Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #304 [Automatické jazykové nástroje].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/23
Stav:
#13330
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané jazykové aplikace?
Konkrétní dotaz: Je generátor oslovení na webové stránce sklonuj.cz důvěryhodný?
Klíčové slovo: skloňování
Odpověď: Bohužel za důvěryhodnost uvedeného zdroje nemůžeme ručit. Není nám známo, kdo je jeho autorem, a už pouhá zběžná sonda do generování tvarů pátého pádu dokládá značnou chybovost tohoto nástroje.
Poslední užití: 13.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13263
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak funguje daná jazyková aplikace?
Konkrétní dotaz: Proč jsou v příkladech uvedených na stránce Slovo v kostce chyby?
Klíčové slovo: Slovo v kostce
Odpověď: Aplikace Slovo v kostce poskytuje přehled o tom, jak se určité slovo používá. Součástí Slova v kostce jsou i ukázky kolokací v autentických textech, kde se mohou vyskytovat i odchylky od spisovné normy.
Poslední užití: 20.6.2023
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13242
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký online překladač, který češtinu převede do fonetického zápisu?
Klíčové slovo: transkripce
Odpověď: Co je nám známo, podobná aplikace není k dispozici. Na stránce Fonetického ústavu FF UK je k dispozici pouze tabulka pro fonetickou transkripci IPA (https://fonetika.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/104/2016/05/IPA2015.pdf).
Poslední užití: 28.4.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12644
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak funguje daná jazyková aplikace?
Konkrétní dotaz: Dohlíží Ústav pro jazyk český na opravy, které navrhují uživatelé pro překladač společnosti Google?
Klíčové slovo: překlad
Odpověď: Nikoli, Ústav pro jazyk český se na vývoji tohoto nástroje nijak nepodílí, proto nemáme žádné informace, do jaké míry je zpětná vazba uživatelů překladače zohledňována.
Poslední užití: 1.7.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12625
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak funguje daná jazyková aplikace?
Konkrétní dotaz: Textový editor mi u některých slov sám mění české uvozovky na uvozovky americké.
Klíčové slovo: uvozovky
Odpověď: V tomto případě nejde o jazykový problém, ale o způsob nastavení užívaného editoru, doporučujeme vám prověřit zadané parametry.
Poslední užití: 24.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11309
Užití:
1 1 0
Dotaz: Existuje jazyková aplikace daného typu?
Konkrétní dotaz: Existuje nějaký program, který by v online výkladovém slovníku vyhledal pouze homonyma?
Klíčové slovo: homonymum
Odpověď: Bohužel, není nám známo, že by podobný program existoval. Zkuste se obrátit s dotazem např. na programátory Ústavu Českého národního korpusu nebo brněnské Masarykovy univerzity.
Poslední užití: 26.6.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10780
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak funguje daná jazyková aplikace?
Konkrétní dotaz: Proč pravopisný korektor podtrhává slovo sociálněpedagogický?
Odpověď: Je to dáno nastavením pravopisného korektoru. Ten jako nesprávné označuje výrazy, které nezná, respektive označuje slova, jež nejsou zařazena do seznamu, z něhož vychází.
Poslední užití: 11.2.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9117
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané jazykové aplikace?
Konkrétní dotaz: Je Slovo v kostce důvěryhodný zdroj?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového nástroje
Odpověď: Ano, aplikaci Slovo v kostce, stejně jako dostupné korpusy vytvořené Ústavem českého národního korpusu pokládáme za důvěryhodný zdroj, jelikož poskytují mnoho cenných jazykových dat pro další výzkum češtiny.
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9116
Užití:
1 1 0
Dotaz: Doporučujete užívání dané jazykové aplikace?
Konkrétní dotaz: Je Slovo v kostce komplexní a rozsáhlá databáze?
Klíčové slovo: důvěryhodnost jazykového nástroje
Odpověď: Slovo v kostce je aplikace, která (citujeme ze stránky Ústavu Českého národního korpusu): „... slouží k vytvoření rychlého a přehledného profilu zadaného slova a vychází přitom výhradně z korpusových dat.“ Podrobné informace jsou uvedeny zde: https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/.
Poslední užití: 5.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8900
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jak funguje daná jazyková aplikace?
Konkrétní dotaz: Při vyhledávání v Internetové jazykové příručce jsem se přes link dostala i do Českého národního korpusu, konkrétně na portál Slovo v kostce, nenašla jsem však požadované výrazy, tj. slova středoproudý a středoproudový.
Klíčové slovo: jazyková aplikace
Odpověď: Propojení Českého národního korpusu bylo v červenci 2020 poměrně čerstvou událostí a ještě probíhaly úpravy uživatelských funkcionalit, to možná způsobilo neúspěch při vyhledávání. Uvedené výrazy lze v každém případě vyhledat v korpusu ČNK KonText (https://kontext.korpus.cz/first_form).
Poslední užití: 9.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.