Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1054 [Existuje příručka daného typu?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/6, položky: 1-10/57
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13326
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje slovník českých homofonů nebo jejich soupis?
Klíčové slovo: homofon
Odpověď: Co je nám známo, takový slovník k dispozici není. Lze nalézt jen jednotlivé příklady homofonů, které jsou užity v rámci popisované problematiky, například v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (konkrétně v heslech věnujících se asimilaci nebo homonymii).
Poslední užití: 15.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13319
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje příručka pro dělení anglických slov a jmen?
Klíčové slovo: dělení slov
Odpověď: Obecné poučení k dělení slov na konci řádku přináší Internetová jazyková příručka (IJP), která v dané kapitole (viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=135) přináší dílčí doporučení k dělení slov, která se vyslovují jinak, než píšou, a uvádí několik příkladů z angličtiny (např. dělení slov grizzly, Bridgetown aj.). Není nám však známo, že by existovala příručka, která by byla koncepčně zaměřena na dělení anglických slov jako takové a která by měla tímto způsobem sestavený heslář.
Poslední užití: 31.8.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13310
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaká online příručka pro lingvistickou terminologii?
Klíčové slovo: terminologie
Odpověď: Podrobný výklad k jednotlivým lingvistickým termínům lze online vyhledávat v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/slovnik). Je však třeba doplnit, že uvedené dílo svou koncepcí cílí především na odbornou lingvistickou veřejnost, školní terminologii je proto nutné vyhledávat v mluvnicích a učebnicích češtiny.
Poslední užití: 7.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový encyklopedický slovník češtiny online. Karlík – Nekula – Pleskalová. 2012–2018. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13259
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Je někde dostupná příručka vysvětlující principy skloňování jmen a příjmení cizího původu?
Klíčové slovo: oslovení 5. pádem
Odpověď: Doporučujeme vám využívat Internetovou jazykovou příručku (příručka.ujc.cas.cz). V její výkladové části najdete přehledný výklad ke skloňování osobních jmen, mužských i ženských, českého i cizího původu.
Poslední užití: 21.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12508
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje česko-anglický frekvenční slovník?
Klíčové slovo: angličtina
Odpověď: Jazyková poradna se zaměřuje na češtinu, proto nemá k dispozici komplexní přehled současných překladových slovníků. Je pravda, že jedním z aspektů při jejich tvorbě je i frekvence jednotlivých slov, nelze však tvrdit (pokud nejde o frekvenční překladový slovník), že lexikon o rozsahu 5000 slov obsahuje 5000 nejužívanějších výrazů, neboť hledisek při sestavování slovníkového hesláře je mnohem více.
Poslední užití: 6.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12507
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje slovník pro cizince obsahující 5000 nejpoužívanějších slov?
Klíčové slovo: frekvence
Odpověď: Slova, která se v úzu vyskytují nejčastěji, obsahují frekvenční slovníky. Nejnovější je Frekvenční slovník češtiny od Nakladatelství Lidové noviny z roku 2004.
Poslední užití: 6.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12379
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Jak mám přepsat zápisky svých předků psané dialektem? Existuje na to nějaká norma? Jde o text bez diakritiky a velkých písmen. Nechci ho převádět do spisovného jazyka, jen aby byl čitelný.
Klíčové slovo: dialekt
Odpověď: Existují příručky, které se věnují jednotlivým nářečím, ty se však zaměřují zejména na jeho lexikum. Pro daný text vám sice nemůžeme nabídnout konkrétní doporučení, inspiraci, jak pracovat s nářečním textem, však možná naleznete v elektronicky dostupném Českém jazykovém atlasu.
Poslední užití: 3.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český jazykový atlas. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12316
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje normativní příručka pro technické vědy?
Klíčové slovo: technický slovník
Odpověď: Jazyková poradna se zaměřuje na podávání informací o jazyce, proto nemáme podrobnou znalost všech příruček, které jsou pro daný obor vnímány jako normativní. Můžeme však uvést, že při poradenské praxi běžně užíváme osmisvazkový Technický slovník naučný, který v roce 2002 vydalo nakladatelství Encyklopedický dům.
Poslední užití: 22.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje vůbec nějaká příručka, kde je možné se dozvědět správnou výslovnost cizích vlastních jmen?
Klíčové slovo: výslovnost cizích vlastních jmen
Odpověď: Ano, je jich dokonce větší množství. Základní obecná pravidla výslovnosti cizích vlastních jmen lze zjistit např. z kodifikační ortoepické příručky Výslovnost spisovné češtiny (ed. M. Romportl, 1978) a také z Klíče k výslovnosti cizích vlastních jmen (V. Strahl, 1999). Z výslovnostních slovníků doporučujeme zejména příručku Čteme je správně? (F. Honzák – M. Honzáková – M. Romportl, 2004). Dále existují výslovnostní slovníky specializované na jednotlivé jazykové oblasti, z nichž daná jména pocházejí, např. Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině (K. Sekvent – D. Šlosar, 2002), Antická jména: jak je číst a skloňovat (J. Hůrková, 2005) a celá série knih J. Zemana (v jednom případě s J. Kučerou) Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině (1998–2006). Seznamy jmen včetně doporučené výslovnosti obsahuje též např. Slovník spisovné češtiny a mnoho informací v tomto ohledu lze nalézt rovněž v Internetové jazykové příručce.
Poslední užití: 13.12.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11754
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký souhrn nově kodifikovaných slov?
Klíčové slovo: kodifikace
Odpověď: Takový seznam dosud neexistuje, avšak v blízké budoucnosti budou v rámci rozvoje Internetové jazykové příručky uváděny informace, kdy došlo u konkrétního hesla ke změně a o jakou úpravu se jedná.
Poslední užití: 25.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.