Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #2404 [jazyková příručka].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/12, položky: 1-20/230
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13240
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám v rámci závěrečných zkoušek dovoluje užívat výkladové slovníky. Můžeme pro školní výuku používat například Slovník spisovné češtiny?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, Slovník spisovné češtiny je svou koncepcí zaměřen i jako pomůcka pro školní vyučování, což deklaruje už svým rozšířeným názvem Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Vedle toho lze nahlížet i do nově vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny, ten prozatím (k červnu 2023) zveřejnil hesla s náslovím A–G.
Poslední užití: 27.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13160
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Obsahuje kartotéka Novočeského lexikálního archivu lístky jen z beletrie?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Lístkové výpisky uvedené kartotéky byly pořizovány zejména z umělecké literatury, ale i z literatury odborné, výběrově byly excerpovány noviny, časopisy a překladová literatura.
Poslední užití: 13.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#13159
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Kde najdu Novočeský lexikální archiv?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Kartotéka lexikálního archivu je přístupná na stránce Příručního slovníku jazyka českého (https://psjc.ujc.cas.cz), neboť daný slovník vznikal právě na základě tohoto excerpčního materiálu.
Poslední užití: 13.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12792
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Aktualizujete Internetovou jazykovou příručku? Je možné do ní jazykové jevy i přidávat?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka je průběžně aktualizována i rozšiřována. Nejčastějším typem úprav jsou drobné korekce překlepů, chybně vygenerovaných tvarů apod. V případě, že tvůrčí kolektiv na základě relevantních dat a odborného výzkumu zjistí, že určitá informace již neodpovídá současné normě, jsou tato zjištění zohledněna i ve slovníkové a/nebo výkladové části Příručky. To se týká i přidávání nových informací, například začleňování neologismů do hesláře IJP.
Poslední užití: 18.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12313
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Proč je možné přes Internetovou jazykovou příručku nahlížet na heslo těstoviny ve Slovníku spisovné češtiny, ale už ne na heslo špagety?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka umožňuje nahlížet do existujících heslových odstavců Slovníku spisovné češtiny. Tento slovník heslo špagety neobsahuje, proto daný odkaz chybí.
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12101
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Je na internetu dostupný nějaký etymologický slovník?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Co je nám známo, nikoli. Český etymologický slovník (2012, rozšířené vydání 2015) Jiřího Rejzka vyšel pouze v knižní podobě.
Poslední užití: 24.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#12077
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Aktualizujete průběžně i slovníky, do nichž lze nahlížet prostřednictvím Internetové jazykové příručky?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny a Nový akademický slovník cizích slov jsou uzavřená díla, která existují primárně v tištěné podobě, až druhotně byl jejich obsah digitalizován a lze ho prohlížet v rámci jednotlivých hesel Internetové jazykové příručky. Tyto slovníky aktualizovat nelze. Průběžně vzniká Akademický slovník současné češtiny, který má elektronickou podobu a údaje v něm obsažené může autorský tým upravovat i rozšiřovat.
Poslední užití: 4.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11982
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Kde v Internetové jazykové příručce najdu poučení o 5. pádu příjmení?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Informace o skloňování osobních jmen (a tedy i o tvarech 5. pádu osobních mužských jmen) naleznete ve výkladové části Internetové jazykové příručky (https://prirucka.ujc.cas.cz/) ve stejnojmenném oddílu.
Poslední užití: 8.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11547
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné získat/najít příručku daného typu?
Konkrétní dotaz: Jaká je adresa Databáze jazykových dotazů?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Databáze jazykových dotazů je dostupná na adrese dotazy.ujc.cas.cz.
Poslední užití: 18.10.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Databáze jazykových dotazů. (platí od 2020)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11544
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nenašla jsem v Internetové jazykové příručce slovo jednou ve významu číslovky nebo příslovce.
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Děkujeme vám za upozornění, dané heslo splňuje všechna kritéria pro zařazení do Internetové jazykové příručky, v brzké době je do heslové části IJP doplníme.
Poslední užití: 14.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11425
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaká je koncepce dané příručky?
Konkrétní dotaz: Můžete mi říct bližší informace o Internetové jazykové příručce?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka (IJP) je dostupná na adrese https://prirucka.ujc.cas.cz a kromě výkladové části obsahuje i část slovníkovou zahrnující více než 102 000 zveřejněných hesel. Výkladová část IJP má i knižní verzi nazvanou Akademická příručka českého jazyka. Podrobné informace najdete na: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about.
Poslední užití: 12.10.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11300
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Mohu někde prohlížet slovníková hesla z první poloviny 20. století?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Příruční slovník, který vycházel v letech 1935–1957, je dostupný na: https://psjc.ujc.cas.cz/, přístupný je rovněž přes sekci Elektronické slovníky a zdroje na webových stránkách Ústavu pro jazyk český.
