Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1078 [Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/26
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12795
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: V Internetové jazykové příručce jsou sice ve výkladu o psaní interpunkční čárky uvedeny nějaké příklady, ale existuje mnoho dalších vět, v nichž si nevím s interpunkcí rady, a Příručka je neobsahuje.
Klíčové slovo: interpunkce
Odpověď: Bohužel, jako každá jazyková příručka je i IJP omezena svým rozsahem a nelze v ní obsáhnout všechny potenciálně problematické situace. V takových případech je nutné snažit se odvodit řešení na základě výkladu v IJP nebo hledat analogické příklady v dalších příručkách.
Poslední užití: 28.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12794
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Proč není výraz ovocitý v Internetové jazykové příručce? Znamená to, že se nesmí legálně užívat?
Klíčové slovo: termín
Odpověď: Pokud není určité slovo zahrnuto do jazykové příručky, neznamená to, že se nesmí užívat. Výkladové slovníky či jazykové databáze (kterou je i Internetová jazyková příručka) z rozsahových důvodů zahrnují především jádro slovní zásoby, ostatní výrazy, např. odborné termíny (jako je přídavné jméno ovocitý) se do příruček pro širokou veřejnost dostávají jen výběrově, najdeme je hlavně v terminologických slovnících daných oborů.
Poslední užití: 28.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12341
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: U hesla kvazi v Internetové jazykové příručce jsem nenašla odkaz na Slovník spisovného jazyka českého. Proč?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) popisuje heslové slovo quasi, s odkazem na podobu kvazi. Internetová jazyková příručka (IJP) zachycuje pouze (novější) podobu kvazi, proto tato dvě hesla v SSJČ a IJP nejsou propojena.
Poslední užití: 8.11.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12315
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nenašla jsem v Internetové jazykové příručce zkratku jednotky pixel.
Klíčové slovo: zkratka
Odpověď: Internetová jazyková příručka není koncipována jako všeobecná, respektive technicky zaměřená encyklopedie, proto podobné informace (pokud nejsou užity v ilustračním příkladu) neobsahuje. Doporučujeme danou informaci vyhledat v jiných, technicky zaměřených zdrojích. Můžeme ještě doplnit, že poučení o zkratce lze nalézt na wikipedii, cs.wikipedia.org/wiki/dpi.
Poslední užití: 22.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12313
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Proč je možné přes Internetovou jazykovou příručku nahlížet na heslo těstoviny ve Slovníku spisovné češtiny, ale už ne na heslo špagety?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka umožňuje nahlížet do existujících heslových odstavců Slovníku spisovné češtiny. Tento slovník heslo špagety neobsahuje, proto daný odkaz chybí.
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11981
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Našla jsem na skloňuj.cz jen jedno možné řešení jazykového problému, a vy říkáte, že mohou být dvě.
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového zdroje
Odpověď: Ústav pro jazyk český není autorem internetové stránky sklonuj.cz a nezodpovídá za informace, které jsou na ní uvedeny. Chcete-li mít záruku, že jde o důvěryhodný jazykový zdroj, doporučujeme vám užívat jazykové zdroje, které naleznete na webových stránkách ujc.cas.cz (například Internetovou jazykovou příručku dostupnou též na adrese prirucka.cas.cz), stejně tak se lze spolehnout na zdroje, jejichž autory jsou pracovníci Ústavu pro jazyk český.
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11544
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nenašla jsem v Internetové jazykové příručce slovo jednou ve významu číslovky nebo příslovce.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Děkujeme vám za upozornění, dané heslo splňuje všechna kritéria pro zařazení do Internetové jazykové příručky, v brzké době je do heslové části IJP doplníme.
Poslední užití: 14.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nenašla jsem v Internetové jazykové příručce slovo obiloviný, mohu ho používat?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výkladové slovníky a databáze mohou obsáhnout jen určitou, ze své koncepce obvykle hlavně centrální část slovní zásoby. Proto v nich nenajdeme celou řadu slov, aniž by to znamenalo, že se dané výrazy neužívají. Internetová jazyková příručka obsahuje asi 100 000 hesel, přes postupné rozšiřování však nikdy nemůže obsáhnout celou slovní zásobu. Výraz „obiloviný“ se v úzu vyskytuje řidčeji než jeho varianta „obilninový“, proti jeho užití však nelze nic namítat. Jen pro zajímavost ještě doplňme, že ani ve Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) ani v Příručním slovníku jazyka českého (PSJČ) není sice toto adjektivum uvedeno jako heslo, ale v kartotéce Novočeského lexikálního archivu, z něhož PSJČ vychází, jsou dva doklady na excerpčních lístcích (viz https://psjc.ujc.cas.cz/), jeden z roku 1848, druhý z roku 1958, a oba doklady jsou s pravopisem -nn-, tedy „obilovinný“, zatímco doklad „obiloviný“ s jedním -n- není v PSJČ žádný.
Poslední užití: 9.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10796
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nenašla jsem v tištěném Akademickém slovníku cizích slov „limerick“ ani „limerik“. Je dané heslo jen v elektronické podobě slovníku?
Klíčové slovo: limerick
Odpověď: Akademický slovník cizích slov obsahuje heslo „limerick“. Tento slovník je dostupný buď v tištěné podobě, nebo elektronicky přes proklik u hesla „limerick“ uvedeného v Internetové jazykové příručce. Obě podoby slovníku jsou obsahově shodné.
Poslední užití: 3.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník cizích slov. 1995.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10781
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Proč Slovník spisovné češtiny u slovesa zcizit uvádí jen význam ‚ukrást‘, nikoli však význam právní týkající se převodu vlastnických práv?
Klíčové slovo: význam
Odpověď: Slovník spisovné češtiny je co do rozsahu slovník střední, proto zahrnuje méně heslových slov a rovněž výklad jejich významu omezuje na významy, které jsou z hlediska centra a periferie českého jazyka vnímány jako základní. To je také důvod, proč SSČ uvádí u slova zcizit jen jeden význam (‚ukrást‘), avšak Slovník spisovného jazyka českého (rozsahem tzv. velký slovník) uvádí významy tři, jako druhý je zmíněný význam právní: ‚převést. zprav. za úplatu, (něj. věc) z jednoho právního subjektu na druhý‘.
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.