Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID kategorie dotazů: #302 [Činnost jazykové poradny].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/16, položky: 1-10/157
Stav:
#13384
Užití:
1 1 0
Dotaz: Žádost o placené písemné vyjádření
Konkrétní dotaz: Můžete mi poskytnout vyjádření, zda určitá věta někoho ponižuje?
Klíčové slovo: vyhotovení písemné odpovědi
Odpověď: Ano, lze požádat o písemné vyjádření k určitému větnému celku a jeho možné významové interpretaci. Tato služba je však zpoplatněna. Více informací naleznete zde: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zakladni-kontakty.html.
Poslední užití: 8.2.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13382
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecné informace o jazykové poradně
Konkrétní dotaz: Jazyková poradna by měla udělat osvětu mezi učiteli, aby se uměli orientovat v jazykových zdrojích.
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Předmětem hlavní činnosti ÚJČ je vědecký výzkum v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a jeho vztahu k jiným jazykům. ÚJČ (ani jazyková poradna, jejíž provoz zajišťuje oddělení jazykové kultury) se nepodílí na přímém vzdělávání učitelů, na veřejnost však dlouhodobě působí doporučující osvětou, ať už v podobě popularizačních textů, či vystoupení v médiích, prostřednictvím přednášek pro veřejnost. Pracovníci ÚJČ se také v roli lektorů každoročně účastní Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou organizuje Akademie věd ČR.
Poslední užití: 21.9.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13381
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zajímavé dotazy / dotazy týdne
Konkrétní dotaz: Na koho se mohu obracet, pokud mám připomínky k rubrice Zajímavé dotazy?
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Autory jednotlivých příspěvků zveřejňovaných v rubrice Zajímavé dotazy jsou pracovníci oddělení jazykové kultury. Lze tedy kontaktovat buď rovnou autora/autorku (pod příspěvkem jsou jejich iniciály, celá jména a kontakty najdete na stránce oddělení jazykové kultury), nebo svou připomínku zaslat e-mailem do jazykové poradny (poradna@ujc.cas.cz).
Poslední užití: 21.9.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13373
Užití:
1 1 0
Dotaz: Telefonické jazykové poradenství
Konkrétní dotaz: Můžu do jazykové poradny ještě někdy zavolat?
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Ano, na jazykovou poradnu se jistě můžete obracet opakovaně. Dotazy zodpovídáme každý všední den od 10 do 12 hodin. (V době letních prázdnin je provoz poradny omezen na úterý a čtvrtek, opět 10–12 hodin.)
Poslední užití: 6.9.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13369
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecné informace o jazykové poradně
Konkrétní dotaz: Je možné s jazykovou poradnou komunikovat po internetu?
Klíčové slovo: internet
Odpověď: Jazyková poradna funguje primárně po telefonu. Lze zažádat o písemné vypracování odpovědi na jazykový dotaz, tato forma poradenství je však zpoplatněna. Odpovědi na jazykové dotazy je možné vyhledávat také v databázi jazykových dotazů (dotazy.ujc.cas.cz) nebo v Internetové jazykové příručce (příručka.ujc.cas.cz).
Poslední užití: 14.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13332
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jaké dotazy lze klást jazykové poradně?
Konkrétní dotaz: Posoudí jazyková poradna stylistiku kratšího textu? Potřebuji nějakého znalce.
Klíčové slovo: slohový rozbor
Odpověď: Bohužel, jazyková poradna se posuzování textů z hlediska stylu nevěnuje. Není nám ani známo, že by se některý ze soudních znalců zaměřoval právě na tuto problematiku. Doporučujeme vám obrátit se např. na jazykového redaktora.
Poslední užití: 25.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13329
Užití:
1 1 0
Dotaz: Telefonické jazykové poradenství
Konkrétní dotaz: Volá do jazykové poradny hodně lidí?
Klíčové slovo: telefon
Odpověď: Zájem o telefonické poradenství je soustavný, jeho intenzita různá, nižší vytížení poradny bývá například o letních prázdninách. Průměrně během jednoho dopoledne (v čase 10–12 hod.) do jazykové poradny zavolá 15–20 zájemců o radu, často s více dotazy.
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13328
Užití:
1 1 0
Dotaz: Obecné informace o jazykové poradně
Klíčové slovo: jazyková poradna
Odpověď: Jazyková poradna zahájila svou činnost v roce 1936. Společnost pro slovanský jazykozpyt v Praze spolu s redakcí časopisu Naše řeč tehdy se souhlasem III. třídy České akademie věd a umění zřídila zvláštní sekci, jejímž účelem bylo „poskytovati za mírný poplatek radu i pomoc v otázkách jazykových každému, kdo se na ni obrátí“ (Naše řeč, 4–5/1936, s. 119). Další informace o jazykové poradně naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/co-je-jazykova-poradna.html.
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13324
Užití:
1 1 0
Dotaz: Popularizace jazyka
Konkrétní dotaz: Pořádá jazyková poradna kurzy nebo přednášky pro veřejnost?
Klíčové slovo: přednáška
Odpověď: Jazyková poradna kurzy češtiny pro veřejnost nepořádá, ale pracovníci oddělení jazykové kultury pravidelně vystupují s přednáškami, která pořádají i různá další sdružení, jako je například Kruh přátel českého jazyka, nebo jde o vystoupení konaná v rámci větších popularizačních akcí – takovou je například Týden akademie věd ČR.
Poslední užití: 26.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13323
Užití:
1 1 0
Dotaz: Telefonické jazykové poradenství
Konkrétní dotaz: Byl jsem zvyklý, že jazyková poradna funguje i odpoledne. To už neplatí?
Klíčové slovo: telefon
Odpověď: Jazyková poradna funguje každý všední den dopoledne, mezi 10. a 12. hodinou. Odpolední jazykovou poradnu roku 2020 nahradila nově spuštěná Databáze jazykových dotazů, v níž je možné vyhledávat odpovědi na nejrůznější jazyková úskalí.
Poslední užití: 25.5.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.