Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1139 [Došlo u daného jazykového jevu k úpravě pravidel?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#13277
Užití:
1 1 0
Dotaz: Došlo u daného jazykového jevu k úpravě pravidel?
Konkrétní dotaz: Bylo mi řečeno, že Slováci svá jména neskloňují a že se celkově cizí jména nesmějí v češtině skloňovat.
Klíčové slovo: jméno
Odpověď: Daná tvrzení nejsou pravdivá. V češtině se většina osobních jmen skloňuje. Pro konkrétní případy vám doporučujeme řídit se výkladem ke skloňování osobních jmen uvedeným v Internetové jazykové příručce.
Poslední užití: 13.7.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#11161
Užití:
1 1 0
Dotaz: Došlo u daného jazykového jevu k úpravě pravidel?
Konkrétní dotaz: Objevila se zpráva, že Ústav pro jazyk český uznává „bysme“ jako spisovný tvar. Je to pravda?
Klíčové slovo: být
Odpověď: Nikoli, spisovný tvar pro 1. osobu množného čísla pomocného slovesa „být“ v podmiňovacím způsobu je pouze „bychom“.
Poslední užití: 22.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#6461
Užití:
1 1 0
Dotaz: Došlo u daného jazykového jevu k úpravě pravidel?
Konkrétní dotaz: Dozvěděla jsem se, že by mělo v češtině přestat platit písmeno ř a lidé, jejichž jméno ř obsahuje, se budou muset nechat přejmenovat. Je to pravda?
Odpověď: Nikoli, zrušení písmene ř se nechystá, jde o poplašnou zprávu šířenou tzv. řetězovými e-maily, někdy nazývanou hoax. Není třeba se obávat, k této změně nedojde.
Poslední užití: 21.2.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Dezinformace
Stav:
#4613
Užití:
1 1 0
Dotaz: Došlo u daného jazykového jevu k úpravě pravidel?
Konkrétní dotaz: Slyšela jsem od kolegyně, že jsou nějaká nová pravidla, podle nichž lze napsat na shledanou dohromady. Je to pravda?
Odpověď: O novém pravidle umožňujícím psaní spojení na shledanou i dohromady nám není nic známo. Na shledanou doporučujeme psát jako dvě slova.
Poslední užití: 21.12.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?