Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1125 [Dotazy zaměřené na věcné znalosti].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/26
Stav:
#13287
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Můžete mi říct, kde najdu zákon o vlastních jménech?
Klíčové slovo: zákon
Odpověď: Tento dotaz nespadá mezi činnosti jazykové poradny. Co je nám známo, plné znění zákonů lze dohledat na internetu, např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/.
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12635
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví státní úřad?
Klíčové slovo: normalizace
Odpověď: Ano, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Poslední užití: 21.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12516
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Když v textu uvádím webovou adresu, mám ji uvést s protokolem https na začátku, nebo je třeba začít s www?
Klíčové slovo: webová adresa
Odpověď: Tato otázka není jazyková, nespadá tedy do problematiky, kterou jazyková poradna běžně řeší. Obecně lze říci, že v úzu psaní webových adres kolísá a na jejich počátku se objevuje jak http, tak https nebo www, běžně se však adresy zapisují i bez těchto znaků, např. prirucka.ujc.cas.cz.
Poslední užití: 5.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12439
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Je vhodné uvádět titul FEAPCCT na volebním lístku?
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: V tomto případě nejde o jazykovou problematiku, na danou otázku vám bohužel nedokážeme odpovědět. Kontexty, v nichž se daná iniciálová zkratka užívá, naznačují, že spíše než o vědecký titul, půjde o označení určité vedoucí funkce v zahraničním lékařském prostředí.
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12391
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Je potřeba na zvonek vypisovat i rodná jména manželů?
Klíčové slovo: jméno
Odpověď: V tomto případě nejde o jazykový dotaz, je zcela na zvážení pisatele, zda chce na zvonku uvést plná jména obyvatel bytu/domu či jen jejich příjmení.
Poslední užití: 19.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12390
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, co v oblasti umění znamená perská spojka? Může jít o koberec?
Klíčové slovo: termín
Odpověď: Bohužel, ani v jazykových příručkách, ani v encyklopediích, které máme v jazykové poradně k dispozici, se nám nepovedlo dané spojení nalézt. Je možné, že se jedná o typ perského koberce, nemůžeme však tuto domněnku podložit žádnou konkrétní informací.
Poslední užití: 10.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12317
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Proč se dřívější kraj Vysočina přejmenoval na Kraj Vysočina? Kdo o tom rozhodl?
Klíčové slovo: Kraj Vysočina
Odpověď: K přejmenování došlo v roce 2011 změnou ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. (novela tohoto ústavního zákona mění název vyššího územního samosprávného celku „Vysočina“ na „Kraj Vysočina“). Na oficiálních stránkách Kraje Vysočina je uvedeno, že ke změně došlo kvůli opakujícím se problémům při používání datových schránek a častým omylům při dohledávání identifikace kraje.
Poslední užití: 3.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12314
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Jaká je zkratka nebo značka pro pixel?
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: Dostupné jazykové příručky tuto informaci neuvádějí, doporučujeme vám zkusit ji vyhledat ve specializovaných technických slovnících. Můžeme ještě doplnit, že poučení o zkratce lze nalézt na wikipedii, cs.wikipedia.org/wiki/dpi.
Poslední užití: 22.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12258
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Jak mám ve wordu vložit pomlčku?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Pomlčku vložíte pomocí kláves Alt a 0150.
Poslední užití: 14.3.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12053
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy zaměřené na věcné znalosti
Konkrétní dotaz: Proč Lidové noviny přestaly v roce 2021 uveřejňovat jazykové koutky?
Klíčové slovo: jazykový koutek
Odpověď: Co je nám známo, daná rubrika byla zrušena z rozhodnutí redakce Lidových novin, více informací bohužel nemáme.
Poslední užití: 14.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.