Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1054 [Existuje příručka daného typu?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/6, položky: 21-30/57
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9672
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje internetová databáze, v níž jsou uvedeny jednotlivé tvary slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme vám Internetovou jazykovou příručku, která ve své slovníkové části obsahuje u uvedených hesel ohebných slov (podstatných jmen, zájmen, číslovek a sloves) tabulky jednotlivých tvarů.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9031
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Napsal někdo studii, v níž by bylo uvedeno, jaké procento populace v jednotlivých zemích (nebo alespoň v Česku) mluví spisovně?
Klíčové slovo: spisovná čeština
Odpověď: Bohužel, není nám známo, že by taková studia existovala. Podobný výzkum by bylo z mnoha ohledů velmi obtížné realizovat.
Poslední užití: 19.10.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8927
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje seznam anglicismů užívaných v češtině?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Co je nám známo, v češtině takový seznam neexistuje. Navíc by ho bylo velmi obtížné zpracovat a zvolit kritéria pro výběr výrazů – už jen proto, že některé anglicismy jsou původem latinské, jiné nikoli. Rovněž by takový seznam nemohl být ze své podstaty aktuální – každý rok do češtiny z angličtiny přibude řada nových slov. Jednotlivě můžete slova původem anglická vyhledávat například v Novém akademickém slovníku cizích slov; nejnovější výrazy přejaté z angličtiny, ale i z jiných jazyků zachycuje rovněž databáze neologismů Neomat (neologismy.cz).
Poslední užití: 19.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8872
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Jsou někde k dispozici excerpta pro nějaký starší slovník češtiny?
Klíčové slovo: excerptum
Odpověď: Ano, na adrese https://psjc.ujc.cas.cz/ je možné prohledávat excerpční materiál, který sloužil jako podklad pro Příruční slovník jazyka českého.
Poslední užití: 13.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8867
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká publikace o staroslověnštině?
Klíčové slovo: staroslověnština
Odpověď: O staroslověnštině byla napsána řada knih, můžeme vám doporučit například publikace od Radoslava Večerky (Staroslověnština, 1984; Počátky slovanského spisovného jazyka, 1999; Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků, 2006; Staroslověnská etapa českého písemnictví, 2010). Podrobný soupis literatury najdete v Novém encyklopedickém slovníku češtiny v hesle staroslověnština.
Poslední užití: 25.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8777
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje slovník, v němž by byla ke každému uvedenému slovu přiřazena slova příbuzná, odvozená od stejného kořene?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výkladové slovníky (jako jsou například Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost nebo Slovník spisovného jazyka českého) některé odvozeniny uvádějí, z rozsahových důvodů však nikoli všechny. Není nám známo, že by existovala příručka zachycující všechna slova, která se vztahují k jednomu primárnímu základovému slovu.
Poslední užití: 28.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8503
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Jsou z hlediska genderové korektnosti někde jasně stanovena pravidla pro psaní inzerátů?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Bohužel, jazykové příručky (konkrétně například Internetová jazyková příručka) se v tomto ohledu věnují pouze formální úpravě písemností, ke genderové korektnosti se nevyjadřují. Doporučujeme vám obrátit se s dotazem na právníky, popřípadě na orgány inspekce práce.
Poslední užití: 6.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8501
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Je někde dostupný seznam názvů pracovních pozic z hlediska genderové korektnosti?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Co je nám známo, oficiální seznam přechýlených podob vybraných profesí uvádí Národní soustava kvalifikací, publikovaná na stránkách Národního pedagogického institutu (vizte odkazy zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace, https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/obory-vzdelani/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8, https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8).
Poslední užití: 6.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8492
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká on-line databáze, která by uváděla jednotlivé tvary slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme vám naši Internetovou jazykovou příručku, která ve své slovníkové části uvádí u ohebných slov i jejich paradigmata, tedy soubory jejich tvarů.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#8325
Užití:
1 0 1
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká databáze domáckých podob osobních jmen? Potřebuji takový seznam nejen pro češtinu, ale i pro co nejvíce dalších jazyků.
Klíčové slovo: databáze domáckých podob osobních jmen
Odpověď: Velmi široký repertoár českých hypokoristik, tj. domáckých podob osobních jmen, lze vyexcerpovat z díla M. Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat?, přičemž nejrozsáhlejší je aktuálně 6. vydání z roku 2017. Podobné příručky pak existují i pro další jazyky, ne všechny však hypokoristika obsahují, doporučujeme proto kontaktovat s žádostí o radu odborníky na (antrop)onomastiku z jednotlivých zemí. Žádné obsáhlé on-line seznamy s největší pravděpodobností neexistují, navíc repertoár hypokoristik je značně široký a proměnlivý. V Česku se hypokoristiky nejvíce zabývá doc. Svatopluk Pastyřík z Hradce Králové. Je možné zakoupit jeho knihu Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině (2003) či získat jiné jeho studie na dané téma. Hypokoristika jsou také častým námětem různých závěrečných vysokoškolských prací, některé jistě budou přístupné i on-line a mohou obsahovat sbírku analyzovaných podob jmen.
Poslední užití: 20.8.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Knappová. 2017. (platí od 2017)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.