Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1015 [Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/34
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Pracuji ve školství a nevím, jak mám vyučovat ukrajinské děti češtině.
Klíčové slovo: Ukrajina
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna není zaměřena na didaktickou problematiku. Doporučujeme vám obrátit se na pedagogy, kteří se věnují výuce češtiny jako cizího jazyka, popřípadě na Asociaci češtinářů.
Poslední užití: 15.9.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Asociace češtinářů, didaktici.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Pomůžete mi s přepisem z thajštiny do češtiny?
Klíčové slovo: transkripce
Odpověď: Bohužel, pro thajštinu nemáme k dispozici ani patřičné vzdělání v tomto jazyce, ani transkripční tabulky. Doporučujeme obrátit se s prosbou o radu např. na odborníky z Orientálního ústavu AV ČR.
Poslední užití: 29.6.2023
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Orientální ústav AV ČR.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Slyšel jsem v médiích tvrzení, že k jazykovému citu je nutné mít i hudební sluch.
Klíčové slovo: didaktika
Odpověď: Souvislost jazykového citu a hudebního sluchu je zmiňována zejména v různých odborných pracích z oblasti didaktiky, konkrétně v souvislosti s osvojováním si mateřského jazyka u dětí a učením se cizímu jazyku. Obecně lze shrnout, že hudební sluch a smysl pro rytmus jsou při těchto činnostech pozitivními faktory, nejde však o podmínku, tj. i bez nich se jedinec může jazyk naučit. Pro podrobnější informace vám doporučujeme obrátit se na odborníky v didaktice.
Poslední užití: 12.4.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: odborník v didaktice.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Kolik Čechů umí anglicky?
Klíčové slovo: angličtina
Odpověď: Jazyková poradna se nezabývá zjišťováním jazykových kompetencí uživatelů jazyka, proto vám na tuto otázku nemůžeme odpovědět. Víme jen, že znalost angličtiny byla zjišťována prostřednictvím různých dotazníků a dalších metod. K údajům, které jsou dostupné na internetu, však nemáme bližší informace.
Poslední užití: 12.7.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Můžete mi pomoci s určováním slovesných tvarů aoristu a imperfekta v Dalimilově kronice?
Klíčové slovo: historie
Odpověď: Bohužel, tato žádost přesahuje možnosti a zaměření jazykové poradny. Doporučujeme vám řešit danou úlohu například pomocí příručky Hany Marešové Základy historické mluvnice češtiny s texty k rozboru.
Poslední užití: 23.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Jak se správně vyslovuje název papežského vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice (pro církev a papeže)?
Klíčové slovo: latina
Odpověď: Bohužel, v příručkách, které má jazyková poradna k dispozici, jsme odpověď nenalezli, doporučujeme vám obrátit se na latiníky.
Poslední užití: 26.11.2021
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: na latiníky.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: V překladu středověkého epitafu začíná každý řádek velkým písmenem, a nevím, jaká pravidla mám v takovém případě uplatňovat pro interpunkci.
Klíčové slovo: velká písmena
Odpověď: Tento dotaz přesahuje problematiku, které se jazyková poradna věnuje. Nemáme k dispozici informace, jaké interpunkční zásady jsou užívány při přepisu starých textů. Doporučujeme vám danou otázku konzultovat s odborníky na dané texty.
Poslední užití: 13.10.2021
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Odborníci na vývoj jazyka.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Máte k dispozici německé texty, v nichž se v rámci jazykové korektnosti užívá místo lomítka hvězdička?
Klíčové slovo: němčina
Odpověď: Bohužel, práce s německými texty a jejich archivace není součástí praxe jazykové poradny Ústavu pro jazyk český.
Poslední užití: 7.2.2022
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Na germanisty.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Je i v jiných jazycích spisovný jazyk na ústupu?
Klíčové slovo: spisovná čeština
Odpověď: Netvrdili bychom, že je spisovná čeština na ústupu, je však pravda, že hovorová (a zároveň spisovná) čeština, která je typická pro méně formální situace, proniká i do komunikátů, v nichž bylo dosud namístě užívat pouze formální, plně spisovné prostředky. Je zároveň velmi obtížné shrnout situaci v jiných jazycích, neboť to dalece přesahuje kompetence a možnosti jazykové poradny. Každý jazyk má svébytné rozvrstvení spisovnosti (popř. hovorovosti) a nespisovnosti, různé je i rozšíření a diferenciace dialektů daného jazyka. Doporučujeme vám proto obrátit se s dotazem na lingvisty zabývající se konkrétními jazyky.
Poslední užití: 21.8.2019
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: Na jiné lingvisty..

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dotaz pro jiné odborníky (lingvisty)
Konkrétní dotaz: Potřeboval bych pomoc s analýzou a překladem textu, který obsahuje receptář glazur starých hrnčířů, jsou v něm přejímky z němčiny, kterým nerozumím.
Klíčové slovo: překlad
Odpověď: Bohužel, vaše žádost přesahuje možnosti jazykové poradny. Doporučujeme vám obrátit se na odborníky zabývající se starou češtinou a němčinou, můžete například zkusit oslovit naše kolegy z oddělení vývoje jazyka a požádat je o radu, popřípadě o doporučení konkrétní osoby.
Poslední užití: 5.3.2019
Atributy odpovědi
Kam odkazujeme: oddělení vývoje jazyka.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.