Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #11 [Desetinné číslo].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/17
Stav:
#10917
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Je správné zapisovat zlomek klasickými velkými číslicemi s lomítkem, nebo pomocí šikmé zlomkové čáry a zmenšených číslic? Je mezi těmito dvěma způsoby zápisu nějaký rozdíl?
Klíčové slovo: zlomek
Odpověď: Oba zápisy jsou přijatelné. Rozdíl je v psaní mezer mezi celým číslem a zlomkem v případě smíšeného zlomku. Je-li zlomek zapsán lomítkem a číslicemi, píšeme mezi celým číslem a zlomkem mezeru (např. 1 1/2 = jeden a půl), je-li zlomek zapsán pomocí šikmé zlomkové čáry, mezeru mezi celým číslem a zlomkem neděláme (např. 1½).
Poslední užití: 14.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.3 Zlomky (s. 24–25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10852
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Je považováno za chybu, když je v zápisu rozměru výrobku nahrazena desetinná čárka tečkou (např. 17.50 cm)?
Klíčové slovo: desetinné číslo
Odpověď: V českých textech by se pro oddělování desetinných částí čísel měla ve všech případech užívat pouze čárka. Tečka může sloužit jedině k oddělování trojic číselných řádů peněžních částek v administrativních textech.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10703
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Může se v zápisu pěněžní částky užívat pomlčka po desetinné čárce zároveň se značkou „Kč“ (např. 50 000,– Kč)?
Klíčové slovo: peněžní částka
Odpověď: Z hlediska současné normy je uvádění pomlčky po desetinné čárce nadbytečné. Doporučujeme proto zápis 50 000 Kč.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Peněžní částky, značky měn
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.8 Peněžní částky (s. 27)

ID související odpovědi: #5559

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10681
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: V určitém dokumentu potřebuji rozepsat částku 3,259 Kč na koruny a haléře. Může zápis vypadat takto: „3 koruny, 25,9 haléře“?
Klíčové slovo: peněžní částka
Odpověď: Danou problematiku norma neuvádí. Vámi navrhovaný zápis považujeme v daném kontextu za vhodný.
Poslední užití: 2.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Peněžní částky, značky měn
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.8 Peněžní částky (s. 27)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10651
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení „1,1 metru“ za desetinnou čárkou mezera?
Klíčové slovo: desetinné číslo
Odpověď: V zápisu desetinného čísla se před desetinnou čárkou ani za ní mezera nepíše.
Poslední užití: 20.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10571
Užití:
1 2 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Píše se za desetinnou čárkou mezera?
Klíčové slovo: desetinné číslo
Odpověď: V zápisu desetinného čísla se před desetinnou čárkou ani za ní mezera nepíše.
Poslední užití: 24.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Tvarosloví – číslovky – Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla – sekce 1 Členění čísel
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.1 Členění čísel (s. 24)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8700
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat „tříosminový podíl“, pokud chceme přídavné jméno tříosminový vyjádřit zlomkem?
Klíčové slovo: zlomek; tříosminový
Odpověď: Vzhledem k tomu, že se v uvedeném případě nejedná o řadovou číslovku, nebude za zlomkem 3/8 následovat žádné interpunkční znaménko. Spojení se zapíše jako 3/8 podíl. Pokud to povaha textu dovoluje, doporučili bychom pro jednoznačnou interpretaci slovní vyjádření.
Poslední užití: 23.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Značky, čísla a číslice – odd. 3 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7419
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Uvádí se za peněžní částkou pomlčka po desetinné čárce v případě, že nepíšeme o korunách, ale máme jinou zahraniční měnu, např. € 500,–?
Klíčové slovo: peněžní částka; euro
Odpověď: V běžném textu je u celých čísel uvádění pomlčky po desetinné čárce nadbytečné a nevhodné, a to i v případě zahraničních měn. Místo € 500,– doporučujeme psát € 500, příp. 500 €. Jestliže se v sestavách uvádějí i desetinné hodnoty (např. haléře), za celými částkami se píšou nuly, aby byl počet desetinných míst u jednotlivých částek shodný: € 500,00.
Poslední užití: 17.1.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Peněžní částky, značky měn
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.8 Peněžní částky (s. 27)

ID související odpovědi: #464

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5559
Užití:
1 1 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Proč se uvádění pomlčky po desetinné čárce za peněžní částkou, např. 500,– Kč, považuje za nevhodné?
Klíčové slovo: peněžní částka
Odpověď: U elektronicky zpracovaných dokumentů není potřeba se obávat možnosti dopisování dalších čísel. Uvádění pomlčky po desetinné čárce je proto nadbytečné a současná typografická norma je považuje za nevhodné.
Poslední užití: 19.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Peněžní částky, značky měn
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.8 Peněžní částky (s. 27)

ID související odpovědi: #464
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5556
Užití:
2 2 0
Dotaz: Desetinné číslo
Konkrétní dotaz: Píše se ve smíšených zlomcích mezi celým číslem a zlomkem mezera, nebo ne?
Klíčové slovo: zlomek
Odpověď: Je-li zlomek zapsán lomítkem a číslicemi, mezeru mezi celým číslem a zlomkem píšeme (např. 1 1/2 = jeden a půl), je-li zlomek zapsán pomocí šikmé zlomkové čáry, mezeru mezi celým číslem a zlomkem neděláme (např. 1½).
Poslední užití: 20.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.3 Zlomky (s. 24–25)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.