
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu, že je možné psát benzin i benzín?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Pokud má určitý výraz pravopisnou dubletu (např. benzin – benzín), je pod heslovým slovem uvedeno „lze i“ s uvedenou dubletou.
Poslední užití: 13.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#3933
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde jsou v české technické normě uvedeny zkratky pro slova pán a paní?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Tato informace je v ČSN 01 6910 v kapitole Zkracování slov a psaní zkratek (s. 19), příklad 1 a příklad 8 v kap. 7.1.
Poslední užití: 13.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.