Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1084 [Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/17
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13281
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Příručka Institutu Bernarda Bolzana k normě pro úpravu písemností řadí informace jinak než dokument, který mi doporučujete. Čím se mám řídit?
Klíčové slovo: úprava
Odpověď: Ke zmiňovanému dokumentu nemáme bohužel žádné informace, proto vám můžeme pouze doporučit řídit se zásadami uvedenými v ČSN 01 691 (Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory), jejímž zpracovatelem je Ústav pro jazyk český.
Poslední užití: 11.7.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13249
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Je Slovník spisovné češtiny aktuální, respektive novější než Slovník spisovného jazyka českého?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Ano, Slovník spisovné češtiny vznikl později (1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.), další vydání: 2004, 2005, 2009) než starší Slovník spisovného jazyka českého (ten nejprve vyšel ve čtyřech svazcích, a to mezi lety 1960–1971, jeho druhé, nezměněné, osmisvazkové vydání bylo v roce 1989). Slovník spisovné češtiny je také aktuální kompletní výkladový slovník. V současné době je také připravován a od roku 2017 zveřejňován Akademický slovník současné češtiny.
Poslední užití: 4.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12312
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Mám se při určování mluvnických kategorií řídit Slovníkem spisovné češtiny, nebo Internetovou jazykovou příručkou?
Klíčové slovo: počitatelnost
Odpověď: Internetová jazyková příručka (IJP) vychází z kodifikačních a normativních slovníků, tedy i ze Slovníku spisovné češtiny. Je však nutno dodat, že IJP s ohledem na současný stav normy některé informace doplňuje, zpřesňuje a koriguje. Proto bychom vám doporučovali řídit se právě IJP.
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12311
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: V učebnici od Státního pedagogického nakladatelství je podstatné jméno těstoviny hodnoceno jako pomnožné, ale v Internetové jazykové příručce jsou u slova špagety uvedeny i tvary jednotného čísla. Kterou příručkou se mám řídit?
Klíčové slovo: počitatelnost
Odpověď: Na pomnožnost lze nahlížet různými způsoby a rovněž je třeba vzít v potaz definici pomnožnosti v dané učebnici, jelikož ta je koncipována podle určitých didaktických zásad. V každém případě ani jeden z vámi uvedených případů nelze označit za chybný, je však vhodné, aby pedagog žákům pojetí pomnožnosti v přiměřené míře vysvětlil.
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10717
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Našla jsem na stránkách pravopisne.cz chybu – slovo „kdy“ hodnotí jako zájmeno, nikoli jako zájmenné příslovce, jak je tomu ve Slovníku spisovné češtiny.
Klíčové slovo: kdy
Odpověď: Ústav pro jazyk český není autorem stránky pravopisne.cz, nemůžeme proto ručit za správnost údajů, které jsou zde uváděny. Hledáte-li informace o češtině, doporučujeme vám naši Internetovou jazykovou příručku (www.prirucka.ujc.cas.cz).
Poslední užití: 19.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10716
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: V Pravidlech českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny jsem našla, že se výraz „odkdy“ píše pouze dohromady, v Internetové jazykové příručce ale připouštíte i psaní zvlášť. Čím se mám tedy řídit?
Klíčové slovo: odkdy; od kdy
Odpověď: Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny zachycují výraz „odkdy“ („od kdy“) v jeho spřažené podobě, předložku „od“ a zájmenné příslovce „kdy“ zaznamenávají zvlášť, dle abecedního řazení. Koncepce Internetové jazykové příručky se od PČP a SSČ liší, proto v rámci hesla „odkdy“ upozorňuje i na možný způsob psaní zvlášť.
Poslední užití: 19.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10625
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Miluše Jirušková v publikaci Procvičujeme i/y uvádí, že jsou mužská jména skloňovaná podle vzoru „soudce“ neživotná. Ve školní učebnici naopak stojí, že jde o vzor pro mužská životná jména. Která publikace má pravdu?
Klíčové slovo: soudce
Odpověď: Doporučujeme vám řídit se podle učebnic opatřených doložkou MŠMT. Vzor „soudce“ má sice oproti jménům skloňovaným podle vzoru „pán“, „muž“ nebo „předseda“ homonymní tvary 2. a 4. pádu j. č., přesto je však zařazován mezi vzory pro mužská životná jména. (Pro podrobnější poučení vizte Mluvnici češtiny 2, s. 298n.).
Poslední užití: 14.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10507
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Porovnávala jsem Pravidla českého pravopisu z různých nakladatelství, a rejstříky jednotlivých publikací se lišily. Jak je to možné?
Klíčové slovo: Pravidla českého pravopisu
Odpověď: Ústav pro jazyk český je autorem tzv. školního a akademického vydání Pravidel českého pravopisu (vydaných v nakladatelství Fortuna a Academia), za informace uvedené ve stejnojmenných publikacích z jiných vydavatelství se nemůžeme zaručit.
Poslední užití: 12.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10425
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: Mám se při psaní velkých písmen v názvech medailí řídit knihou Psaní velkých písmen v češtině, nebo dokumenty Kanceláře prezidenta České republiky?
Klíčové slovo: medaile
Odpověď: Doporučujeme vám řídit se doporučením v publikaci Psaní velkých písmen v češtině z roku 2016, jejímiž autory jsou pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Poslední užití: 8.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9760
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: V pravidlech pravopisu uvedených na internetu se informace o psaní uvozovek liší od výkladu v Pravidlech českého pravopisu vydaných nakladatelstvím Academia. Kterou příručkou se mám řídit?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Internetové stránky, které ve svém názvu obsahují výrazy jako „pravidla“, „(český) pravopis“, nejsou dílem Ústavu pro jazyk český, a proto nemůžeme ručit za jejich obsah ani nemáme podíl na jejich koncepci. Pravidla českého pravopisu, která vytvořil ÚJČ, vyšla pouze v tištěné podobě.
Poslední užití: 11.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.