Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1089 [Dotazy pro jiné odborníky].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/31
Stav:
#12653
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Jak mám do tabulky rozdělit 10 milionů na tři rovné díly? Mohu částku nějak zaokrouhlit?
Klíčové slovo: částka
Odpověď: V tomto případě nejde o jazykový dotaz, doporučujeme vám obrátit se s prosbou o radu na odborníka, který se dané problematice věnuje.
Poslední užití: 12.7.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12638
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Máme na pamětní tabulce uvést, že dotyčný byl povýšen do hodnosti kapitána in memoriam? Je takový údaj obvyklý?
Klíčové slovo: historie
Odpověď: V tomto případě nejde o otázku jazykovou, informace, které se na pamětních deskách uvádějí, jsou záležitostí jejich zřizovatele. Jistě však budou hrát roli i zvyklosti dané oblasti, k nimž se však nemůžeme vyjádřit. Můžete se zkusit s dotazem obrátit například na historiky.
Poslední užití: 21.6.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Na historiky.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12484
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Je v pořádku užívat v právním textu pojem ‚rozhodnutí‘ v jednoduchých uvozovkách?
Klíčové slovo: typografie
Odpověď: Přestože jsou jednoduché uvozovky obvykle užívány k jiným účelům (např. pro vyznačení citátu v přímé řeči nebo pro výklad významu určitého výrazu), nemůžeme možnost využití uvozovek v uvedeném případě zcela odmítnout. Nejde totiž o problém čistě jazykový, ale spíše o záležitost typografickou, na niž budou mít jistě vliv i zvyklosti daného oboru.
Poslední užití: 13.12.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11347
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Co se vše říká v jazykových zákonech cizích zemí?
Klíčové slovo: jazykový zákon
Odpověď: Bohužel, toto není jazyková otázka, ale právní záležitost. Doporučujeme vám danou problematiku konzultovat s právníky. Je pravda, že Česká republika jazykový zákon nemá, a některé jiné evropské země ano. Např. od roku 1995 vstoupil v platnost zákon o státním jazyce na Slovensku, kterým se upravuje používání státního jazyka ve veřejném styku a odlišuje se jeho postavení od ostatních jazyků; dalším státem, který má jazykový zákon, je např. Ukrajina, kde byl v roce 2019 přijat zákon o ukrajinštině jakožto jediném státním jazyce. Výklad konkrétního obsahu jazykových zákonů těchto (a dalších) zemí však dalece přesahuje možnosti a běžnou činnost jazykové poradny.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11345
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Musí majitel restaurace, kterou chce nazvat Radegastovna, splnit nějaké podmínky dané firmou Radegast?
Klíčové slovo: právní názor
Odpověď: Bohužel, toto není jazyková otázka, ale právní záležitost. Doporučujeme vám danou problematiku konzultovat s právníky. Můžeme jen doplnit, že Česká republika nemá jazykový zákon, legislativně je upraveno „pouze“ užívání jazyka ve styku veřejných orgánů a institucí mezi sebou i při jejich styku s občany, a to zákonem z o úředním jazyce České republiky (viz zákon č. 200/1990 Sb.).
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11344
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Které země mají jazykový zákon?
Klíčové slovo: jazykový zákon
Odpověď: Bohužel, tuto otázku je třeba konzultovat s odborníky na právní problematiku. Česká republika jazykový zákon nemá, jiné evropské země však ano: např. od roku 1995 vstoupil v platnost zákon o státním jazyce na Slovensku, kterým se upravuje používání státního jazyka ve veřejném styku a odlišuje se jeho postavení od ostatních jazyků; dalším státem, který má jazykový zákon, je např. Ukrajina, kde byl v roce 2019 přijat zákon o ukrajinštině jakožto jediném státním jazyce.
Poslední užití: 19.8.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11210
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Kdy a kde se platilo grešlí?
Klíčové slovo: historie
Odpověď: Jelikož nejde o jazykový dotaz, jednojazyčné výkladové slovníky k dané záležitosti podávají jen minimum informací. Konkrétně Nový akademický slovník cizích slov uvádí, že jde o minci, která byla na našem území užívána do začátku 19. století. Podrobnější informace poskytují historické a numizmatické zdroje.
Poslední užití: 30.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11129
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Má novinář zakázáno posílat svůj článek do různých novin?
Klíčové slovo: novinový článek
Odpověď: V tomto případě nejde o jazykový problém, ale o otázku novinářské praxe, zvyklostí jednotlivých novin a mediálních domů. Doporučujeme vám požádat o informace konkrétní noviny. Obecným otázkám publikační praxe se patrně věnují i odborníci, například z Katedry žurnalistiky FSV UK.
Poslední užití: 15.6.2021
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Katedra žurnalistiky FSV UK.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11128
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Je pravda, že dříve novináři jako třeba Karel Čapek psávali do vícera novin a posílali jim stejné články?
Klíčové slovo: novinový článek
Odpověď: V tomto případě nejde o jazykový dotaz, proto vám, bohužel, nemůžeme poradit. Zkuste se s daným dotazem obrátit na mediální odborníky, například na Katedru žurnalistiky FSV UK.
Poslední užití: 15.6.2021
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Katedra žurnalistiky FSV UK..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dotazy pro jiné odborníky
Konkrétní dotaz: Jaký termín užívá kniha Františka Palackého Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě pro národ? „Tschechisch“, nebo „Böhmisch“?
Klíčové slovo: historie
Odpověď: V tomto případě nejde o jazykový dotaz, doporučujeme vám obrátit se s daným problémem na historiky.
Poslední užití: 2.6.2021
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: odborník v historii.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.