Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1065 [Co je velká/hrubá chyba?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/12
Stav:
#12306
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Je užití předložky mimo s druhým pádem hrubá chyba?
Klíčové slovo: chyba
Odpověď: Předložka mimo se podle normativních jazykových příruček pojí se 4. pádem, užití se 2. pádem není vnímáno jako spisovné. Míru závažnosti tohoto pochybení je obtížné stanovovat, jde spíše o záležitost didaktickou, která danou věc reflektuje prostřednictvím pedagogické klasifikace (evaluace).
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11131
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Když se budou ve výčtu, který je dílem český, dílem anglický, střídat velká a malá počáteční písmena (velká pro angličtinu, malá pro češtinu), bude to velká chyba?
Klíčové slovo: angličtina
Odpověď: V tomto případě je obtížné hovořit o jazykové chybě. Navíc v případě daného typu textu, který není v českém prostředí běžný a není upraven žádnou normou, nelze z uvedených důvodů hovořit o porušení (neexistující) normy. Jisté však je, že střídání grafické úpravy (byť s ohledem na konkrétní jazyk) není z hlediska doporučené jednotnosti textu vhodné a na některé čtenáře může působit rušivě.
Poslední užití: 11.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10336
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Je hrubá chyba, když ve spojení „dobrý den, paní Nováková“ nenapíšu čárku za pozdravem, tj. za slovem „den“?
Klíčové slovo: oslovení
Odpověď: Tento způsob zápisu neodpovídá pravidlům pro správné užívání interpunkce, proto je pravděpodobné, že bude vnímán jako chyba. Míru její závažnosti je obtížné stanovovat, to je spíše záležitost školní klasifikace.
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7145
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Jak velký přestupek je oslovit někoho 1. pádem?
Odpověď: Je obtížné tento jev klasifikovat jako hrubou chybu, to je spíše záležitost školního hodnocení, jisté je, že oslovování 1. pádem nelze doporučit pro formální, oficiální komunikaci. Doporučujeme užívat tvary jmen v 5. pádě.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7075
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Jde o velký prohřešek, když namísto Kde máte taťku? říkám doma Kde máte taťky?
Klíčové slovo: chyba
Odpověď: V neformální komunikaci nelze užití nářečního tvaru (či jiného nespisovného prostředku) hodnotit jako závažný prohřešek, jelikož jsou podobné jazykové prostředky pro mluvenou, neoficiální komunikaci příznačné. Proto ani nelze hovořit o velké či malé chybě.
Poslední užití: 25.4.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6832
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Byla by velká chyba, kdybychom v českém textu nechali slovenské zeměpisné názvy v původní podobě a skloňovali je slovensky?
Odpověď: Je obtížné skloňování slovenských výrazů v českém textu pomocí slovenských koncovek hodnotit jako velkou nebo malou chybu. Jisté je, že nejde o vhodné řešení, které bude pravděpodobně vnímáno jako stylový nedostatek.
Poslední užití: 12.5.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4979
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Je hrubá chyba, když jsou v dokumentu uvedeny za částkou jednou eura a podruhé koruny?
Odpověď: Toto není chyba jazyková, ale věcná, proto ji nelze z jazykového hlediska posuzovat.
Poslední užití: 22.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4611
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Pokud nenapíšu za zkratku tel. tečku, bude to považováno za hrubou chybu?
Odpověď: Tento způsob zápisu neodpovídá zásadám tvoření zkratek, proto je pravděpodobné, že bude vnímán jako chyba.
Poslední užití: 3.1.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4016
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Je velká chyba, když napíšu e-mail bez spojovníku?
Klíčové slovo: chyba
Odpověď: Je obtížné klasifikovat tento typ nedostatku jako velkou či malou chybu, jisté je, že psaní bez spojovníku je v rozporu s doporučením ve výkladových slovnících.
Poslední užití: 10.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3968
Užití:
1 1 0
Dotaz: Co je velká/hrubá chyba?
Konkrétní dotaz: Je hrubá chyba, když napíšu místo segedín podobu segedýn?
Klíčové slovo: chyba
Odpověď: V tomto případě nejde o hrubou chybu, je to spíše méně obvyklý způsob psaní.
Poslední užití: 30.8.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.