Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #1574 [robot].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#8529
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. kolísající v životnosti
Konkrétní dotaz: Je slovo „robot“ životné, nebo neživotné? Jaké i/y se píše v příčestí?
Klíčové slovo: robot
Odpověď: Záleží na významu. Je-li řeč o stroji podobném člověku, je „robot“ jméno rodu mužského životného: „roboti byli“. Pokud však máte na mysli třeba kuchyňský robot, je obvyklejší k němu přistupovat jako k neživotnému jménu („roboty byly“), ačkoli ani životné pojetí není vyloučeno.
Poslední užití: 16.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8413
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoduchý podmět – mn. č. r. muž. kolísající v životnosti
Konkrétní dotaz: Nejsem si jistá shodou přísudku s podmětem ve větě „Roboti zpracovali tisíce žádostí“. Má být v přísudku měkké i, nebo tvrdé y?
Klíčové slovo: robot
Odpověď: Slovo „robot“ může být jak životné, tak neživotné, záleží na konkrétním použití (pokud se stroj podobá člověku, má životné tvary, pokud nikoli, může mít tvary neživotné i životné). Tvar „roboti“, který jste užila, však zakončením na -i přímo signalizuje životnost, takže v přísudku je také nutné napsat měkké i. Ve vašem případě by však byla v pořádku i neživotná varianta „Roboty zpracovaly tisíce žádostí“.
Poslední užití: 1.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2769
Užití:
1 1 0
Dotaz: Nejasná životnost, kolísání
Konkrétní dotaz: Mluvíme-li o průmyslových robotech, jde o životné, nebo neživotné podstatné jméno: roboty, nebo roboti?
Klíčové slovo: robot
Odpověď: Pokud se stroj podobá člověku, má tvary životné, pokud se člověku nepodobá, je u něj možné jak životné, tak neživotné pojetí, záleží na konkrétní situaci a konkrétním stroji. Např. u kuchyňských robotů převládá neživotné pojetí. Obecně řečeno lze tedy napsat průmysloví roboti i průmyslové roboty.
Zvažované varianty:
roboty roboti
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Životnost podstatných jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?