Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID související odpovědi: #13060.
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položka: 1/1
Stav:
#13085
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zkratky grafické
Konkrétní dotaz: Jak se správně píše zkratka „pí“ od slova „paní“? Má se za ní psát tečka, nebo ne? A je možné slovo „paní“ zkrátit i pomocí zkratky „p.“, nebo se tato zkratka používá jen pro označení slova „pán“?
Klíčové slovo: paní
Odpověď: Při zkracování slova „paní“ máme dvě možnosti. První je užití tzv. kontrakční zkratky, která vynechává střední část slova a zachovává jeho začátek a konec. V případě slova „paní“ má taková zkratka ustálenou podobu „pí“. Za takovou zkratkou se už nepíše tečka, jelikož končí posledním písmenem slova, za nímž již není co vynechávat (a dodejme, že se tečka nepíše ani uprostřed zkratky, byť tam se skutečně písmena vynechávají). Druhou možností je použít čistě grafickou zkratku, tj. ponechat začátek slova, v tomto případě nejspíš pouze první písmeno, a zbytek nahradit tečkou (po které se píše mezera nebo jiné interpunkční znaménko): „p.“. Jak vyplývá např. ze Slovníku zkratek či rejstříku zkratek ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, běžněji se pro zkracování slova „paní“ užívá první možnost, tj. zkratka „pí“. Druhá varianta, tedy zkratka „p.“, se obvykle používá jako zkratka slova „pán“.
Zvažované varianty:
pí. p.
Poslední užití: 19.12.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Zkratky, značky, čísla a číslovky – Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)
Jazykový zdroj: Slovník zkratek. 1994. (platí od 1994)

ID související odpovědi: #13060

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?