Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #4 [Konkurence číselného a slovního zápisu].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/33
Stav:
#12877
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: V textu se mi vyskytují základní i řadové číslovky. Existuje pravidlo, která čísla vypisovat slovy a která číslicí? Měly by být zápisy v rámci jednoho textu sjednoceny?
Klíčové slovo: číselný vs. slovní zápis
Odpověď: Explicitně daná pravidla neexistují, volba číselného, příp. slovního zápisu je dána více faktory. Jedním z nich je typ textu: Je doporučeno vyjadřovat slovně nižší číselné údaje v beletrii, v administrativních a jiných textech je obvykle praktičtější číselné vyjádření. Dále je důležité také umístění číslovky: Nedoporučuje se začínat větu číselným zápisem. A nakonec také přihlížíme k tomu, co danou číslovkou vyjadřujeme: Určité údaje, jako např. data, budeme zapisovat spíše číselně, v jiných případech si můžeme vybrat. Vzhledem k výše řečenému nelze všechny zápisy číslovek v textu sjednotit, je však vhodné, aby byly sjednoceny zápisy údajů stejného typu.
Poslední užití: 20.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Čísla (s. 76)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12788
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: V hudebním magazínu se nám často vyskytuje spojení typu „20. léta“. Je v pořádku zapisovat toto spojení slovně: „dvacátá léta“?
Klíčové slovo: 20. léta
Odpověď: Přípustné jsou obě varianty (zápis číslicemi i slovem). Obecně se doporučuje vypisovat nižší čísla slovy a vyšší číslicemi. Důležitou roli hraje rovněž typ textu, v němž se čísla nacházejí. V administrativních či matematických textech je praktičtější číselné vyjádření, v publicistice či beletrii se častěji setkáme se slovním vyjádřením. V uvedeném případě je tedy slovní zápis zcela v pořádku.
Poslední užití: 16.8.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Čísla (s. 76)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10991
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: Měl by se měsíc v souvislém textu úřední listiny psát spíše slovem, nebo číslicí?
Klíčové slovo: datum
Odpověď: V rámci souvislého textu se doporučuje spíše číselně-slovní vyjádření data (např. 2. května 2020), nicméně přijatelná je i varianta s číslicí (2. 5. 2020).
Poslední užití: 21.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.5.2 Číselně-slovní vyjádření kalendářního data

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10940
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: V příspěvku na sociálních sítích jsme zapsali číslovku (20) číslicemi. Někdo nás upozornil, že v psaném textu by se číselné výrazy měly zapisovat slovně. Je to pravda?
Odpověď: Přípustné jsou obě varianty (zápis číslicemi i slovem). Obecně se doporučuje vypisovat nižší čísla slovy a vyšší číslicemi. Důležitou roli hraje rovněž typ textu, v němž se čísla nacházejí. V administrativních či matematických textech je praktičtější číselné vyjádření, v publicistice či beletrii se častěji setkáme se slovním vyjádřením. V uvedeném případě je rozhodně přijatelné zapsat číslovku číslicemi.
Poslední užití: 20.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Čísla (s. 76)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10866
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice na začátku věty
Konkrétní dotaz: Je přípustné, aby věta začínala číslicí (např. 10. května začaly mrazy. 56 lidí se účastnilo plebiscitu.)? Nebo by bylo vhodnější věty přeformulovat a doplnit na začátek věty slovo (např. Dne 10. května začaly mrazy. Celkem 56 lidí se účastnilo plebiscitu.)?
Klíčové slovo: číslice; datum
Odpověď: Pokud věta začíná číslem, nedoporučuje se zapisovat ho číslicí (není-li součástí názvu). V uvedeném případě bychom proto doporučovali věty přeformulovat tak, jak navhrhujete, tzn. doplnit na začátek věty slovo.
Poslední užití: 14.6.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.2 Věty (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10794
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: Mohu v beletrii zapsat číslovku číslicí, nebo by měla být zapsána spíše slovně?
Klíčové slovo: číslovka; číslice
Odpověď: Přípustné jsou obě varianty zápisu, ovšem v beletristických či publicistických textech se zejména nižší číselné údaje obvykle zapisují slovně.
Poslední užití: 7.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Čísla (s. 76)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10752
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: Je přípustné zapsat na reklamním letáku číslovku číslicí (např. „2 týdny“)?
Odpověď: Tato problematika nikde explicitně normována není. Doporučuje se vypisovat nižší čísla slovy a vyšší číslicemi. Důležitou roli hraje rovněž typ textu, v němž se čísla nacházejí. V administrativních či matematických textech je praktičtější číselné vyjádření, v publicistice či beletrii se častěji setkáme se slovním vyjádřením. V uvedeném případě je přípustné zapsat číslovku číslicí.
Poslední užití: 3.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Čísla (s. 76)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10690
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: Může se v přímé řeči zapsat číslovka číslicí, nebo by měla být zapsána spíše slovně?
Klíčové slovo: číslovka; číslice
Odpověď: Přípustné jsou obě varianty zápisu, doporučení se může odvíjet od toho, o jak vysokou číselnou hodnotu se jedná, např. v beletristických či publicistických textech se nižší číselné údaje obvykle zapisují slovně.
Poslední užití: 2.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Praktická typografie. 2000. (platí od 2000)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Čísla (s. 76)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10605
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice na začátku věty
Konkrétní dotaz: Je přípustné, aby věta začínala číslicí? A co mám dělat, pokud věta začíná věta datem?
Klíčové slovo: číslice; datum
Odpověď: Pokud věta začíná číslem, nedoporučuje se zapisovat ho číslicí (není-li součástí názvu), v uvedeném případě bychom proto doporučovali rozepsat datum slovy, případně větu přeformulovat nebo doplnit na začátek věty slovo (např. Dne 1. 1. 2020...).
Poslední užití: 25.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 11.2 Věty (s. 31)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10585
Užití:
1 1 0
Dotaz: Číslice v textu
Konkrétní dotaz: Mohu zapsat spojení „čtyřicetkrát až padesátkrát“ také kombinovaně (40krát až 50krát)? Dává se některému ze zápisů, tj. slovnímu, nebo kombinovanému, přednost?
Klíčové slovo: 40krát; čtyřicetkrát
Odpověď: Přípustné jsou obě varianty, záleží na povaze textu, např. beletristických či publicistických textech se nižší číselné údaje obvykle zapisují slovně, v případě administrativních a podobných textů je obvyklejší zápis s číslicí – zde by byla možná i varianta se značkou (40x až 50x).
Poslední užití: 24.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: ČSN 01 6910. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.2 Spojení čísel se slovy nebo s písmeny a znaky (s. 26)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.