Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1086 [Ediční zásady].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/16
Stav:
#11479
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Pokud se v editovaném textu často objevují citace, v nichž jsou interpunkční či jiné chyby, doporučujete je komentovat v ediční poznámce nebo spíše v poznámkách pod čarou?
Klíčové slovo: ediční praxe
Odpověď: Ediční zásady stojí mimo jazykové otázky, kterými se Ústav pro jazyk český zabývá. Co je nám však známo, v uvedeném případě je obvyklým edičním postupem užití souhrnné ediční poznámky.
Poslední užití: 1.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11478
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Jak mám postupovat, pokud cituji text, který může být kvůli chybějící interpunkci pro čtenáře obtížněji srozumitelný?
Klíčové slovo: interpunkce
Odpověď: Ediční zásady stojí mimo jazykové otázky, kterými se Ústav pro jazyk český zabývá. Co je nám však známo, obvykle bývá tento problém řešen poznámkou pod čarou, v níž je citovaný text upraven podle platných pravidel pro psaní interpunkce.
Poslední užití: 1.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11477
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Píšu knihu o historii obce. Jak si mám počínat při citování jazykového zdroje, v němž jsou jednak chyby, jednak jsou v textu uplatňovány starší pravopisné zásady?
Klíčové slovo: ediční praxe
Odpověď: Ediční zásady stojí mimo jazykové otázky, kterými se Ústav pro jazyk český zabývá. Co je nám však známo, obvykle se u citací tohoto druhu zachovává původní pravopis. Jednotlivé ediční postupy a konkrétní řešení bývají zároveň uvedeny v ediční poznámce dané publikace.
Poslední užití: 1.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11135
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Jak máme v publikaci informovat čtenáře, že pořadí japonských jmen a příjmení upravujeme podle českých zásad? (Tj. uvádíme nejprve jméno a pak příjmení, přičemž v japonštině je pořadí opačné.)
Klíčové slovo: japonská jména
Odpověď: Doporučujeme vám danou skutečnost čtenářům sdělit prostřednictvím ediční poznámky. Ta může znít např. takto: Podle českých zvyklostí u japonských jmen uvádíme nejprve jméno a pak příjmení.
Poslední užití: 8.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10824
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Má být u medailonu uvedený i jeho autor?
Klíčové slovo: autor
Odpověď: V tomto případě nejde o čistě jazykový dotaz, na nějž bychom mohli najít odpověď v dostupných příručkách. Záleží na edičních zásadách, které jsou zavedeny v daném časopise, či na pořadateli konkrétní akce, např. výstavy, zda uvede autora soupisu životopisných dat pojednávané osobnosti.
Poslední užití: 20.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10823
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Připravili jsme výstavu na počest významné osobnosti českého sportu. Postačí, když k doprovodnému medailonu uvedeme jako východisko pro biografická data „internetové zdroje“?
Klíčové slovo: odkaz
Odpověď: V tomto případě nejde o čistě jazykový dotaz, na nějž bychom mohli najít odpověď v dostupných příručkách. Obecně lze říct, že pokud necitujete konkrétního autora a pouze odkazujete na veřejně dostupná životopisná data, neměl by být odkaz k internetovým zdrojům (např. Wikipedii) prohřeškem proti obecným zvyklostem.
Poslední užití: 20.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10556
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Má být jazykový korektor uveden jako spoluautor kvalifikační práce? Nebude jeho zamlčení v rozporu s čestným prohlášením, že jde o původní dílo autora práce?
Klíčové slovo: kvalifikační práce
Odpověď: V tomto případě nejde o ryze jazykovou otázku. Vycházíme-li však ze skutečnosti, že jazyková korektura není považována za autorskou činnost, neuvedení jazykového korektora nebude velmi pravděpodobně v rozporu s prohlášením, že autor daný text zpracoval samostatně.
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8473
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: V anglické bibliografii knihy, kterou rediguji, jsou pro dělení slov užívány zásady pro anglické dělení, jež se liší od zásad českých. Mám hledat kompromis?
Klíčové slovo: ediční praxe
Odpověď: Na tuto otázku je obtížné odpovědět, pokud však jde o knihu v českém jazyce, určenou primárně pro českého čtenáře, doporučili bychom vám dodržovat zásady pro české dělení slov.
Poslední užití: 7.9.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8340
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Pokud v publikaci cituji dobové texty zapsané podle starších pravopisných zásad (konkrétně ohlasy na básnické sbírky J. S. Machara), mám je upravovat podle aktuálně platných pravopisných pravidel?
Klíčové slovo: citace
Odpověď: Ediční zásady stojí mimo jazykové otázky, kterými se Ústav pro jazyk český zabývá. Co je nám však známo, obvykle se u citací tohoto druhu zachovává původní pravopis. Jednotlivé ediční postupy a konkrétní řešení bývají zároveň uvedeny v ediční poznámce dané publikace.
Poslední užití: 9.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8339
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ediční zásady
Konkrétní dotaz: Existuje norma pro přepis názvů básnických sbírek z přelomu 19. a 20. století? Mám je v literárněvědné publikaci, kterou edituji, uvádět podle původních, nebo podle aktuálně platných pravopisných pravidel?
Odpověď: Doporučujeme vám dodržovat současná pravidla pravopisu, přičemž obvykle se úpravy tohoto typu zmiňují v ediční poznámce dané publikace.
Poslední užití: 9.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.