Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1052 [Zápis přejatého slova].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/22, položky: 11-20/211
Stav:
#13275
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: V bakalářské práci užívám slovo metylace/methylace. Nevím, jestli je vhodnější psát methylace, nebo metylace.
Klíčové slovo: metylace; methylace
Odpověď: Souhlásková skupina -th- se obvykle ve zdomácnělých přejatých slovech píše jako t. Platí to pro slova jako etan, metan (a jejich odvozeniny), dále jsou to např. antologie, aritmetika, estetika, étos, katedra, mytologie, patos, teze, syntéza, patologie. Doporučení je uvedeno v IJP v kapitole Počešťování přejatých slov (bod 1.3). Jak IJP ve slovníkové části, tak PČP i další slovníky uvádějí často pouze jednu (a to počeštěnou) pravopisnou podobu, ale podle obecných pravopisných zásad uvedených ve výkladové části lze v určitých typech textů tato slova psát pravopisem původním. Původní pravopisná podoba bývá tradičně upřednostňována např. v chemickém názvosloví (ethan, methyl). Při volbě pravopisné podoby doporučujeme přihlédnout k tomu, komu je text určen. Původní pravopisné podoby mají své opodstatnění v úzce odborných textech, v ostatních typech textů (obvykle určených širší veřejnosti) doporučujeme volit podoby bez th. V případě bakalářské práce je vhodné poradit se s vedoucím práce.
Zvažované varianty:
metylace methylace
Poslední užití: 3.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov (bod 1.3)
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov (bod 1.3)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13272
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Můžete mi poradit, jak se v češtině píše slovo [bretariánství]? Potřebujeme tak pojmenovat jeden díl dokumentu.
Klíčové slovo: breathariánství
Odpověď: Pravopis není zatím ustálený, žádné příručky (včetně ASSČ) toto slovo nezachycují. Podle dokladů v korpusu SYN v11 a na internetu se počeštěný zápis (bretariánství) objevuje jen výjimečně, nejčastěji slovo zachovává původní anglický základ, k němu se pak připojují česká zakončení: breathariánství, breatharián(ka), breatharianismus.
Zvažované varianty:
breathariánství bretariánství
Poslední užití: 31.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: ČNK, Google.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13258
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme užít původní pravopis paddleboard, nebo je možné psát už zjednodušeně počeštěně pedlbord?
Klíčové slovo: paddleboard
Odpověď: Podle dokladů z ČNK se počeštěná ani jakkoli zjednodušená podoba zatím v praxi neprosazuje, v IJP je proto uvedena pouze původní anglická podoba paddleboard. Pro ilustraci: v korpusu SYN v11 je 1357x doložen zápis paddleboard, 3x padleboard (s jedním d). Podoby padlbord, pedlbord doloženy nejsou. Je značně pravděpodobné, že k počeštění nemusí vůbec dojít, nabízí se srovnání se slovem skateboard, které také stále zachovává původní pravopisnou podobu.
Zvažované varianty:
paddleboard pedlbord
Poslední užití: 29.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13228
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jsem zvyklá říkat parmezán, ale někteří lidé mě opravují, že prý mám říkat parmazán. Kdo má pravdu?
Klíčové slovo: parmazán; parmezán
Odpověď: Pravdu mají obě strany. NASCS uvádí obě podoby jako rovnocenné: parmazán i parmezán. Podle dokladů z korpusu SYN v11 je varianta parmazán frekventovanější (poměr variant je cca 12 000 : 4 700).
Zvažované varianty:
parmazán parmezán
Poslední užití: 7.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13213
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je ke slovu extrovertní přípustná i verze extravertní? My jsme se to ve škole nikdy neučili.
Klíčové slovo: extrovertní; extravertní
Odpověď: Ano, jsou možné obě varianty: extrovertní i extravertní. Obě zachycuje Nový akademický slovník cizích slov, Internetová jazyková příručka i nově vznikající Akademický slovník současné češtiny. Varianta extrovertní se užívá běžně, varianta extravertní je výrazně méně častá, např. v korpusu SYN v 11 je poměr variant 2037 : 80.
