Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #2404 [jazyková příručka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/23, položky: 21-30/230
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10085
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Platí ještě starší Pravidla českého pravopisu, která mám doma z doby své školní docházky?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Záleží na tom, zda máte Pravidla českého pravopisu vydaná před rokem 1993, nebo vydání z roku 1993 a pozdější. PČP vycházejí od roku 1993 ve stejném provedení.
Poslední užití: 5.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Je pravda, že Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého již nejsou aktuální?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Přestože jsou dané výkladové slovníky datem starší (Slovník spisovného jazyka českého vycházel v letech 1960–1971, Slovník spisovné češtiny v letech 1978, jeho opravená a doplněná vydání v letech 1994 a 2003), jedná se o rozsáhlé příručky, v nichž je většina uvedených informací stále platná. Navíc jde o slovníky, které obsahují hesla od všech písmen abecedy (v současné době vznikající Akademický slovník současné češtiny je zveřejňován postupně (naposledy v roce 2020 hesla s náslovím C a Č).
Poslední užití: 18.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10032
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Kde najdu nejnovější výkladový slovník češtiny?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Akademický slovník současné češtiny, jehož hesla jsou postupně zveřejňována on-line (naposledy v roce 2020 hesla s náslovím C a Č), je dostupný na adrese http://www.slovnikcestiny.cz/.
Poslední užití: 18.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10022
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde mohu najít význam slov důvod a názor?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Význam uvedených slov naleznete ve výkladových slovnících češtiny, ty jsou nejsnáze přístupné přes slovníkovou část Internetové jazykové příručky (prirucka.ujc.cas.cz). Aktivní odkazy vedoucí na konkrétní slovníková hesla jsou uvozeny větou „Heslové slovo bylo nalezeno také v následujících slovnících“.
Poslední užití: 5.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9785
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Pokud v Internetové jazykové příručce najdu chybu, můžete ji opravit?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, samozřejmě a za podobná upozornění jsme rádi. Jelikož slovníková část Internetové jazykové příručky (tabulky s jednotlivými tvary slov) byla generována automaticky a následně revidována, mohou se ve výjimečných případech objevit chyby. Komentáře nebo připomínky k slovníkové nebo výkladové části zasílejte prosím na adresu poradna@ujc.cas.cz.
Poslední užití: 17.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9784
Užití:
1 1 0
Dotaz: Je možné do určité příručky doplnit danou informaci?
Konkrétní dotaz: Uvítala bych, kdyby byly ve výkladovém slovníku uváděny podrobnější informace ke slovesným vazbám.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: V současné době vzniká nový výkladový slovník s názvem Akademický slovník současné češtiny, který oproti slovníkům starším v tomto směru podává podrobnější informace. Z tištěných publikací vám dále můžeme doporučit Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. On-line lze slovesné vazby vyhledávat ve Valenčním slovníku českých sloves (též VALLEX 3.0) na adrese https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/.
Poslední užití: 3.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Vallex 3.0. Lopatková a kolektiv. 2016.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9758
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kterou příručkou z uvedených se mám řídit?
Konkrétní dotaz: V Pravidlech českého pravopisu z nakladatelství Fin Publishing se informace o psaní uvozovek liší od výkladu v Pravidlech českého pravopisu vydaných nakladatelstvím Academia. Kterou příručkou se mám řídit?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme vám řídit se Pravidly českého pravopisu, která vydalo nakladatelství Academia (tzv. akademické vydání) a nakladatelství Fortuna (tzv. školní vydání Pravidel českého pravopisu), za informace v jiných vydáních (pod jinými nakladatelstvími) nemůžeme ručit.
Poslední užití: 11.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9757
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané příručky?
Konkrétní dotaz: Nenašel jsem Akademickou gramatiku spisovné češtiny od Františka Štíchy v seznamu doporučené literatury, který uvádíte na vašich webových stránkách. Jde o důvěryhodný zdroj?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Akademickou gramatiku spisovné češtiny lze velmi stručně charakterizovat jako převážně teoreticky zaměřenou jazykovou příručku, která je založena na korpusových datech. Jistě ji lze doporučit pro získání informací o češtině, a to zejména pro poučenější uživatele. Záleží pouze na tom, k jakému účelu chcete danou publikaci užívat.
Poslední užití: 10.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická mluvnice spisovné češtiny. F. Štícha. 2013.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9736
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ve které příručce najdu jednotlivé tvary určitého slova?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme vám Internetovou jazykovou příručku, která ve své slovníkové části obsahuje u uvedených hesel ohebných slov (podstatných jmen, zájmen, číslovek a sloves) tabulky jednotlivých tvarů.
Poslední užití: 14.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#9672
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje příručka daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje internetová databáze, v níž jsou uvedeny jednotlivé tvary slov?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme vám Internetovou jazykovou příručku, která ve své slovníkové části obsahuje u uvedených hesel ohebných slov (podstatných jmen, zájmen, číslovek a sloves) tabulky jednotlivých tvarů.
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.