Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #1772 [°C; stupeň Celsia].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#4621
Užití:
1 1 0
Dotaz: Značky jednotek
Konkrétní dotaz: Mám překlad německé tabulky uvádějící teplotní rozdíly. V předloze z německého jazyka jsou jako jednotky užity stupně (°). Má se při převodu tabulky do českého prostředí podoba jednotky zachovat, nebo by se měla použít u nás vžitá podoba stupeň Celsia (°C)?
Klíčové slovo: °C; stupeň Celsia
Odpověď: Pokud německá jednotka ° odpovídá české jednotce °C, měly by být použita česká podoba této jednotky. Značka ° se v českém prostředí užívá pro označení stupně rovinného úhlu.
Poslední užití: 1.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.6 Rozměry a tolerance (s. 22)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4540
Užití:
1 1 0
Dotaz: Značky jednotek
Konkrétní dotaz: Je nutné ve spojení „sauny se vytápějí na 103 a 98 °C“ opakovat za každou číselnou hodnotou značku pro stupně Celsia?
Klíčové slovo: °C; stupeň Celsia
Odpověď: Ačkoliv se nejedná o rozměr či toleranci, je v uvedeném spojení opakování jednotky možné, ale není nutné. Spojení je i bez opakování jednotky jednoznačné.
Poslední užití: 14.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.6 Rozměry a tolerance (s. 22)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3024
Užití:
1 2 0
Dotaz: Značky jednotek
Konkrétní dotaz: Píše se ve značce pro stupně Celsia mezera?
Klíčové slovo: °C; stupeň Celsia
Odpověď: Značka pro stupně Celsia se zapisuje bez mezery, tzn °C.
Poslední užití: 11.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník zkratek. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 55

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?