Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #5691 [vyhotovení písemné odpovědi].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/9, položky: 11-20/85
Stav:
#9973
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Potřeboval bych od vás rozbor několikastránkového dokumentu. Vypracujete ho pro mě?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna vám v rámci placeného písemného vyjádření může poskytnout pouze výklad určitého jazykového jevu, konkrétní věty či souvětí. Rozbory delších úseků textu o několika stranách nevyhotovujeme.
Poslední užití: 21.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9764
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Potřeboval bych od vás rozebrat nikoli jednu větu, ale čtyřstránkový dokument.
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna vám v rámci placeného písemného vyjádření může poskytnout pouze výklad určitého jazykového jevu, konkrétní věty či souvětí. Rozbory delších úseků textu o několika stranách nevyhotovujeme.
Poslední užití: 3.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9716
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Vypracujete mi analýzu na výklad spojení umělecký štukatér a jeho vztah k označení štukatér?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Máte-li zájem o tento typ placené služby, můžete o něj požádat poštou nebo prostřednictvím e-mailu, v jehož předmětu prosím uveďte text „Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz“. Obsahem vyjádření však bude pouze jazykový výklad daných výrazů, nedisponujeme věcnými znalostmi týkajícími se daného oboru.
Poslední užití: 3.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9534
Užití:
1 2 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Vyhotoví jazyková poradna stanovisko k soudnímu sporu?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Jazyková poradna nabízí možnost placeného vyjádření (podrobné informace naleznete zde: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html), jde však vždy o stanovisko čistě jazykové, nikoli právní. Zároveň je třeba svou žádost co nejvíce specifikovat – jazyková vyjádření se obvykle týkají konkrétního jazykového problému, výkladu konkrétního slova, věty nebo souvětí.
Poslední užití: 13.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9157
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Mohl bych vysvětlení, které jste mi podal do telefonu, obdržet i písemně na e-mail?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Pokud chcete na váš dotaz i písemnou odpověď (upozorňujeme, že jde o placenou službu), prosím, napište svou otázku do e-mailu a do předmětu uveďte žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz. Další informace naleznete na adrese http://ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8908
Užití:
1 2 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Jak probíhá fakturace placeného písemného vyjádření?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Po odeslání žádosti o vypracování písemné odpovědi na dotaz budete kontaktováni pracovníkem jazykové poradny, který vám sdělí výši ceny posudku. Ta je stanovena v závislosti na náročnosti zpracování odpovědi (od roku 2023 min. 500 Kč + DPH + manipulační poplatek a poštovné). Po doplnění všech údajů potřebných k fakturaci (adresa, popř. IČO) obdržíte od našeho ekonomického oddělení fakturu. Zaplatit je možno pouze platbou na účet.
Poslední užití: 10.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8365
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Na jaký e-mail mohu poslat žádost o písemné vypracování odpovědi na dotaz?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Žádost zašlete, prosím, na adresu poradna@ujc.cas.cz, do předmětu napište „žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz“. Další informace naleznete na adrese http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Poslední užití: 6.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8364
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Mohu se s žádostí o vypracování odpovědi na jazykový dotaz zastavit osobně?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Jazyková poradna přijímá z technických důvodů žádosti o vypracování odpovědi na jazykový dotaz výhradně e-mailem nebo klasickou poštou. Děkujeme za pochopení.
Poslední užití: 6.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8324
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Jak dlouho trvá písemné vypracování odpovědi na jazykový dotaz?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Odpovědi standardně vypracováváme do 10 pracovních dnů, komplikovanější jazykové problémy však mohou trvat o něco déle, v takových případech jsou o delší době zpracování posudku žadatelé obvykle předem vyrozuměni.
Poslední užití: 11.8.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8322
Užití:
1 3 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Jaká je e-mailová adresa jazykové poradny pro zaslání žádosti o vypracování písemné odpovědi na jazykový dotaz?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Žádost o vypracování odpovědi na jazykový dotaz můžete poslat na adresu poradna@ujc.cas.cz.
Poslední užití: 3.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.