Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1052 [Zápis přejatého slova].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 21/22, položky: 201-210/211
Stav:
#1458
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V článku o kuchařské soutěži je užito slovo z italštiny – pancetta. Mám psát česky (pančeta), nebo nechat původní pravopis? A máme slovo skloňovat?
Klíčové slovo: pancetta
Odpověď: Slovníky výraz nezachycují, podle internetových dokladů zatím převládá původní pravopis pancetta. Cizí pravopisná podoba nemá vliv na skloňování. Slova psaná původním pravopisem přiřazujeme podle zakončení k příslušným českým vzorům a skloňujeme, proto doporučujeme skloňovat i pancettu.
Zvažované varianty:
pancetta pančeta
Poslední užití: 2.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1455
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Vím, že se píše lobby. Jak se správně píše lobbista a lobbovat? Jaké i a kolik b?
Klíčové slovo: lobbista
Odpověď: Slova odvozená z podstatného jména lobby zachovávají v základu dvě b: lobbování, lobbovat. Přípony -ista, -ismus se nepřipojují mechanicky k celému základovému slovu, -y se odsouvá (nepíšeme tedy lobbyista). Píšeme lobbista (stejně jako třeba ragbista, šachista, derbista), lobbistický, lobbismus, lobbing.
Zvažované varianty:
lobbista lobbysta lobista
Poslední užití: 25.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ lobby – lobbista
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1234
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Nelíbí se mi, že někteří lidí píšou pedikůra s ů, změnilo se něco?
Klíčové slovo: pedikúra
Odpověď: Náležitá pravopisná podoba přejatého slova je s ú: pedikúra. Je možné psát i pedikýra.
Zvažované varianty:
pedikúra pedikůra
Poslední užití: 26.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1094
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak mám v českém textu napsat německé označení Volkssturm?
Klíčové slovo: volkssturm
Odpověď: Doporučujeme respektovat původní německý pravopis a zároveň psát malé počáteční písmeno, odpovídající českým pravopisným zásadám. Píšeme tedy volkssturm.
Zvažované varianty:
volkssturm volkšturm
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1092
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak mám zapsat slovo queerování v českém textu? Nevím, zda je možno takto slovo vytvořit a zda je v pořádku. V textu je užit zápis „kvérování“, což se mi nezdá.
Klíčové slovo: queerování
Odpověď: Jde o nově užívaný výraz, nezachycují ho žádné příručky, doklady nejsou ani v ČNK, na internetu zatím pouze ojediněle. Nedoporučujeme počeštěný fonetický přepis (kvérování, popř. kvírování), zvláště proto, že odkazuje k výrazu kvér se zcela jiným významem a vytvořené slovo by bylo pro čtenáře zavádějící. V neformální češtině se často odvozuje připojením české přípony k anglickému základu, např. google - googlovat, googlování; like - likovat, likování. Jako vhodná možnost zápisu se proto jeví podoba queer + ovat/ování, tedy queerovat, queerování. (Poznámka: queer je zastřešující výraz pro seskupení sexuálních menšin)
Zvažované varianty:
queerování kvérování kvírování
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1091
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Mám psát původním pravopisem, nebo česky?
Klíčové slovo: tie-break
Odpověď: Tento přejatý výraz píšeme původním pravopisem. NASCS zachycuje pouze zápis se spojovníkem: tie-break, v pořádku je i zápis dohromady: tiebreak.
Zvažované varianty:
tiebreak tajbrejk
Poslední užití: 25.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1090
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Mám v českém textu psát slovo původním pravopisem, nebo česky?
Klíčové slovo: image
Odpověď: Slovo se píše původním pravopisem: image.
Zvažované varianty:
image imidž
Poslední užití: 25.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1089
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak se píše tweetovat?
Klíčové slovo: tweetovat
Odpověď: Výraz není zachycen ve slovnících, jeho zápis není ustálený, zatím zachovává původní pravopis i u odvozeného slovesa – to se objevuje ve dvou podobách: tweetovat (odvozené ze základu tweet) a twitterovat (odvozené z názvu twitter). Zápis tvítovat je doložen jen velice zřídka. Teprve čas ukáže, zda se některá z podob prosadí jako základní.
Zvažované varianty:
tweetovat twitterovat tvítovat
Poslední užití: 15.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1088
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak mám správně v českém textu psát twitter a tweetovat? Nakolik je to počeštěné? Vídám psáno twitter, ale tweetovat, nemělo by být twitterovat?
Klíčové slovo: twitter, tweetovat
Odpověď: Výraz není ustálený, zatím zachovává původní pravopis: twitter je síť, zpráva je tweet, od ní odvozené české sloveso je tweetovat (s jedním t). Varianta slovesa odvozená přímo z názvu twitter (tedy twitterovat) se v praxi objevuje rovněž.
Zvažované varianty:
tweetovat twitterovat
Poslední užití: 18.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#908
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Kolik g píšeme ve slově nugget/nuget?
Klíčové slovo: nugget
Odpověď: Příručky uvádějí pouze podobu „nugget“, běžně se však vyskytuje též podoba s jedním g: „nuget“, kterou považujeme za rovnocennou.
Zvažované varianty:
nugget nuget
Poslední užití: 29.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Lutterer – Šrámek. 1997. (platí od 1997)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.