Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1102 [Jaká je koncepce dané příručky?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/5, položky: 21-30/46
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10506
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Proč nejsou v Pravidlech českého pravopisu všechna česká slova?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Každá tištěná jazyková příručka je rozsahově omezena – tedy i Pravidla českého pravopisu. Do slovníkové části Pravidel českého pravopisu jsou zařazena zejména slova, která jsou v určitém ohledu hodnocena jako pravopisně obtížná, výkladové slovníky se řídí jinými kritérii – do nich jsou zařazovány zejména výrazy z jádra slovní zásoby, ostatní výrazy (slova zastaralá, expresivní, obecněčeská, odborné výrazy ap.) jsou zařazovány výběrově.
Poslední užití: 12.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10505
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jaká slova se dostanou do Pravidel českého pravopisu? Překvapilo mě, že tam není slovo okno.
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Do slovníkové části, respektive do rejstříku Pravidel českého pravopisu jsou zařazena zejména slova, která jsou v určitém ohledu hodnocena jako pravopisně obtížná. Slovo okno mezi taková slova nepatří, a proto se do heslové části PČP nedostalo.
Poslední užití: 12.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10354
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je akademická Mluvnice češtiny kodifikační příručka? A co Česká mluvnice od B. Havránka a A. Jedličky?
Klíčové slovo: kodifikace
Odpověď: Tři svazky Mluvnice češtiny z 80. let 20. století nejsou koncipovány jako kodifikační příručka. Česká mluvnice vyšla naposledy v roce 1983 a po stránce pravopisné nyní neodpovídá současné kodifikaci, jak z hlediska pravopisného, tak tvaroslovného. Současným kodifikačním zásadám, upraveným Pravidly českého pravopisu v roce 1993, odpovídá Stručná mluvnice česká, kterou na základě zmíněných PČP připravil A. Jedlička.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 3. 1987. (platí od 1987)
Jazykový zdroj: Česká mluvnice. Havránek – Jedlička. 1981. (platí od 1981)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10353
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Považují se za kodifikační příručky Slovník spisovné češtiny, Mluvnice češtiny a Nový akademický slovník cizích slov?
Klíčové slovo: kodifikace
Odpověď: Otázka hodnocení příruček jako kodifikačních je poněkud problematická. Do roku 1989 byly jako kodifikační hodnoceny následující příručky: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost a Česká mluvnice od B. Havránka a A. Jedličky. Po roce 1989 se situace komplikuje: pro jazykovou výchovu jsou stále závazná Pravidla českého pravopisu, avšak některé publikace výslovně uvádějí, že nechtějí být vnímány jako kodifikační, což je případ Příruční mluvnice; vedle toho Slovník spisovné češtiny uvádí, že je příručkou normativní, nikoli kodifikační (tj. v něm uvedené podoby nejsou závazné). Je však třeba doplnit, že vyjádření autorů je jedna věc, druhá věc je, jak dané příručky laická veřejnost vnímá. Roli rovněž hraje příslušnost autorů k určité instituci, konkrétně například k Ústavu pro jazyk český, příručky, které vznikají na půdě respektovaných institucí, veřejnost zpravidla vnímá jako závazné.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Česká mluvnice. Havránek – Jedlička. 1981. (platí od 1981)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 3. 1987. (platí od 1987)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9785
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Pokud v Internetové jazykové příručce najdu chybu, můžete ji opravit?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, samozřejmě a za podobná upozornění jsme rádi. Jelikož slovníková část Internetové jazykové příručky (tabulky s jednotlivými tvary slov) byla generována automaticky a následně revidována, mohou se ve výjimečných případech objevit chyby. Komentáře nebo připomínky k slovníkové nebo výkladové části zasílejte prosím na adresu poradna@ujc.cas.cz.
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9113
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Jaký je rozdíl mezi Slovníkem spisovného jazyka českého a Slovníkem spisovné češtiny?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Tyto výkladové slovníky se liší především svým rozsahem a dobou vydání: Zatímco Slovník spisovného jazyka českého obsahuje 192 908 lexikograficky zpracovaných slov, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov (přesně 45 366 heslových slov a 62 872 vyčleněných významů) současné češtiny. První z uvedených (SSJČ) vycházel v letech 1960–1971 (1. vydání, 2. vydání 1989), druhý (SSČ) je novější (1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009).
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9078
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je možné vyhledávat v databázi jazykových dotazů podle hesla?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, databáze jazykových dotazů umožňuje několikerý způsob vyhledávání, jeden z nich je hledání podle klíčového slova. Více se dozvíte v nápovědě databáze: https://dotazy.ujc.cas.cz/info/napoveda/.
Poslední užití: 21.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8844
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je nutné striktně dodržovat zásady pro psaní kalendářních dat tak, jak je uvádí Česká technická norma?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, stejně jako další příručky, například Pravidla českého pravopisu, mají pouze doporučující charakter, je na vás, zda se budete jejich pokyny řídit. Za odchylku od toho, co je v nich uvedeno, nemůže být nikdo sankcionován. Výjimkou je samozřejmě školní docházka, kde se uplatňují sankce v podobě špatných známek.
Poslední užití: 17.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8345
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Nezvažovali jste, že by v Internetové jazykové příručce bylo uvedeno, kdy a kde v ní došlo ke změně?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: O této možnosti jsme uvažovali, zatím jsme však z technických důvodů k realizaci této funkce nepřikročili, jelikož jsou v Internetové jazykové příručce ještě stále opravovány drobné formální nedostatky (překlepy ap.) a souběžně probíhá sjednocování formulací a stylu uváděných informací.
Poslední užití: 14.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8344
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Zdá se mi, že ve výkladové části Internetové jazykové příručky došlo k výrazným změnám. Kdy se tak stalo a čím je to způsobeno?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: K rozsáhlejším změnám výkladové části Internetové jazykové příručky došlo v roce 2014 v souvislosti s posledním vydáním České technické normy ČSN 01 6910 a dále v roce 2019, kdy vyšlo druhé, rozšířené vydání Akademické příručky českého jazyka.
Poslední užití: 14.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.