Poslední užití: 3.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11211
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde najdu pravidla k psaní velkých písmen u slov debetní karta, smlouva, partner?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Pravidla psaní velkých písmen se zaměřují především na ty skupiny pojmenování, které jsou chápány jako vlastní jména. Výrazy, které uvádíte, jsou však chápány jako obecná jména, tudíž v jejich případě píšeme počáteční písmeno malé. K této oblasti vám můžeme doporučit Internetovou jazykovou příručku či publikaci Psaní velkých písmen v češtině. V nich najdete kromě výkladu k psaní velkých písmen i případy, v nichž se často chybuje a kdy je namístě psaní malého počátečního písmene.
Poslední užití: 30.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#11126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Proč daná příručka neobsahuje určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Nenašla jsem v Internetové jazykové příručce slovo obiloviný, mohu ho používat?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Výkladové slovníky a databáze mohou obsáhnout jen určitou, ze své koncepce obvykle hlavně centrální část slovní zásoby. Proto v nich nenajdeme celou řadu slov, aniž by to znamenalo, že se dané výrazy neužívají. Internetová jazyková příručka obsahuje asi 100 000 hesel, přes postupné rozšiřování však nikdy nemůže obsáhnout celou slovní zásobu. Výraz „obiloviný“ se v úzu vyskytuje řidčeji než jeho varianta „obilninový“, proti jeho užití však nelze nic namítat. Jen pro zajímavost ještě doplňme, že ani ve Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) ani v Příručním slovníku jazyka českého (PSJČ) není sice toto adjektivum uvedeno jako heslo, ale v kartotéce Novočeského lexikálního archivu, z něhož PSJČ vychází, jsou dva doklady na excerpčních lístcích (viz https://psjc.ujc.cas.cz/), jeden z roku 1848, druhý z roku 1958, a oba doklady jsou s pravopisem -nn-, tedy „obilovinný“, zatímco doklad „obiloviný“ s jedním -n- není v PSJČ žádný.
Poslední užití: 9.6.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10789
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné v Internetové jazykové příručce vyhledat spojení „otcovy děti“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Technické nastavení Internetové jazykové příručky (IJP) umožňuje především vyhledávání jednotlivých slov, popřípadě jejich tvarů či slovních spojení, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Podaří-li se vám zadat přesné znění věty uvedené v příkladech či ve výkladové části, IJP dané heslo zobrazí, čím delší úsek však vyhledáváte, tím je nižší pravděpodobnost, že jej v IJP naleznete. Vzhledem k tomu, že spojení „otcovy děti“ v příkladech IJP uvedeno není, nenaleznete je.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10788
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné vyhledat v Internetové jazykové příručce zájmeno „mně“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Ano, Internetová jazyková příručka umožňuje i vyhledávání jednotlivých slovních tvarů, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Zájmeno „mně“ je uvedeno v tabulce i příkladech u heslového slova „já“.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10787
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Je možné vyhledávat v Internetové jazykové příručce věty?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Technické nastavení Internetové jazykové příručky (IJP) umožňuje především vyhledávání jednotlivých slov, popřípadě jejich tvarů či slovních spojení, jsou-li v dané podobě zachyceny v tabulkách tvarů nebo v příkladech užití heslových slov. Podaří-li se vám zadat přesné znění věty uvedené v příkladech či ve výkladové části, IJP dané heslo zobrazí, čím delší úsek však vyhledáváte, tím je nižší pravděpodobnost, že jej v IJP naleznete.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10786
Užití:
1 1 0
Dotaz: Najdu v dané příručce určitou informaci?
Konkrétní dotaz: Najdu v Internetové jazykové příručce informaci, jaké i/y má být ve slově „Smetanov-“ ve větě „Zaposlouchejte se do Smetanov- Mé vlasti“?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Internetová jazyková příručka (IJP) heslo „Smetanův“ (Smetanova, Smetanovo) nezahrnuje a u zpracovaných přídavných jmen přivlastňovacích jejich jednotlivé tvary neuvádí. Odpověď však můžete nalézt v kapitole 79.1, o pojmenování rodinných příslušníků příjmením rodiny, kde se píše, že ve spojeních s přídavnými jmény přivlastňovacími je tvaroslovná a pravopisná shoda stejná a kde jsou uvedeny příklady na měkké i a tvrdé y v jednotlivých pádech. V neposlední řadě je možné pracovat s přehledem tvarů vzoru „otcův“ (otcova, otcovo), který uvádějí mluvnice češtiny, a odvodit z něho správnou odpověď.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10542
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jak mohu zjistit, zda se v literatuře 17. století užíval, či neužíval nějaký výraz?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Daný výraz můžete zkusit vyhledat ve Staročeském slovníku, který je dostupný přes Vokabulář webový, portál věnovaný staré češtině (https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx).
Poslední užití: 6.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Vokabulář webový. oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. (platí od 2006)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Ostatní
Kategorie: Příručky
Stav:
#10424
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jakou doporučujete příručku pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Jakou doporučujete příručku pro psaní velkých písmen v názvech medailí?
Klíčové slovo: jazyková příručka
Odpověď: Doporučujeme vám publikaci Psaní velkých písmen v češtině z roku 2015, jejímiž autory jsou pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Poslední užití: 8.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.