Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #10 [Časový údaj].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/22
Stav:
#11121
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Jak mám správně číslicemi zapsat časový údaj ve spojení „od sedmnácti do devatenácti hodin“? Připadá v úvahu napsat „od 17 h. do 19 h.“? A mohla bych použít i variantu s tečkami za číslicemi (od 17. h. do 19. h.)?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: V uvedeném případě máte několik možností, jak údaj zapsat. První Vámi navrhovaná možnost je přijatelná, avšak pokud jde o rozsah vyjádřený dvěma časovými údaji, bývá obvyklé, že zkratka (h./hod.), případně značka (h), se uvádí až za druhým z nich, tedy např.: „od 17 do 19 h/h./hod.“ Můžete též užít časový údaj obsahující minuty, ať už s tečkou, nebo s dvojtečkou, např. „od 17.00 do 19.00 (h.)“ nebo „od 17:00 do 19:00 (h.)“. Zápis s tečkami je rovněž možno realizovat, ale ten už by plně neodpovídal Vámi uvedenému zápisu slovnímu, neboť tečka za číslicí činí ze základní číslovky číslovku řadovou. Spojení s tečkami za číslicemi by se pak četlo „od sedmnácté do devatenácté hodiny“.
Poslední užití: 27.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10893
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Pokud zápis času jako denní doby obsahuje i sekundy, píše se mezi minutami a sekundami tečka, nebo dvojtečka?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Při zápisu času jako denní doby je dovoleno oddělovat hodiny a minuty tečkou i dvojtečkou; mezi minutami a sekundami se píše dvojtečka. Doporučujeme však nekombinovat tečku a dvojtečku v jednom zápisu. Zápis, který obsahuje i sekundy, tedy bude vypadat např. takto: 11:30:15.
Poslední užití: 8.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10832
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Je možno v zápisu času jako denní doby uvádět hodiny 0–9 dvoumístně?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Základní způsob zápisu času je jednomístný, bez nul (tzn. 6.00, případně 6:00). Dvoumístný zápis s nulami je v případě, že oddělujeme hodiny a minuty dvojtečkou, rovněž přípustný (06:00).
Poslední užití: 29.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10830
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Jak mám správně číslicemi zapsat časový údaj ve spojení „i po dvaadvacáté hodině“? V textu se vyskytuje zápis „i po 22:00 hod.“
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Vámi uvedenému slovnímu vyjádření by nejlépe odpovídal zápis s řadovou číslovkou, tedy: i po 22. hodině (hod./h./h). Uvedený zápis „i po 22:00 hod.“ však lze rovněž považovat za přijatelný.
Poslední užití: 29.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10828
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Jak mám správně číslicemi zapsat časový údaj ve spojení „mezi čtrnáctou a dvacátou první hodinou“? Přichází v úvahu pouze varianta „mezi 14:00 a 21:00“, nebo to mohu zapsat i jinak? V textu jsem viděla zápis času s čárkou mezi hodinami a minutami – ten považuji za chybný.
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Varianta časového údaje s čárkou mezi hodinami a minutami (14,00) nepřipadá v úvahu. Vámi navrhovaný způsob zápisu je v pořádku, časový údaj lze rovněž uvést s tečkou (14.00). Máte též možnost zapsat celé hodiny řadovou číslicí (s tečkou), pak by zápis číslicí nejlépe odpovídal Vámi uvedenému zápisu slovnímu: mezi 14. a 21. hodinou.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10720
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Je správně zápis času 17:00 (17.00), nebo 17 hodin?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Oba (resp. všechny tři) zápisy jsou v pořádku. V případě, kdy se jedná o celé hodiny, lze nuly ze zápisu času vypustit. Přípustné jsou navíc varianty 17:00 hodin/h/h./hod. nebo 17 h/h./hod.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10581
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Jak bude vypadat zápis času jako denní doby v případě, že časový údaj obsahuje i sekundy?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Při zápisu času jako denní doby je dovoleno oddělovat hodiny a minuty tečkou i dvojtečkou; mezi minutami a sekundami se píše dvojtečka. Doporučujeme však nekombinovat tečku a dvojtečku v jednom zápisu. Zápis, který obsahuje i sekundy, tedy bude vypadat např. takto: 08:30:15.
Poslední užití: 13.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10580
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše časový údaj? Oddělují se hodiny a minuty tečkou, nebo dvojtečkou? A píší se hodiny 0–9 jednomístně, nebo dvoumístně?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Při zápisu času jako denní doby je dovoleno oddělovat hodiny a minuty tečkou i dvojtečkou. V případě, že použijeme dvojtečku, je přípustné psát hodiny 0–9 též dvoumístně. Lze tedy zapsat 8.30, 8:30 nebo 08:30.
Zvažované varianty:
8.30 08.30 8:30 08:30
Poslední užití: 13.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7361
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Je možné oddělit v časovém údaji hodiny a minuty čárkou?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Čárku pro oddělování hodin, minut a sekud rozhodně nedoporučujeme. Při zápisu času jako denní doby je dovoleno oddělovat hodiny a minuty tečkou i dvojtečkou; při zápisu doby trvání (např. sportovních výkonů) se hodiny, minuty a sekundy oddělují pouze dvojtečkami.
Poslední užití: 10.3.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.6 Časové údaje (s. 26)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Dopisy a grafická úprava písemností – Časové údaje

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7360
Užití:
1 1 0
Dotaz: Časový údaj
Konkrétní dotaz: Na nástupištích v metru visí informační tabule odpočítávající čas do odjezdu další soupravy. Na těchto tabulích je čas zapsán ve formátu MM:SS min., např. údaj 01:45 min. cestujícím sděluje, že další souprava odjíždí za 1 minutu 45 sekund. Je uvedený zápis času správně?
Klíčové slovo: čas
Odpověď: Časový údaj uváděný na informačních tabulích v metru je zapsán náležitě. Při zápisu doby trvání se hodiny, minuty a sekundy oddělují pouze dvojtečkami. Za nimi se v případě, že je to kvůli srozumitelnosti žádoucí, uvádí jednotka první uvedené složky (minuty lze uvést formou zkratky min. či značky min).
Poslední užití: 22.4.2015
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.