Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1052 [Zápis přejatého slova].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/22, položky: 21-30/211
Stav:
#13105
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V textu je psáno anglicky s českým zakončením rock-and-rollový, psala bych to spíš počeštěně, tak jak to uvádí IJP: rokenrolový.
Klíčové slovo: rokenrolový
Odpověď: Souhlasíme, přídavné jméno doporučujeme psát počeštěně: rokenrolový. Takto je slovo uvedeno v IJP a NASCS. Doklady z ČNK ukazují, že se používá běžně (v syn v11 je 4,5 tisíce dokladů).
Zvažované varianty:
rokenrolový rock-and-rollový
Poslední užití: 29.11.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13104
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Pracuju ve firmě zabývající se problematikou zdravotnictví. V materiálech se objevuje slovo preskribce, myslím, že by to mělo být s p: preskripce. Je někde možné slovo ověřit?
Klíčové slovo: preskripce
Odpověď: Náležitá podoba knižního a odborného výrazu s významem ‚předepsání, předpis, nařízení, dispozice‘ je preskripce. Výraz má původ v latině (praescriptio). S „p“ píšeme i odvozené přídavné jméno preskripční. Pravopis je možné ověřit např. v IJP (po zadání příslušného slova do slovníkové části) nebo v NASCS. Do slovníku je možné nahlédnout i prostřednictvím odkazu u hesla preskripce v IJP (na řádku: Heslové slovo bylo nalezeno také v následujícím slovníku: ASCS).
Zvažované varianty:
preskripce preskribce
Poslední užití: 9.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13103
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Chci se jen přesvědčit, že scenáristka se píše s krátkým e.
Klíčové slovo: scenáristka
Odpověď: Ano, podle PČP i slovníků češtiny je náležitá podoba pouze scenáristka. Dlouhé é je ve slově scénář.
Zvažované varianty:
scenáristka scénáristka
Poslední užití: 24.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12947
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je možné v popularizačním časopise nechat slovo lídršip psané česky, přestože to Pravidla nemají?
Klíčové slovo: lídršip
Odpověď: V PČP najdeme jen část slovní zásoby, mnohá slova (zvláště novější či méně frekventovaná) se do nich vzhledem k rozsahu nedostala. Doklady z ČNK a internetu ukazují, že vedle původního zápisu leadership se objevuje (byť zatím jen velmi zřídka) i počeštěná podoba lídršip. První část tohoto složeného slova (lídr) se v počeštěné podobě užívá běžně. Proti ponechání zápisu lídršip v popularizačním textu nelze nic namítat.
Zvažované varianty:
lídršip leadership
Poslední užití: 16.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12943
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je možné v beletrii v přímé řeči ponechat slovo o. k. v podobě oukej?
Klíčové slovo: oukej
Odpověď: Ano, v krásné literatuře je možné volit i nekodifikované podoby slov; zápis oukej proto ponechat můžete. V ČNK (syn v10) je 1900 dokladů tohoto zápisu, a to jak v beletrii, tak v publicistice.
Zvažované varianty:
oukej
Poslední užití: 15.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12904
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Chtěla bych v textu zachovat v přejatých slovech původní latinský zápis s grafickým znakem æ, œ, který naznačuje výslovnost, např. amœba, caæsar. Jde o text, ve kterém je záměrně ponecháno hodně archaismů. Myslím, že by bylo vhodné zachovat i původní zápis slov.
Klíčové slovo: améba
Odpověď: Pravopis slov přejatých z latiny, která obsahují původní skupiny ae (zapisované jako speciální znak æ), oe (œ), je u zdomácnělých slov zjednodušen v souladu s výslovností. Proto v češtině píšeme améba (nikoli amoeba), cézar (cæsar), sféra (sphaera) apod. Toto doporučení platí pro běžné texty. V tomto případě však jde o otázku redakční práce, přístupu k dobovému materiálu. Pokud chcete z určitých důvodů zachovat autentický ráz textu a volit původní latinské podoby, je to zcela na vašem rozhodnutí.
Zvažované varianty:
améba amoeba amœba
Poslední užití: 16.2.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní slov přejatých
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12864
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V hudebním magazínu užíváme nejrůznější výrazy, a to převážně v anglické podobě (jazz, blues, rock). Mám problém se slovem bigbít. Vím, že toto slovo je počeštěné, bylo tak užíváno i v seriálu ČT. Je vhodné v článku takto počeštěný výraz psát mezi ostatními anglickými názvy? Poněkud to trčí. V textech, kde se objevuje jen tento výraz, mně český přepis nevadí.
