Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1123 [Dotazy z oblasti personalistiky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/16
Stav:
#12772
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Dáte mi kontakt na odborníka z literární oblasti?
Klíčové slovo: literárněteoretický
Odpověď: Bohužel vám nemůžeme doporučit konkrétní literární vědce, pouze vám můžeme sdělit, že bádání v oblasti literatury se věnují pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, https://ucl.cas.cz/.
Poslední užití: 23.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12259
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Mohu hovořit s někým, kdo má na starosti správu vašich počítačových systémů?
Klíčové slovo: výpočetní technika
Odpověď: Tyto činnosti spadají pod naše ekonomicko-technické oddělení, veškeré kontakty na pověřené osoby najdete na stránkách Ústavu pro jazyk český (ujc.cas.cz).
Poslední užití: 2.3.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11230
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Máte kontakt na nějaké forenzní lingvisty?
Klíčové slovo: forenzní lingvistika
Odpověď: Co je nám známo, v oblasti forenzní lingvistiky působí například dr. Václava Musilová, soudní znalkyně v oboru kriminalistika, se specializací expertiza ručního písma, a Mgr. Veronika Nováková, znalkyně v oboru jazyková expertiza. Můžete je kontaktovat přes Kriminalistický ústav. Forenzní fonetice se věnuje dr. Radek Skarnitzl, ředitel Fonetického ústavu FF UK.
Poslední užití: 8.7.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10733
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Přijímáte na léto brigádníky?
Klíčové slovo: brigáda
Odpověď: Ústav pro jazyk český po dohodě nabízí studentům bohemistiky možnost absolvování stáží, práce formou brigády vzhledem k poslání a činnostem ÚJČ možná není.
Poslední užití: 13.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9763
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Je u vás zaměstnán pan doktor Karel Oliva?
Klíčové slovo: zaměstnanci ÚJČ
Odpověď: Doktor Karel Oliva momentálně není zaměstnancem Ústavu pro jazyk český.
Poslední užití: 9.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8989
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Mohla bych dostat kontakt na konkrétní pracovnici jazykové poradny? Chtěli bychom jí nabídnout spolupráci.
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Veškeré kontakty na pracovníky jazykové poradny najdete na webové stránce oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český, v jehož rámci jazyková poradna funguje (http://www.ujc.cas.cz/o-ustavu/oddeleni/oddeleni-jazykove-kultury/index.html).
Poslední užití: 2.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8787
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Potřebovala bych kontakt na vedoucího oddělení onomastiky.
Odpověď: Telefonní číslo i e-mail vedoucího oddělení onomastiky naleznete na webové stránce Ústavu pro jazyk český (http://www.ujc.cas.cz/o-ustavu/oddeleni/oddeleni-onomastiky/index.html).
Poslední užití: 22.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8775
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Potřeboval bych mluvit s konkrétním pracovníkem Ústavu pro jazyk český, můžete mi ho předat?
Odpověď: Bohužel, to udělat nemůžeme. Doporučujeme vám kontaktovat dotyčného prostřednictvím jeho pracovního e-mailu, který najdete na webových stránkách Ústavu pro jazyk český.
Poslední užití: 4.2.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8574
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Jak bych mohla získat telefonní nebo e-mailový kontakt na paní Miloslavu Knappovou?
Odpověď: Takovéto údaje neposkytujeme, dr. Knappová již delší dobu není zaměstnankyní ÚJČ. Pokud máte zájem o ověření podoby osobního jména, obraťte se, prosím, na oddělení onomastiky (http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/index.html), nikoli na jazykovou poradnu.
Poslední užití: 28.1.2020
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6846
Užití:
1 2 0
Dotaz: Dotazy z oblasti personalistiky
Konkrétní dotaz: Potřebuji kontakt na vašeho zaměstnance, kde ho najdu?
Odpověď: Kontakty na pracovníky Ústavu pro jazyk český naleznete na této webové stránce: http://www.ujc.cas.cz/kontakty/pracovnici.html.
Poslední užití: 16.12.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.