Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #97 [Kalendář].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Oblast: Onomastika
Kategorie: Kalendář
Stav:
#10479
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kdy má kdo svátek
Konkrétní dotaz: Kdy má slavit svátek nositelka ženského rodného Elisabeth? Na Alžbětu, nebo na Elišku?
Klíčové slovo: Elisabeth
Odpověď: Elisabeth je germánskou podobou původně hebrejského jména Elíšébah, kterému odpovídá české jméno Alžběta. V knize M. Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? je doporučen termín jmenin 19. listopadu. Jméno Eliška je pak českou variantou jména Alžběta, takže je samozřejmě možné zvolit si pro slavení jmenin i datum 5. října, u něhož je u nás obvykle Eliška uváděna. Upozorňujeme zároveň, že v Česku již neexistuje žádná kalendářová komise, Ústav pro jazyk český ani žádná podobná instituce o datech svátků nerozhoduje a každý vydavatel kalendářů si může libovolně určit, jaké jméno a kolik jmen k jednotlivým dnům v roce přiřadí. Většinou se vydavatelství stále drží určitých tradic, avšak existují např. různé kalendáře se jmény zvířat, s příjmeními atp. Také je nutné zdůraznit, že zdaleka ne ve všech kulturách je slavení svátků obvyklé, případně má každá země svou vlastní kalendářovou tradici, a proto není zejména u jmen cizího původu vždy jednoduché stanovit konkrétní datum. Každý nositel jména si může navíc svobodně určit, kdy bude svátek slavit a zda vůbec.
Poslední užití: 23.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Knappová. 2017. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Onomastika
Kategorie: Kalendář
Stav:
#10478
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kdy má kdo svátek
Konkrétní dotaz: Kdy mají svátek nositelky ženských rodných jmen Rosalina nebo Rose?
Klíčové slovo: Rosalina; Rose
Odpověď: V publikaci od Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? se dozvíme, že tato jména souvisejí se jménem latinského původu Rosa, jehož českou obdobou je Růžena. V tomto zdroji se tedy doporučuje v případě těchto jmen slavit svátek 13. března. Upozorňujeme zároveň, že v Česku již neexistuje žádná kalendářová komise, Ústav pro jazyk český ani žádná podobná instituce o datech svátků nerozhoduje a každý vydavatel kalendářů si může libovolně určit, jaké jméno a kolik jmen k jednotlivým dnům v roce přiřadí. Většinou se vydavatelství stále drží určitých tradic, avšak existují např. různé kalendáře se jmény zvířat, s příjmeními atp. Také je nutné zdůraznit, že zdaleka ne ve všech kulturách je slavení svátků obvyklé, případně má každá země svou vlastní kalendářovou tradici, a proto není zejména u jmen cizího původu vždy jednoduché stanovit konkrétní datum. Každý nositel jména si může navíc svobodně určit, kdy bude svátek slavit a zda vůbec.
Poslední užití: 23.3.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Onomastika
Kategorie: Kalendář
Stav:
#6432
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kdy má kdo svátek
Konkrétní dotaz: Kdy má svátek nositelka ženského rodného jména Cindy? Podle amerického kalendáře by to mělo být 13. 12., avšak v českých kalendářích se náhle objevilo toto jméno u data 22. 11.
Klíčové slovo: Cindy
Odpověď: Jméno Cindy je cizí osamostatnělou domáckou podobou různých jmen: řecké Cyntie a anglické Lucindy (což je odvozenina z původem řecké Lucie), Cinderelly atp. V knize M. Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? jsou doporučeny oba dva termíny svátku, tj. 22. 11. (jakožto nové zařazení) a 13. 12. (podle Lucie). Dodejme, že v Česku již neexistuje žádná kalendářová komise, Ústav pro jazyk český ani žádná podobná instituce o datech svátků nerozhoduje a každý vydavatel kalendářů si může libovolně určit, jaké jméno a kolik jmen k jednotlivým dnům v roce přiřadí. Většinou se vydavatelství stále drží určitých tradic, avšak existují např. různé kalendáře se jmény zvířat, s příjmeními atp. Také je nutné zdůraznit, že zdaleka ne ve všech kulturách je slavení svátků obvyklé, případně má každá země svou vlastní kalendářovou tradici, a proto není zejména u jmen cizího původu vždy jednoduché stanovit konkrétní datum. Každý nositel jména si může navíc svobodně určit, kdy bude svátek slavit a zda vůbec.
Poslední užití: 22.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Knappová. 2017. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Onomastika
Kategorie: Kalendář
Stav:
#2062
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kdy má kdo svátek
Konkrétní dotaz: Kdy má svátek nositel mužského rodného jména Danny?
Klíčové slovo: Danny
Odpověď: Protože Danny je cizí osamostatnělou zkráceninou jména Daniel, lze doporučit slavit svátek 17. 12. Upozorňujeme zároveň, že v Česku již neexistuje žádná kalendářová komise, Ústav pro jazyk český ani žádná podobná instituce o datech svátků nerozhoduje a každý vydavatel kalendářů si může libovolně určit, jaké jméno a kolik jmen k jednotlivým dnů v roce přiřadí. Většinou se vydavatelství stále drží určitých tradic, avšak existují např. různé kalendáře se jmény zvířat, s příjmeními atp. Také je nutné zdůraznit, že zdaleka ne ve všech kulturách je slavení svátků obvyklé, případně má každá země svou vlastní kalendářovou tradici, a proto není zejména u jmen cizího původu vždy jednoduché stanovit konkrétní datum. Každý nositel jména si může navíc svobodně určit, kdy bude svátek slavit a zda vůbec.
Poslední užití: 16.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Knappová. 2017. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?