Zvažované varianty:
extrovertní extravertní
Poslední užití: 18.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13210
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je možné používat obě varianty slova existencialismus; existencionalismus?
Klíčové slovo: existencialismus; existencionalismus
Odpověď: Ano, obě možnosti – existencialismus i existencionalismus – jsou v pořádku, obě zachycuje jak IJP, tak nově vznikající elektronický Akademický slovník současné češtiny. V IJP je uvedeno, že podoba existencialismus je frekventovanější než podoba existencionalismus. Příklady z korpusu SYN v 11 dokládají, že kratší varianta je 10x častější (1289x existencialismus, 120x existencionalismus).
Zvažované varianty:
existencialismus existencionalismus
Poslední užití: 24.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13209
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Je ve slově [sekurity] ve smyslu ochrana, ochranka po r měkké i, nebo y? A může se slovo psát s k, nebo se píše s c?
Klíčové slovo: security
Odpověď: Slovníky tento přejatý výraz nezachycují, doklady z korpusu SYN v 11 ukazují zcela jednoznačnou převahu původní pravopisné podoby security (po r je i, slovo se píše s c). Varianta sekurity se objevuje jen výjimečně.
Zvažované varianty:
security securyty sekurity
Poslední užití: 23.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13208
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Jak mám v české větě napsat [šoubiznys]? Píše se to počeštěně? Nebo jinak? Našla jsem na internetu nejrůznější varianty: showbusiness, showbyznys, šoubyznys.
Klíčové slovo: showbyznys
Odpověď: Náležitou podobu je možné ověřit v IJP. Jako základní doporučujeme podobu showbyznys. Ta je v českých textech nejfrekventovanější. Nepočeštěná varianta showbusiness se vyskytuje výrazně méně často, užití podoby šoubyznys je spíše ojedinělé.
Zvažované varianty:
showbyznys showbusiness šoubyznys
Poslední užití: 23.5.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: showbyznys
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Máme psát termoprádlo, nebo thermoprádlo? Je varianta s -h- vysloveně špatně? Na stránkách s oblečením vidím podobu thermo- docela často.
Klíčové slovo: termoprádlo
Odpověď: Pro české texty rozhodně doporučujeme volit počeštěnou podobu termoprádlo. Skupina th se ve slovech řeckého původu nebo utvořených od řeckého základu píše již řadu desetiletí jako t (např. antologie, estetika, metoda, patos, teorie, téma, metan); psaní th se může zachovávat jen v úzce odborných textech (např. paramythie, methan).
Zvažované varianty:
termoprádlo thermoprádlo
Poslední užití: 16.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Počešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13116
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis přejatého slova
Konkrétní dotaz: Potřebuji se poradit o psaní výrazu [ala prima]. Setkala jsem se v textu se psaním à la prima, jako se třeba píše kuře à la bažant, ale nikde jinde jsem to nenašla. Na internetu jsem dohledala, že alla prima znamená malba napřímo, bez předmaleb, a odvozuju, že přeneseně to může znamenat, že se něco dělá přímo.
Klíčové slovo: alla prima
Odpověď: Nový ASSČ tento výraz bohužel neuvádí. Podle Wikipedie má výraz alla prima původ v italštině a znamená ‚na první pokus‘. Termín z oblasti výtvarného umění je zachycen v NASCS; slovník rovněž odkazuje k původu v italštině a vysvětluje označení alla prima slovy „(malba) definitivními tóny přímo na podklad bez podmaleb a postupného překrývání vrstev". V ČNK (syn v11) je zachyceno necelých 60 dokladů, jednoznačně převažují kontexty z výtvarného prostředí, výjimečně se objevuje i užití v literárním prostředí (psaní „alla prima“, rovnou a bez oprav, nanejvýš s dodatečným použitím nůžek nebo škrtů).
Zvažované varianty:
alla prima à la prima
Poslední užití: 16.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.