Klíčové slovo: bigbít; bigbeat; big beat
Odpověď: Slovo je sice v češtině zdomácnělé natolik, že slovníky uvádějí jako základní počeštěnou podobu bigbít, ale nemusíte to brát jako dogma. IJP a nový ASSČ zaznamenávají vedle podoby bigbít také pravopisné varianty big beat a bigbeat. Pokud je v textu užito více různých názvů hudebních směrů v anglické podobě, můžete použít původní pravopisnou podobu i u tohoto slova. Doklady z ČNK (syn v9) ukazují, že česká podoba bigbít v textech jednoznačně převažuje (téměř 13 000 dokladů), užití zápisu bigbeat a big beat je vyrovnané (necelých 2 500 dokladů).
Zvažované varianty:
bigbít bigbeat big beat
Poslední užití: 16.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12851
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak bychom měli česky zapsat anglické slovo excluzive? Chceme pojmenovat nový produkt „balíček exkluziv“ a nechceme to psát anglicky, ale česky, aby název odpovídal řadě ostatních užívaných českých označení produktů.
Klíčové slovo: exkluziv
Odpověď: Mechanickému počeštění odpovídá zápis exkluziv, tento přepis známe ze vžitých slov exkluzivní, exkluzivita, exkluzivně. Nabízí se však otázka potřebnosti takového označení – není zřejmé, zda ho chápete jako podstatné, či přídavné jméno a zda ho jsou schopni uživatelé správně interpretovat. Za vhodnější považujeme užít přídavné jméno exkluzivní (exkluzivní balíček). Je však vhodné doplnit, že slovníky výraz exkluziv v daném významu sice nezachycují, ale doklady z ČNK a internetu ukazují, že se v praxi objevuje. Výraz Exkluziv je užíván jako název televizního pořadu, časopisu/magazínu a rovněž typu pojištění.
Zvažované varianty:
exkluziv
Poslední užití: 12.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12722
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Chtěl bych se poradit o správné pravopisné podobě slova isonosník, resp. izonosník. Vyskytuje se i podoba ISO nosník, tu ale nepovažuju za správnou, protože nejde o iniciálovou zkratku. Domnívám se, že původně jde o německý výrobek Isokorb, je to nosník s vloženou izolací.
Klíčové slovo: isonosník; izonosník
Odpověď: Žádný slovník bohužel výraz nezachycuje, doklady nejsou ani v ČNK. Máte pravdu, že internetové doklady jsou dosti nejednotné. Z popisu výrobku (jde o termoizolační nosník pro přerušení tepelných mostů) je značně pravděpodobné, že motivací pro pojmenování tohoto typu nosníku je výraz izolace. Toto slovo se v dnešní češtině píše v souladu s výslovností se „z“. Za nejvhodnější proto považujeme zápis izonosník (srov. izolační, izolátor, izolovat). Protože ale může jít i o přejatý název, značku výrobku, nelze vyloučit ani variantu isonosník.
Zvažované varianty:
isonosník izonosník
Poslední užití: 23.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12703
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Víme, že podle IJP se píše jen toustovač, ale že se může psát toust i toast. Jak je to s variantou toastovač? Můžeme ji užívat?
Klíčové slovo: toustovač
Odpověď: Pojmenování přístroje není přejímka z angličtiny, ale bylo odvozeno příponou z počeštěné varianty toust (srov. dávkovač, odpuzovač, topinkovač, osvěžovač, rozprašovač). To, že pravopisná podoba toastovač není v IJP uvedena, neznamená, že je slovo utvořeno nesprávně a že byste ho neměli užívat. IJP uvádí stejnou pravopisnou podobu jako NASCS, tato podoba vychází z uživatelské praxe. Doklady užití ukazují, že zatímco podstatné jméno toust/toast se stále užívá v obou variantách (podle syn v 9 je původní podoba toast dokonce frekventovanější), u toustovače/toastovače je situace jiná – počeštěná varianta toustovač je 3x frekventovanější než toastovač (1212 : 418). Pokud nechcete v textu volit podoby toust a toustovač, ale toast a toastovač, je to v pořádku.
Zvažované varianty:
toustovač toastovač
Poslední užití: 17.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.