Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #6052 [-ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný/-ečný, -ový, -istý, -ičelý].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položka: 1/1
Dotaz: Slovotvorná přípona
Konkrétní dotaz: Jsou segmenty -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný/-ečný, -ový, -istý, -ičelý jako součást chemického názvosloví přípony, nebo koncovky? (V chemické didaktické literatuře se běžně označují jako koncovky.)
Klíčové slovo: -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný/-ečný, -ový, -istý, -ičelý
Odpověď: Segmenty -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný/-ečný, -ový, -istý, -ičelý jsou z jazykovědného hlediska – důsledně vztato – spojením slovotvorných přípon -n-, -nat-, -it-, -ičn-/-ečn-, -ov-, -ist- a -ičel- s tzv. finální tvarotvornou příponou – pádovou koncovkou -ý. Jde tedy vlastně o spojení dvou morfémů různých typů. Ve výkladech o slovotvorbě češtiny se však v lingvistické literatuře běžně mluví např. o (slovotvorné) příponě -ka, -ice či -yně, i když jde důsledně vzato o spojení slovotvorné přípony (-k-, -ic- a -yn-) a pádové koncovky (-a, -e, -ě). V některých výkladech se proto mluví např. o příponě -k/a, -ic/e či -yn/ě, čímž se má naznačit právě tato skutečnost. S vědomím uvedeného lze tedy o segmentech -ný, -natý, -itý atd. mluvit z jazykovědného hlediska zjednodušeně jako o příponách, příp. je zapisovat jako -n/ý, -nat/ý, -it/ý atd. Jinou věcí může být – a v tomto případě by bylo nutné konzultovat věc s chemiky, odborníky na terminologii –, zda v chemii není označení koncovka pro tyto segmenty terminologizováno. Pokud ano, je možné o nich – z jazykovědného hlediska ovšem nepřesně – mluvit i jako o koncovkách. Bylo by ovšem dobré to v hodinách chemie (nebo češtiny) komentovat, aby tímto rozdílem nebyli žáci a studenti zmateni.
Poslední užití: 19.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?