Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1247 [Najdu v dané příručce určitou informaci?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/4, položky: 21-30/36
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8494
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu poučení o psaní čárky v Pravidlech českého pravopisu?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, Pravidla českého pravopisu obsahují oddíl nazvaný Členicí znaménka a kromě pravidel k psaní tečky, středníku, otazníku apod. se věnují i psaní čárky v souvětí a psaní čárky ve větě jednoduché. Poučení k doporučovanému užívání interpunkční čárky zahrnuje i výkladová část Internetové jazykové příručky.
Poslední užití: 8.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8490
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu, zda se ve spojení Praha-Nusle píše pomlčka, nebo spojovník?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Odpověď najdete ve výkladové části Internetové jazykové příručky v kapitole věnující se spojovníku (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=164&dotaz=spojovn%C3%ADk), analogický příklad psaní spojovníku „Praha-západ“ je uveden ve slovníkové části IJP u hesla Praha (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Praha).
Poslední užití: 2.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8033
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Obsahuje Internetová jazyková příručka informace, jak dělit konkrétní slova na slabiky?
Klíčové slovo: slabika
Odpověď: Internetová jazyková příručka obsahuje pouze obecné poučení o slabikách v češtině. Členění řeči na slabiky nedělá potíže ani malým dětem a počet slabik ve slovech intuitivně bez problémů poznáme (pouze u přejatých slov může nastat situace, že počet slabik u některých výrazů nebývá mluvčími pociťován shodně). Hranice konkrétních slabik však nejsou vždy dány jednoznačně, zde záleží na každém z nás, kde začátek a konec některých slabik pociťuje, např. slovo „kotva“ lze slabikovat jak [ko-tva], tak i [kot-va]. V těchto případech, kdy jsou možné různé způsoby slabikování, lze pozorovat, že někteří mluvčí inklinují spíše ke slabikám otevřeným, jiní k zavřeným; celkový počet slabik ve slově však zůstává stejný. Internetová jazyková příručka sice obsahuje u každého hesla návod na dělení, to se však netýká dělení na slabiky (tj. zvukové charakteristiky slova), ale dělení slov v grafice na koncích řádků. Podrobnější informace o tomto dělení se nacházejí ve výkladové části, příslušný odkaz je u každého rozděleného slova uveden.
Poslední užití: 22.5.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#7260
Užití:
1 0 1
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nenašel jsem ve vaší Internetové jazykové příručce zájmena a jejich skloňování. Není to tam, nebo neumím hledat?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka informace o skloňování zájmen obsahuje. Ve slovníkové části zadejte konkrétní zájmeno a zobrazí se tabulka s jednotlivými pády. Pokud hledáte obecné poučení o této problematice, nahlédněte prosím do některé z mluvnic češtiny. Do výkladové části IJP byly zařazeny především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně. Nejde tedy o soustavný, komplexní popis současného systému češtiny. V IJP tak naleznete např. kapitolu o konkurenci přivlastňovacích zájmen (http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=630).
Poslední užití: 23.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#7234
Užití:
1 0 1
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Chtěl jsem se zeptat, kde v Internetové jazykové příručce najdu vzory podstatných jmen?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Vzory podstatných jmen lze nalézt v mluvnicích nebo ve školních učebnicích. Internetová jazyková příručka nesupluje ani mluvnice, ani učebnice, a protože nepodává soustavný výklad českého tvarosloví, neuvádí ve slovníkové části ani vzory. Zmínky o nich naleznete pouze na relevantních místech (u jednotlivých pojednávaných příkladů) ve výkladové části IJP.
Poslední užití: 23.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6845
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde najdu v Internetové jazykové příručce příklady na shodu přísudku s podmětem, který má podobu cizího jména?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Uvedené problematice se věnují pasáže v kapitole Složitější případy shody přísudku s podmětem (Typ British Airways získal‑, Dove uvedl‑; Typ Dolce & Gabbana a Missoni představil‑, Albert a Billa otevřel‑), tuto kapitolu najdete ve výkladové části Internetové jazykové příručky – oddíl Větná stavba.
Poslední užití: 28.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#6596
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je seznam světových jazyků uveden i ve starším vydání Akademického slovníku cizích slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, starší vydání Akademického slovníku cizích slov obsahuje (stejně jako novější Nový akademický slovník cizích slov) část nazvanou Stručný přehled jazyků světa.
Poslední užití: 4.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#5433
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde je v Internetové jazykové příručce uvedeno doporučení k psaní slov jako dvoustopý – 2stopý?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výklad ke složeným číselným výrazům naleznete v kapitole zkratky, značky, čísla a číslovky, oddíl Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát).
Poslední užití: 23.11.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#5161
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Internetové jazykové příručce podrobnější poučení k rodu přejatých jmen? Jde mi o podstatné jméno agility.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka sice podává dílčí výklad k rodu, avšak věnuje se pouze domácím podstatným jménům. Podrobnější poučení k rodu jmen zahrnují gramatiky.
Poslední užití: 11.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#5159
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Obsahuje Česká technická norma seznam zkratek?
Odpověď: Česká technická norma z kapacitních důvodů uvádí jen příklady zkratek.
Poslední užití: 12.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.