Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #8080 [spustit; předpona s; předpona z].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Dotaz: Jiné, ustálené případy psaní sloves a slov od nich odvozených
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s-, nebo z-) se píše ve slově spustit ve spojení „spustit provoz čističky“?
Klíčové slovo: spustit; předpona s; předpona z
Odpověď: Sloveso spustit se v obou svých hlavních významech, tedy jak ve významu ‚uvolnit a nechat klesnout vlastní váhou‘, tak i ve významu ‚uvést v činnost, do chodu‘, píše pouze s předponou s-. Náležitý je tedy zápis „spustit provoz čističky“.
Zvažované varianty:
spustit zpustit
Poslední užití: 26.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 27
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 2.1 – Slova s předponou s(e)-

ID související odpovědi: #12661

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné, ustálené případy psaní sloves a slov od nich odvozených
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s-, nebo z-) se píše ve slově spustit ve spojení „spustit alarm“? Lze sloveso v tomto významu chápat jako změnu stavu a psát v něm předponu z-?
Klíčové slovo: spustit; předpona s; předpona z
Odpověď: Sloveso spustit se v obou svých hlavních významech, tedy jak ve významu ‚uvolnit a nechat klesnout vlastní váhou‘, tak i ve významu ‚uvést v činnost, do chodu‘, píše pouze s předponou s-. Dnešní podoba tohoto slova vychází z tradičního, ustáleného způsobu psaní, užití konkrétní předpony proto nelze odůvodnit pravidlem založeným na významu slova. Nemůžeme se zde tedy opírat o význam vyjadřující změnu stavu a náležitou pravopisnou podobu „spustit“ je třeba si zapamatovat.
Zvažované varianty:
spustit zpustit
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 27
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 2.1 – Slova s předponou s(e)-

ID související odpovědi: #5029
Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné, ustálené případy psaní sloves a slov od nich odvozených
Konkrétní dotaz: Jaká předpona (s, nebo z) se píše ve slově spustit ve významu ‚uvést v činnost, do chodu‘?
Klíčové slovo: spustit; předpona s; předpona z
Odpověď: Protože dnešní podoba tohoto slova vychází z tradičního, ustáleného způsobu psaní, je třeba si ji zapamatovat. Užití konkrétní předpony se z dnešního pohledu nedá odůvodnit pravidlem založeným na významu slova apod.
Poslední užití: 10.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 27
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 2.1 – Slova s předponou s(e)-

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Slovesa a slova od nich odvozená: shora dolů
Klíčové slovo: spustit; předpona s; předpona z
Odpověď: Slovesa (a slova od nich odvozená) s významem ‚shora dolů‘ nebo ‚z povrchu pryč‘ se píšou s předponou „s(e)“.
Zvažované varianty:
spustit zpustit
Poslední užití: 28.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 27
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní předpon s(e)-, z(e)-, sekce 2.1 – Slova s předponou s(e)-

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?