Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #3058 [1. pád; 7. pád].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#11516
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Setkal jsem se s formulacemi „jsem ředitel“ a „jsem ředitelem“. Můžete mi vysvětlit, kdy se užívá 1. pád a kdy 7. pád?
Klíčové slovo: 1. pád; 7. pád
Odpověď: Obecně lze říci, že rozdíl mezi 1. a 7. pádem podstatného jména v přísudku tkví v tom, že jménem ve tvaru 1. pádu se přisuzuje podmětu příznak trvalý, stálý, kdežto tvarem 7. pádu příznak platný jen aktuálně, tedy příznak přechodný. Tento významový rozdíl se však stírá, mnozí mluvčí si jej dnes neuvědomují, a proto je mnohdy možné užít oba tvary. Tak je tomu i v případě formulací „jsem ředitel“/„jsem ředitelem“, obě považujeme za přijatelné.
Zvažované varianty:
Jsem ředitel. Jsem ředitelem.
Poslední užití: 20.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10679
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Opravuji text, v němž je věta: „Kapitolou samou pro sebe jsou nákupy z Asie, kde pořídíte takřka všechno.“ Říkám si, zda by nebylo lepší napsat: „Kapitola sama pro sebe jsou nákupy z Asie, kde pořídíte takřka všechno.“ Co byste mi doporučili?
Klíčové slovo: 1. pád; 7. pád
Odpověď: Obě varianty jsou přijatelné, nicméně v praxi výrazně převažuje spojení se slovem kapitola v 1. pádě, tj. „kapitola sama pro sebe“, a proto bychom se k této variantě přiklonili.
Zvažované varianty:
Kapitolou samou pro sebe jsou nákupy z Asie, kde pořídíte takřka všechno. Kapitola sama pro sebe jsou nákupy z Asie, kde pořídíte takřka všechno.
Poslední užití: 10.11.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9333
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Je správně „je pravdou“, nebo „je pravda“?
Klíčové slovo: 1. pád; 7. pád
Odpověď: Náležité je užití přísudkového jména v 1. pádu (je pravda), neboť 7. pád se pro vyjadřování tzv. trvale platného hodnocení nepoužívá.
Zvažované varianty:
je pravda je pravdou
Poslední užití: 17.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5255
Užití:
1 1 0
Dotaz: Stylizace formulace
Konkrétní dotaz: Co si myslíte o užití 7. pádu ve větě „Jeho otcem byl poštovní úředník.“?
Klíčové slovo: 1. pád; 7. pád
Odpověď: Užití 7. pádu v přísudku není v tomto případě namístě. Jelikož se 7. pád užívá mj. k vyjádření toho, čím se podmět zabývá, co dělá (jaké vykonává povolání, jakou má funkci apod.), očekávali bychom spíše variantu „Jeho otec byl poštovním úředníkem.“, která dává větší smysl. Podobně by bylo možné informaci vyjádřit užitím 1. pádu: „Jeho otec byl poštovní úředník.“
Zvažované varianty:
Jeho otcem byl poštovní úředník. Jeho otec byl poštovním úředníkem. Jeho otec byl poštovní úředník.
Poslední užití: 27.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4135
Užití:
1 1 0
Dotaz: Hodnocení formulace
Konkrétní dotaz: Váhám, zda je v následující větě vhodnější užít v přísudku jmenném se sponou 1., nebo 7. pád: „Článek dokresluje rozhovor s architekty, kteří jsou autory návrhu.“ / „Článek dokresluje rozhovor s architekty, kteří jsou autoři návrhu.“ Můžete mi poradit?
Klíčové slovo: 1. pád; 7. pád
Odpověď: Doporučujeme zvolit formulaci: „Článek dokresluje rozhovor s architekty, kteří jsou autory návrhu.“ Tvar 7. pádu v přísudku jmenném se sponou se totiž používá k vyjádření toho, čím se podmět zabývá, co dělá, tedy jaké vykonává povolání, jakou má funkci apod.
Zvažované varianty:
Článek dokresluje rozhovor s architekty, kteří jsou autory návrhu. Článek dokresluje rozhovor s architekty, kteří jsou autoři návrhu.
Poslední užití: 28.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?