Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1247 [Najdu v dané příručce určitou informaci?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/4, položky: 11-20/36
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11137
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde najdu v Internetové jazykové příručce výklad o správném psaní zkratek a. s., s. r. o.?
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: Výklad ke zkratkám a. s., s. r. o. a dalším najdete v Internetové jazykové příručce na více místech, neboť je možné zaměřit se na ně z různých hledisek: ve vztahu k psaní čárky o nich pojednává kapitola Pravopis – psaní interpunkce (podkapitola Psaní čárky ve větě jednoduché, oddíl 13 Přístavek), ve vztahu k zápisu zkratek se jim věnuje kapitola Zkratky, značky, čísla a číslovky (podkapitola Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)).
Poslední užití: 4.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10789
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné v Internetové jazykové příručce vyhledat spojení „otcovy děti“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Technické nastavení Internetové jazykové příručky (IJP) umožňuje především vyhledávání jednotlivých slov, popřípadě jejich tvarů či slovních spojení, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Podaří-li se vám zadat přesné znění věty uvedené v příkladech či ve výkladové části, IJP dané heslo zobrazí, čím delší úsek však vyhledáváte, tím je nižší pravděpodobnost, že jej v IJP naleznete. Vzhledem k tomu, že spojení „otcovy děti“ v příkladech IJP uvedeno není, nenaleznete je.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10788
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné vyhledat v Internetové jazykové příručce zájmeno „mně“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, Internetová jazyková příručka umožňuje i vyhledávání jednotlivých slovních tvarů, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Zájmeno „mně“ je uvedeno v tabulce i příkladech u heslového slova „já“.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10787
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné vyhledávat v Internetové jazykové příručce věty?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Technické nastavení Internetové jazykové příručky (IJP) umožňuje především vyhledávání jednotlivých slov, popřípadě jejich tvarů či slovních spojení, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Podaří-li se vám zadat přesné znění věty uvedené v příkladech či ve výkladové části, IJP dané heslo zobrazí, čím delší úsek však vyhledáváte, tím je nižší pravděpodobnost, že jej v IJP naleznete.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Internetové jazykové příručce informaci, jaké i/y má být ve slově „Smetanov-“ ve větě „Zaposlouchejte se do Smetanov- Mé vlasti“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka (IJP) heslo „Smetanův“ (Smetanova, Smetanovo) nezahrnuje a u zpracovaných přídavných jmen přivlastňovacích jejich jednotlivé tvary neuvádí. Odpověď však můžete nalézt v kapitole 79.1, o pojmenování rodinných příslušníků příjmením rodiny, kde se píše, že ve spojeních s přídavnými jmény přivlastňovacími je tvaroslovná a pravopisná shoda stejná a kde jsou uvedeny příklady na měkké i a tvrdé y v jednotlivých pádech. V neposlední řadě je možné pracovat s přehledem tvarů vzoru „otcův“ (otcova, otcovo), který uvádějí mluvnice češtiny, a odvodit z něho správnou odpověď.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10624
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Internetové jazykové příručce informace k psaní a skloňování onemocnění covid-19?
Klíčové slovo: covid-19
Odpověď: Ano, Internetová jazyková příručka dané heslo obsahuje (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=covid), podrobné poučení ke skloňování názvu tohoto onemocnění poskytuje rovněž rubrika Zajímavé dotazy na webových stránkách Ústavu pro jazyk český (https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/200729-zajimave-dotazy-covid.html).
Poslední užití: 27.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10511
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu, jakého slovního druhu je dané slovo?
Klíčové slovo: slovní druh
Odpověď: Informace o slovních druzích jednotlivých slov naleznete ve slovníkové části internetové jazykové příručky. Jednotlivá hesla jsou rovněž propojena s výkladovými slovníky (např. Slovník spisovného jazyka českého nebo Slovník spisovné češtiny), které přinášejí podrobnější a rozsáhlejší výklad.
Poslední užití: 1.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10225
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu výklad k psaní čárky před výrazem respektive?
Klíčové slovo: respektive
Odpověď: Daná problematika je zpracována v samostatné podkapitole s názvem Psaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně (https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=157), do níž je možné přistupovat i přes slovníkovou část IJP, heslo „respektive“.
Poslední užití: 18.12.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9535
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu, jak se správně píše Divadlo Semafor?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Název d/Divadla Semafor byl do podzimu roku 2020 uveden ve slovníkové části Internetové jazykové příručky, a to v hesle „divadlo“ spolu s dalšími příklady pojmenování divadel. Bohužel, v případě tohoto divadla je situace komplikována několikerými změnami zápisu jeho jména v obchodním rejstříku (nejprve jako „divadlo Semafor“, později „Divadlo Semafor“), současně je na webových stránkách divadla užívána podoba „divadlo Semafor“. Z tohoto důvodu se autoři IJP rozhodli nahradit uvedený příklad jiným, méně problematickým.
Poslední užití: 5.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8651
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je ve Slovníku cizích slov uveden původ slova populace?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, informaci, že jde o výraz původem z latiny, uvádí v daném slovníkovém hesle například Nový akademický slovník cizích slov.
Poslední užití: 11.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.