Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #5176 [žáci; žákyně].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položka: 1/1
Stav:
#8644
Užití:
1 1 0
Dotaz: Případy (ne)užití genderové korektnosti
Konkrétní dotaz: Překládám z němčiny brožuru, která se věnuje rozpoznávání matematického nadání u dětí. V němčině se používá pro označení dětí ve škole spojení typu „žákyně a žáci“. Mám tuto formu zachovat? Neměl by být slovosled opačný – „žáci a žákyně“? A nestačilo by psát jen samotné „žáci“?
Klíčové slovo: žáci; žákyně
Odpověď: Z jazykového hlediska jsou všechny uvedené varianty v pořádku. V češtině lze užít tzv. generické maskulinum, v tomto případě zastoupené výrazem „žáci“, který zahrnuje jak chlapce, tak dívky. Pokud chceme zdůraznit, že skupina osob zahrnuje obě pohlaví, můžeme užít nejen pojmenování v mužském rodě, ale i jeho přechýlený protějšek: „žákyně a žáci“ či „žáci a žákyně“. Čeština má volný slovosled, pořadí těchto slov je tedy zaměnitelné. V některých situacích je preferované řešení uvést na prvním místě jméno v ženském rodě (např. při oslovování: „vážené dámy, vážení pánové“), v běžných textech bývá na prvním místě uváděno jméno v mužském rodě. I zde však může být jako první uvedena přechýlená podoba – obzvlášť je-li toto pořadí zvoleno s ohledem na sdělení textu nebo jeho adresáty.
Zvažované varianty:
žáci a žákyně žákyně a žáci žáci
Poslední užití: 12.3.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?