Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #1009 [Pravopisná úprava výčtu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/6, položky: 21-30/52
Stav:
#10675
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak vypadá pravopisná úprava výčtů v případě, že se v něm střídají položky větného a nevětného charakteru? Je považováno za chybu, když všechny položky, tedy i nevětné, začínají velkým písmenem a jsou ukončeny tečkou? A je naopak přípustné, když položka větné povahy začíná po čárce či středníku malým písmenem?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Nevětné položky výčtu by měly začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. Pokud výčet obsahuje body větného i nevětného charakteru, položky výčtu začínají malými počátečními písmeny a ukončují se středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou.
Poslední užití: 16.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10660
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Musí být výčet uvozen dvojtečkou? A oddělují se jednotlivé (nevětné) body výčtu interpunkcí?
Klíčové slovo: výčet; pravopis
Odpověď: Pokud chápeme výčet jako plynulou součást předchozí věty a jednotlivé položky začínají na nových řádcích, nemusí být uvozen dvojtečkou. Jestliže mají body výčtu nevětný charakter, měly by začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. U položek nevětného charakteru, které jsou dostatečně graficky odlišeny, je přípustné též řešení bez interpunkce, pouze s odrážkami.
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10593
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak se řeší interpunkce u jednotlivých bodů výčtu v případě, že jsou tyto položky nevětného charakteru? Oddělují se jednotlivé položky čárkami, nebo je možná i varianta bez interpunkce za jednotlivými body?
Klíčové slovo: výčet; pravopis
Odpověď: Pokud mají body výčtu nevětný charakter, měly by začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. U položek nevětného charakteru, které jsou dostatečně graficky odlišeny, je přípustné též řešení bez interpunkce, pouze s odrážkami. Pokud je výčet součástí souvislejšího textu, přikláníme se spíše k řešení s interpunkcí. Úprava výčtů by však v celém textu měla být řešena jednotně.
Poslední užití: 19.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10592
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Mají nevětné položky výčtu začínat velkým, nebo malým písmenem? Je možné psát velké písmeno jen u první položky? A náleží v takovém případě za poslední položku výčtu tečka?
Klíčové slovo: výčet; pravopis
Odpověď: Pokud mají body výčtu nevětný charakter, měly by začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. U položek nevětného charakteru, které jsou dostatečně graficky odlišeny, je přípustné též řešení bez interpunkce, pouze s odrážkami. Úprava výčtů by však v celém textu měla být řešena jednotně.
Poslední užití: 22.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak vypadá pravopisná úprava výčtů (interpunkce, psaní malých/velkých písmen na začátku bodu)? Má na psaní velkého písmene vliv, jestli je výčet uvozen dvojtečkou, nebo ne?
Klíčové slovo: výčet; dvojtečka; pravopis
Odpověď: Obvykle je výčet uvozen dvojtečkou, pak rozlišujeme, zda jsou jednotlivé body výčtu větného, či nevětného charakteru. Pokud mají body výčtu nevětný charakter, měly by začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. U položek nevětného charakteru, které jsou dostatečně graficky odlišeny, je přípustné též řešení bez interpunkce. Pokud mají body výčtu větný charakter, začínají velkým písmenem a jsou ukončeny tečkou. Dvojtečku za uvozovací větou nepíšeme, pokud výčet chápeme jako plynulou součást věty a jednotlivé položky výčtu začínají na nových řádcích. Pak je obvyklé psát za jednotlivými body výčtu čárky a ukončit výčet tečkou.
Poslední užití: 8.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7729
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak ukončit bod výčtu, který obsahuje otázku zakončenou otazníkem? Bude za tímto otazníkem následovat ještě nějaká další interpunkce?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Pokud jsou jednotlivé body výčtu ukončovány čárkou nebo středníkem, bude tato čárka, příp. středník stát i za otazníkem. Pokud jednotlivé body začínají velkým písmenem a končí tečkou, bude na konci zmíněného bodu pouze otazník, tečka již nenásleduje. Vzhledem ke skutečnosti, že je přinejmenším jeden bod zjevně větného charakteru, zdá se být vhodnější druhé řešení, záleží ovšem na podobě ostatních bodů výčtu.
