Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID klíčového slova: #1379 [1. pád; 5. pád].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11669
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: České call centrum oslovuje v rámci své činnosti Čechy, ale i Slováky. Jak by jeho zaměstnanci měli oslovovat Slováky – 5. pádem, nebo 1. pádem, když slovenština 5. pád nemá?
Klíčové slovo: 1. pád; 5. pád
Odpověď: Pokud zaměstnanec call centra hovoří se slovenským klientem česky, je namístě zvolit českou podobu oslovení, to znamená užívat tvary 5. pádu (např. pane Kováči).
Poslední užití: 11.11.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#11652
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Natočili jsme reklamu. Její děj se odehrává v obchodě, kde zaznívá hlášení: „Pan Hvězda, zapomněl jste na svého syna Honzíka Hvězdu!“ Co si o formě oslovení „pan Hvězda“ myslíte?
Klíčové slovo: 1. pád; 5. pád
Odpověď: Zdvořilé oslovení v češtině má formu 5. pádu, doporučovali bychom tedy zvolit podobu „pane Hvězdo“. Občas se setkáváme s ponecháním příjmení ve tvaru 1. pádu (pane Hvězda), ovšem toto oslovení nepovažujeme za vhodné, neboť může být vnímáno jako nezdvořilé. Oslovení využívající tvaru 1. pádu jak u slova pan, tak u příjmení (pan Hvězda) je nejen nezdvořilé, ale také nezvyklé, může na sebe strhávat nežádoucí pozornost, a proto bychom se mu raději vyhnuli.
Poslední užití: 11.12.2019
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#4101
Užití:
1 1 0
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Překládáme z angličtiny konverzace pro chatboty. Problém je, že v angličtině se jména neskloňují, zatímco v češtině se mohou tvary 1. a 5. pádu lišit. Je možné oslovit v češtině křestním jménem ve tvaru 1. pádu?
Klíčové slovo: 1. pád; 5. pád
Odpověď: V češtině je náležité a zdvořilé pouze oslovení 5. pádem.
Poslední užití: 10.11.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#6
Užití:
23 23 1
Dotaz: Oslovování
Konkrétní dotaz: Je možné při oslovování ponechat příjmení v mužském rodě ve tvaru 1. pádu, tedy např. pane Novák, pane Houska?
Klíčové slovo: 1. pád; 5. pád
Odpověď: V psané i mluvené komunikaci doporučujeme užívat tvary 5. pádu, tedy např. pane Nováku, pane Housko. Ponechání příjmení ve tvaru 1. pádu může být vnímáno jako nezdvořilé.
Zvažované varianty:
pane Novák pane Nováku
Poslední užití: 2.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Skloňování osobních jmen
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Oslovení a závěrečný pozdrav, sekce 1 – Oslovení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?