Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1102 [Jaká je koncepce dané příručky?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 5/5, položky: 41-46/46
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4726
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je Příruční mluvnice češtiny vhodná pro školní výuku?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Příruční mluvnice češtiny je pro běžnou školní výuku příliš obsáhlá, jako obsahem a formou přiměřenou příručku v tomto případě hodnotíme Základní mluvnici českého jazyka (autoři: Styblík, Čechová, Hauser, Hošnová).
Poslední užití: 6.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4708
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi akademickou Mluvnicí češtiny a Základní mluvnicí českého jazyka, popřípadě i Českou mluvnicí Havránka a Jedličky?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Trojdílná Mluvnice češtiny (vydaná nakladatelstvím Academia) podává vědecký popis české mluvnické soustavy, obsahem i formou je zaměřena na odbornou veřejnost a vysokoškolské studenty. Základní mluvnice českého jazyka i Česká mluvnice byly koncipovány jako příručky pro školní užití, tedy pro žáky a učitele, přičemž dílo B. Havránka a A. Jedličky je starší a některé výklady tedy nemusejí odpovídat současné kodifikaci.
Poslední užití: 6.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)
Jazykový zdroj: Česká mluvnice. Havránek – Jedlička. 1981. (platí od 1981)
Jazykový zdroj: Příruční mluvnice češtiny. 1995. (platí od 1995)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4544
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je pravda, že se jednou za čas vydá nový slovník s novými slovy?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Poslední výkladový slovník češtiny vyšel v roce 1994, nyní je v přípravě Akademický slovník současné češtiny (od září 2019 je možné prohledávat hesla s náslovím a- a b-).
Poslední užití: 20.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4038
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Bude nový výkladový slovník češtiny vydán i v tištěné podobě?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Primární podoba Akademického slovníku současné češtiny je elektronická, zatím bohužel nedokážeme říci, zda a kdy bude ASSČ vydán i knižně.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Proč je Slovník spisovné češtiny uveden s dovětkem pro školu a veřejnost? Mimo školu se nemá používat?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Tento slovník je kromě školní výuky určen i široké veřejnosti, proto je v jeho názvu zahrnuta i ona veřejnost.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#4032
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Co obsahuje Slovník jazyka českého od autorů Váši a Trávníčka? Jen spisovnou češtinu?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Jde o slovník, jehož jádro představuje spisovná slovní zásoba, ale zahrnuje i nespisovná slova, která náleží například k nářečí.
Poslední užití: 9.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník jazyka českého. Váša – Trávníček. 1937, 1941.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.