Poslední užití: 2.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7726
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Pokud máme krátké body výčtu nevětného charakteru, měli bychom je ukončovat čárkou, nebo středníkem?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Středníkem se ukončují položky nevětného charakteru zpravidla tehdy, pokud jsou delší a v některém z nich je pro vnitřní členění použita čárka. V případě, že se interpunkce uvnitř jednotlivých bodů nevyskytuje, doporučujeme ukončovat tyto body čárkou.
Poslední užití: 30.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7724
Užití:
2 4 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak vypadá pravopisná úprava výčtů (interpunkce, psaní malých/velkých písmen na začátku bodu)? Je nutno sjednotit v rámci jednoho textu výčty větného a výčty nevětného charakteru?
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: U výčtů rozlišujeme, zda jsou jednotlivé body výčtu větného, či nevětného charakteru. Pokud mají body výčtu nevětný charakter, měly by začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. U položek nevětného charakteru, které jsou dostatečně graficky odlišeny, je přípustné též řešení bez interpunkce. Pokud mají body výčtu větný charakter, začínají velkým písmenem a jsou ukončeny tečkou. V rámci jednoho textu pravopisnou úpravu výčtů větného a nevětného charakteru sjednotit lze, ale není to nutné (pozor, není to totéž, jako když se střídají body větného a nevětného charakteru v rámci jednoho výčtu).
Poslední užití: 11.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7705
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: V Internetové jazykové příručce jsem se dočetla, že je přípustné nezakončovat jednotlivé body výčtu interpunkcí. Zdá se mi, že tento dodatek relativizuje celý předchozí výklad a že se jím připouští jakékoliv řešení výčtu.
Klíčové slovo: výčet
Odpověď: Informace o možnosti nezakončovat výčet interpunkcí předchozí výklad nerelativizují ani neznamenají, že je pro jakýkoliv typ výčtu doporučeníhodné jakékoliv pravopisné řešení. Zmíněný dodatek se předně vztahuje pouze k výčtům, jehož jednotlivé body jsou nevětného charakteru. Stejně důležité potom je, zda jsou tyto body dostatečně graficky odlišeny. O míře grafického rozlišení mohou samozřejmě pisatelé mít různou představu, rozhodující slovo by proto měl mít typograf provádějící sazbu textu. Internetová jazyková příručka uvádí příklady, které jsou typické pro různá pravopisná doporučení, v případě řešení bez interpunkce uvádí příklad, kdy jednotlivé položky výčtu tvoří bibliografické údaje.
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7702
Užití:
1 1 0
Dotaz: Pravopisná úprava výčtu
Konkrétní dotaz: Jak vypadá pravopisná úprava výčtu (interpunkce, psaní malých/velkých písmen na začátku bodu), který je součástí jiného výčtu? Platí pro výčty na nižší úrovni hierarchie stejná pravidla?
Klíčové slovo: výčet; hierachie
Odpověď: Ano, pro výčty na různých úrovních hierarchie platí stále táž pravidla. To znamená, že se rozlišuje, zda jsou jednotlivé body výčtu větného, či nevětného charakteru. Pokud mají body výčtu nevětný charakter, měly by začínat malým písmenem a být ukončeny čárkou, popř. středníkem, poslední položka se ukončuje tečkou. U položek nevětného charakteru, které jsou dostatečně graficky odlišeny, je přípustné též řešení bez interpunkce. Pokud mají body výčtu větný charakter, začínají velkým písmenem a jsou ukončeny tečkou.
Poslední užití: 22.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.4.1 Psaní výčtů (s. 32)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Psaní výčtů

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.