Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #344 [Jazykové korpusy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/14
Stav:
#12374
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kde je možné najít jazykový korpus daného typu?
Konkrétní dotaz: Je korpus KonText veřejně přístupný?
Klíčové slovo: příručka
Odpověď: Ano, v korpusu KonText je možné (i bez předchozího přihlášení) vyhledávat na adrese https://www.korpus.cz/kontext/.
Poslední užití: 5.11.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10326
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaký jazykový korpus doporučujete pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Kde je možné vyhledávat informace o jednotlivých tvarech slov a údaje, jak často jsou konkrétní tvary v češtině užívány?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: Informace o jazykovém úzu, mimo jiné i četnost jednotlivých slovních tvarů v psaných textech, je možné vyhledávat v databázi Českého národního korpusu (www.korpus.cz).
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9656
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaký jazykový korpus doporučujete pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: S jakým korpusem v jazykové poradně pracujete?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: V jazykové poradně pracujeme s databázemi Českého národního korpusu (https://www.korpus.cz/), nejčastěji s aktuální verzí korpusu KonText.
Poslední užití: 13.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9638
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat jazykový korpus daného typu?
Konkrétní dotaz: Je pro prohledávání databáze ČNK nejvhodnější typ dotazu „základní“?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: Jak se dočteme v manuálu pro práci s ČNK (https://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:prvni_dotaz), základní dotaz slouží pro potřeby rychlého informativního hledání v situacích, které nevyžadují přílišnou přesnost. Princip základního dotazu pak spočívá v tom, že je-li zadán základní slovníkový tvar (lemma), vyhledají se také všechny jeho tvary; pokud se o lemma nejedná, vyhledají se jenom ty tvary, které se s dotazem přesně shodují. Hledáme-li konkrétní slovní tvar, je vhodné zvolit stejnojmenný typ dotazu.
Poslední užití: 12.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9637
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaký jazykový korpus doporučujete pro danou problematiku?
Konkrétní dotaz: Je syn v8 ta nejaktuálnější verze databází Českého národního korpusu?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: V současnosti (tj. v prosinci 2020) je nejaktuálnější verze ČNK online_now, spadající mezi monitorovací korpusy mapující český web, tj. internetovou žurnalistiku, diskuse a sociální sítě (od roku 2017 do současnosti). V řadě syn je zatím poslední verzí syn v8.
Poslední užití: 12.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9120
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat jazykový korpus daného typu?
Konkrétní dotaz: Lze výsledky vyhledávání v Českém národním korpusu omezit na určité časové období?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: Při vyhledávání v korpusu KonText lze výsledky z děl zařazených do korpusu omezit rokem vydání (nemusí však jít o první vydání díla). Více informací naleznete v manuálu pro rozhraní KonText (https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index).
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9119
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat jazykový korpus daného typu?
Konkrétní dotaz: Najdu na stránkách Českého národního korpusu i metodiku vyhledávání?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: Ano, na stránkách Českého národního korpusu naleznete kromě přístupu do jednotlivých korpusů i odkaz na manuál pro rozhraní KonText (https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index).
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9118
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazykový korpus daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje korpus jen na odborné texty?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: Samostatný korpus odborných textů vytvořen není, ale možnost vyhledávání pouze v odborných textech lze nastavit přímo v korpusu KonText. Podrobné informace naleznete v manuálu rozhraní KonText (https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext:index).
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6706
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak mám používat jazykový korpus daného typu?
Konkrétní dotaz: Je možné najít v Českém národním korpusu, kdy se poprvé v literatuře objevilo slovo makronka?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: Databáze českého národního korpusu obsahuje i odkazy na zdroje, proto je možné zjistit, který z vyhledaných výskytů je nejstarší. Nelze však s jistotou tvrdit, že se daný výraz neobjevil již dříve, jelikož nemusel být do databáze ČNK zahrnut.
Poslední užití: 1.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5145
Užití:
1 2 0
Dotaz: Kde je možné najít jazykový korpus daného typu?
Konkrétní dotaz: Je Český národní korpus přístupný přes webové stránky Ústavu pro jazyk český?
Klíčové slovo: jazykový korpus
Odpověď: Ústav pro jazyk český není správcem ani autorem databází Českého národního korpusu (ČNK), proto je možné na stránky ČNK přistupovat pouze z jednotlivých hesel Internetové jazykové příručky. Více možností vyhledávání v korpusech ČNK nabízí web https://www.korpus.cz/.
Poslední užití: 14.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.