Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1116 [Dotazy pro jiné subjekty].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/13
Stav:
#13304
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi výběr hudby v rozhlasovém vysílání.
Klíčové slovo: rádio
Odpověď: Bohužel, obsahová náplň rozhlasového vysílání nespadá do činnosti jazykové poradny. Doporučujeme vám obrátit se na provozovatele konkrétní stanice.
Poslední užití: 4.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13298
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Může být pro masový výrobek užito spojení „masové granko“? Granko jako takové se vztahuje ke kakau, takže si myslím, že případná ochranná známka už neplatí na maso.
Klíčové slovo: ochranná známka
Odpověď: Tato otázka nespadá do jazykové problematiky, ale do oblasti průmyslového práva, proto je nutné ji řešit v součinností s Úřadem průmyslového vlastnictví.
Poslední užití: 19.6.2023
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Úřad průmyslového vlastnictví.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12770
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Nesouhlasím s názorem autora knihy o tatraplánu, že vozidlo je symbolem zlé doby a že se na ní svou existencí podílelo.
Klíčové slovo: stížnost
Odpověď: Bohužel vám v tomto případě nemůžeme pomoci, jelikož postoje autorů děl a ztvárnění jednotlivých názorů v autorských textech nespadají do kompetencí jazykové poradny. Doporučujeme vám obrátit se přímo na konkrétního autora.
Poslední užití: 11.8.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12440
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Byla rubrika Slovo v Lidových novinách ukončena již natrvalo?
Klíčové slovo: jazykový koutek
Odpověď: Ano, od kolegů z oddělení současné lexikologie a lexikografie víme, že rubrika Slovo v Lidových novinách byla zrušena natrvalo. Na důvody tohoto rozhodnutí je třeba se dotázat přímo v redakci Lidových novin.
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12269
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Slyšela jsem, že moderátoři musejí přechylovat, jinak by je vyhodili z televize.
Klíčové slovo: televize
Odpověď: Přechylování není povinné a není nařízeno zvláštním zákonem, vyhláškou ap., můžete se proto rozhodnout ženská jména nepřechylovat. Není však vyloučeno, že různé redakce mají stanoveny interní normy týkající se přechylování. Jelikož jazyková poradna nemá v tomto smyslu žádné informace, doporučujeme vám obrátit se s dotazem na konkrétní redakce.
Poslední užití: 7.10.2021
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: na televizní redakce.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10335
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Předepisuje Česká televize výslovnost slova shoda?
Klíčové slovo: televize
Odpověď: Jednotlivé redakce pravděpodobně mají vlastní normy a doporučení, jejich obsah nám však není znám. Je třeba směrovat dotaz přímo na danou organizaci.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9170
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Proč jsou na dresech fotbalového klubu Slavia čínské znaky uvedeny nad latinkou?
Klíčové slovo: písemná soustava
Odpověď: Bohužel, na tuto otázku vám nedokážeme odpovědět, pořadí písemných soustav v tomto případě patrně určil zadavatel zakázky. Můžeme jen doplnit, že Česká republika nemá jazykový zákon, který by v podobných situacích určoval pořadí užitého písma.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8981
Užití:
1 2 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi písmo, které užívá Národní knihovna, písmeno v totiž vypadá jako u.
Klíčové slovo: font
Odpověď: V případě užitého fontu písma nejde o problém pravopisný, ale o záležitost typografickou. Zvolený font je plně v kompetencích Národní knihovny. Doporučujeme vám obrátit se s podnětem na vedení této instituce.
Poslední užití: 5.6.2020
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Národní knihovna.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8951
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Můžete mi říct, kolik je v současné době nositelů příjmení Nedomanský?
Odpověď: Četnost příjmení nebo jména v rámci České republiky umožňovala vyhledat webová aplikace KdeJsme.cz, jejímž zdrojem byl veřejně dostupný seznam umístěný na stránkách MVČR. Vzhledem k tomu, že podobné informace z důvodu nařízení GDPR již nesmějí být veřejné, zmíněná aplikace není v současné době aktualizována a obsahuje data z roku 2016.
Poslední užití: 12.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8845
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné subjekty
Konkrétní dotaz: Jakými podklady se řídí autoři testů Scio? Nerozumím zadání jedné úlohy.
Klíčové slovo: Scio
Odpověď: Bohužel, Ústav pro jazyk český se na přípravě těchto testů nepodílí, nemůžeme vám tedy pomoci. Doporučujeme vám obrátit se na společnost Scio.
Poslední užití: 17.1.2020
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: společnost Scio.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.