Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID odpovědi: #9722.
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položka: 1/1
Stav:
#9722
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Co si myslíte o následující větě? „Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě a může být krásnou odměnou ženě sobě samé.“ Snažila jsem se vyjádřit, že žena může šperk darovat i sama sobě. Nebylo by lepší napsat toto? „Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě a může být krásnou odměnou ženě sobě samotné.“
Klíčové slovo: sám; samotný; sama sebe; sebe samu; samu sebe
Odpověď: Spojení „odměnou ženě sobě samé“ i „odměnou ženě sobě samotné“ jsou nevhodná. Doporučujeme sdělení přeformulovat, např.: „Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě a stejně tak může žena obdarovat sama sebe.“ V poslední části věty je možné použít též tvary „sebe samu“ nebo „samu sebe“. Dále dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné souvětí rozdělit do dvou vět: „Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě. Stejně tak může žena šperkem obdarovat sama sebe.“
Zvažované varianty:
Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě a může být krásnou odměnou ženě sobě samé. Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě a může být krásnou odměnou ženě sobě samotné. Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě a stejně tak může žena obdarovat sama sebe. Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě a stejně tak může žena obdarovat sebe samu. Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě a stejně tak může žena obdarovat samu sebe. Šperk jako dárek je hmatatelným vyjádřením náklonnosti muže k ženě. Stejně tak může žena šperkem obdarovat sama sebe.
Poslední užití: 30.11.2020
Atributy odpovědi
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?