Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1183 [Dotazy z literárněvědné oblasti].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/18
Stav:
#13344
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Můžete mi říci, zda je následující citát od R. Kiplinga správně?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Jazyková poradna vám může potvrdit jazykovou správnost určitého citátu, přesnost jeho znění však doporučujeme ověřit v jiných zdrojích, popřípadě doporučujeme danou problematiku konzultovat s odborníkem na literaturu.
Poslední užití: 8.6.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: literární vědci.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12771
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Mohu s vámi zkonzultovat, zda jde v konkrétním případě o metaforu, či metonymii?
Klíčové slovo: literárněteoretický
Odpověď: Bohužel nejde o jazykový dotaz, doporučujeme vám obrátit se na literární vědce, například z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: ÚČL AV ČR.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12318
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Jmenuje se kniha Jana Nerudy Malostranské povídky, nebo Povídky malostranské? Lze tyto názvy libovolně zaměňovat?
Klíčové slovo: literární dílo
Odpověď: Bohužel, v tomto případě nejde o jazykový dotaz, doporučujeme vám obrátit se s prosbou o informaci na literární vědce.
Poslední užití: 3.11.2021
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: na literární vědce.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12310
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Jak se jmenuje druh básně, jejíž verše jsou hravé, většinou začínají „Byl jeden muž...“ a pokračují „žil v nějakém městě...“?
Klíčové slovo: poezie
Odpověď: Tento hravý poetický útvar o pěti verších s rýmovou strukturou a-a-b-b-a se nazývá limerick. Je však třeba doplnit, že dotazy týkající se literárněvědné tematiky je vhodnější konzultovat s odborníky na literaturu.
Poslední užití: 13.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12096
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Pokud zadání školní úlohy zní: podtrhněte verš, máme také podtrhnout čárku na konci řádku, nebo ne?
Klíčové slovo: verš
Odpověď: Řešení této otázky nespadá do kompetencí jazykové poradny, neboť se týká jednak literární teorie, jednak didaktiky literatury. Verš je obvykle definován jako „celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu, oddělená od ostatních jednotek přesnými hranicemi“ (viz např. heslo na Wikipedii), osobně bychom do této jednotky zahrnuli i užitou interpunkci (která se v poezii vždy nemusí řídit doporučením v Pravidlech českého pravopisu). Jak však již bylo uvedeno, daný problém nespadá do oblasti jazykovědy, proto jej doporučujeme konzultovat s didaktiky.
Poslední užití: 8.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11252
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Kdo je autorem spisu Hádání pravdy se lží?
Klíčové slovo: literární dílo
Odpověď: Autorem alegorického spisu Hádání pravdy se lží je Ctibor Tovačovský z Cimburka. (S podobnými dotazy se prosím obracejte na literární vědce.)
Poslední užití: 26.6.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10499
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Je v češtině přípustné říkat opus ultimus, přestože jsou v latině tyto podoby chybné? Dané spojení užívá Pavel Kohout, chybu přiznává, ale tvrdí, že jsou na podobně utvářená slova Češi zvyklí.
Odpověď: V uvedeném případě nelze dané spojení posuzovat z hlediska jazykové správnosti, ale je nutné brát v potaz autorský záměr, kterým bylo zřejmě „navození představy latiny“. Více by vám však řekl literární vědec, popřípadě autor sám.
Poslední užití: 15.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10497
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká norma pro psaní haiku z hlediska interpunkce a psaní velkých písmen?
Klíčové slovo: haiku
Odpověď: V tomto případě nejde o jazykový problém, doporučujeme vám danou záležitost konzultovat s literárním vědcem.
Poslední užití: 8.3.2021
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: odborník na literaturu.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10093
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Mohu v interpretaci literárního díla upravit podobu a užívání spojení alma mater Carolina?
Klíčové slovo: literární dílo
Odpověď: V případě úprav literárních textů bychom doporučovali postupovat velmi opatrně. Je samozřejmě možné, že autor udělal chybu, která nebyla v následné redakci zachycena, může však jít i o autorský záměr, kterým u dané postavy vyjadřuje nedostatečnou znalost latiny.
Poslední užití: 18.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8785
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z literárněvědné oblasti
Konkrétní dotaz: Jaká je kompozice básně Havran E. A. Poea?
Klíčové slovo: báseň
Odpověď: Bohužel, toto není jazykový dotaz, nemůžeme vám tedy pomoci. Obraťte se prosím na literární vědce, například z Ústavu pro českou literaturu AV ČR nebo z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.
Poslední užití: 24.1.2020
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.